Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bryssel 29. tammikuuta 2009

20 jäsenvaltiota ei vieläkään noudata yhteisön energiatehokkuuslainsäädäntöä

Komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon kahdellekymmenelle jäsenvaltiolle, jotka eivät ole tehneet ilmoitusta energiapalveludirektiivin[1] täytäntöönpanosta kansallisessa lainsäädännössä. Kyseisellä direktiivillä pyritään parantamaan energian loppukäytön tehokkuutta tarjoamalla puitteet kannustimille ja energiapalveluille.

Vaikka komissio lähetti asiasta jäsenvaltioille virallisen ilmoituksen heinäkuussa 2008, nämä eivät ole vieläkään tehneet komissiolle ilmoitusta direktiivin täydellisestä siirtämisestä kansalliseen lainsäädäntöön. Siksi komissio on käynnistänyt määräysten rikkomisesta johtuvan menettelyn toisen vaiheen Alankomaita, Belgiaa, Bulgariaa, Irlantia, Kreikkaa, Kyprosta, Latviaa, Liettuaa, Luxemburgia, Portugalia, Puolaa, Romaniaa, Ruotsia, Saksaa, Slovakiaa, Sloveniaa, Suomea, Tšekkiä, Unkaria ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan.

Direktiivillä luodaan puitteet, joissa jäsenvaltiot voivat kehittää energiatehokkuutta suosivaa liiketoimintaympäristöä ja infrastruktuuria koko talouden piirissä. Direktiiviä sovelletaan rakennuksiin, liikenteeseen, maanviljelykseen ja teollisuuteen. Sillä luodaan myös edellytyksiä energiapalvelujen ja muiden energiatehokkuutta parantavien toimien markkinoiden kehittämiselle ja edistämiselle. Säännöksillä ohjataan energianjakelijoiden roolia, energiasäästöjen rahoitusta, julkisen sektorin roolia esimerkkinä ja tiedon saatavuuden merkitystä.

Jäsenvaltioiden on sitouduttava energiatehokkuuteen poliittisella tasolla, mikä on vahvistettava kansallisin lainsäädäntötoimin.


[1] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2005, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta.


Side Bar