Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

Bruxelles, den 29. januar 2009

20 medlemsstater har stadig ikke gennemført fællesskabslovgivningen om energieffektivitet

Kommissionen sendte i dag en begrundet udtalelse til de tyve medlemsstater, der endnu ikke har givet meddelelse om gennemførelsen i national lov af energieffektivitetsdirektivet[1]. Direktivet tager sigte mod at udbygge og forbedre energieffektiviteten i slutanvendelser ved at fastsætte rammebestemmelser om tilskyndelser og energitjenester.

Selv om der i juli 2008 blev sendt åbningsskrivelser til de pågældende medlemsstater, har de endnu ikke givet Kommissionen meddelelse om fuldstændig gennemførelse af direktivet i national lovgivning. Kommissionen indledte derfor den næste fase i overtrædelsesproceduren mod Belgien, Bulgarien, Cypern, Det Forenede Kongerige, Finland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg, Nederlandene, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Ungarn.

Direktivet fastsætter rammebestemmelser for, hvordan medlemsstaterne kan skabe et erhvervsklima og infrastrukturer for energieffektivitet i hele erhvervslivet. Direktivet gælder for bygge-, transport-, landbrugs- og industrisektorerne. Direktivet lægger også grundlaget for at udvikle og fremme et energitjenestemarked og for at kunne indføre andre energieffektivitetsforbedrende foranstaltninger ved at inddrage energidistributørerne, takle finansieringen af energibesparelser, se på den officielle sektors rolle som foregangseksempel og lægge vægt på informationsformidling.

Medlemsstaternes politiske vilje til at forbedre energieffektiviteten skal udmøntes i lovbestemmelser på nationalt plan.


[1] Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/32/EF af 5. april 2005 om energieffektivitet i slutanvendelserne og om energitjenester samt om ophævelse af Rådets direktiv 93/76/EØF.


Side Bar