Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1828

V Bruseli 27. novembra 2009

Odvetvie jazykových služieb EÚ uniká kríze

Podľa štúdie, ktorú si objednala Európska komisia, postihla hospodárska kríza odvetvie jazykových služieb menej ako iné odvetvia. Táto štúdia, ktorá je prvou analýzou rozsahu jazykových služieb v celej EÚ, sa vzťahuje na prekladanie, tlmočenie, lokalizovanie a globalizovanie, titulkovanie a dabovanie, nástroje jazykových technológií, organizovanie viacjazyčných konferencií a vyučovanie jazyka. Odhaduje sa, že obrat v EÚ predstavoval 8,4 miliardy EUR (v roku 2008). Počas nasledujúcich rokov sa má tento údaj zvyšovať najmenej o 10 % ročne, pričom v roku 2015 sa má pohybovať na úrovni 16,5 až 20 miliárd EUR. Predstavuje to jednu z najväčších mier rastu odvetví v EÚ.

„Odvetvie jazykových služieb má hospodársky aj strategický význam. Hospodársky význam preto, že je rozsiahle, odoláva súčasnej kríze a má mimoriadny budúci potenciál. Strategický význam preto, že toto odvetvie je kľúčové na zachovanie identity a kultúry obyvateľstva a na prežitie v globalizovanom svete. Táto štúdia poskytuje presnejší obraz odvetvia jazykových služieb v EÚ a je spôsobom, ako ich dostať do popredia na trhu práce“ uviedol Leonard Orban, komisár pre viacjazyčnosť.

Trh s jazykovými službami je charakteristický zvyšujúcou sa konsolidáciou medzi významnými aktérmi, ale aj nízkymi prekážkami pre vstup do odvetvia prekladania a tlmočenia, čo znamená, že existuje mnoho aktérov a značná konkurencia. Globalizácia si okrem toho vyžaduje prekladanie a tlmočenie do nových jazykov, ako aj služby týkajúce sa nových jazykov.

„Toto odvetvie sa za posledné roky zmenilo. Vznikli nové oblasti ako napríklad titulkovanie, lokalizovanie a editovanie. Takže odborníci pracujúci v tejto oblasti potrebujú získať nové kvalifikácie. Európska komisia prispieva k rozvoju takýchto kvalifikácií napríklad podporou Európskeho magisterského štúdia prekladateľstva“ dodal komisár Orban.

Analýza sa vykonala na základe dotazníkov zaslaných profesijným združeniam, vnútroštátnym orgánom, jednotlivcom, poskytovateľom jazykových služieb a jazykovým ústavom. Vyplnené dotazníky zaslalo viac ako 1000 subjektov. Štúdia obsahuje prehľad informácií o každom analyzovanom členskom štáte EÚ podľa krajín.

Ďalšie informácie:

Nahrávka konferencie, na ktorej sa štúdia predstaví, bude k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

Text štúdie je k dispozícii na tejto webovej stránke:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Generálne riaditeľstvo pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar