Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/182

V Bruselu dne 29. ledna 2009

Dvacet členských států stále nedodržuje právní předpisy Společenství o podpoře energetické účinnosti

Komise dnes zaslala odůvodněné stanovisko dvaceti členským státům, jež neoznámily provedení směrnice o energetických službách[1] do vnitrostátního práva. Účelem směrnice je posílit a zlepšit energetickou účinnost u konečného uživatele poskytnutím rámce pro podněty a pro energetické služby.

Přestože Komise v červenci 2008 zaslala dotyčným členským státům výzvu, dosud ji neinformovaly o úplném provedení směrnice ve vnitrostátním právu. Komise tudíž zahájila druhou fázi řízení o porušení práva proti Belgii, Bulharsku, Kypru, České republice, Finsku, Německu, Řecku, Maďarsku, Irsku, Lotyšsku, Litvě, Lucembursku, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rumunsku, Slovinsku, Slovensku, Švédsku a Spojenému království.

Směrnice stanoví rámec, v němž mohou členské státy vytvářet podnikatelské prostředí a infrastrukturu tak, aby v celém hospodářství byla uplatňována energetická účinnost. Směrnice se použije na budovy, dopravu, zemědělství a na průmyslová odvětví. Vytváří také podmínky pro rozvoj a podporu trhu pro energetické služby a pro činění dalších opatření ke zlepšení energetické účinnosti tím, že se zabývá úlohou distributorů energie, financováním úspor energie, příkladnou úlohou veřejného sektoru a významem dostupnosti informací.

Politický závazek členských států týkající se zásady energetické účinnosti musí být potvrzen právními opatřeními na vnitrostátní úrovni.


[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2005 o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice Rady 93/76/EHS


Side Bar