Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1828

Bruksela, dnia 27 listopada 2009 r.

Branża językowa w UE wychodzi z kryzysu

Branża językowa w mniejszym stopniu niż inne sektory ucierpiała w wyniku kryzysu gospodarczego – takie wnioski wyciągnięto na podstawie badania przeprowadzonego na zlecenie Komisji Europejskiej. Badanie to, które stanowiło pierwszą analizę skali branży językowej w całej UE, objęło tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne, usługi lokalizacji i globalizacji, napisy filmowe i dubbing, narzędzia technologii językowych, organizację wielojęzycznych konferencji oraz nauczanie języków. Według szacunków łączne obroty w tym sektorze na poziomie UE wynoszą 8,4 mld euro (2008 r.). W ciągu najbliższych kilku lat kwota ta najprawdopodobniej rosnąć będzie o co najmniej 10% rocznie i do 2015 r. będzie się mieścić między 16,5 mld euro a 20 mld euro. Jest to jeden z najwyższych wskaźników wzrostu w całym unijnym przemyśle.

„Branża językowa ma duże znaczenie, zarówno pod względem gospodarczym, jak i strategicznym. Jej znaczenie gospodarcze wynika z rozmiaru tego sektora, jego odporności na obecny kryzys, a zwłaszcza z jego potencjału na przyszłość. Sektor ten ma również znaczenie strategiczne, jako że odgrywa podstawową rolę w zachowywaniu tożsamości ludzi i ich kultur oraz w przystosowywaniu się do globalizacji. Badanie to ukazuje dokładniejszy obraz sytuacji branży językowej w UE i pozwoli zwiększyć jej widoczność na rynku pracy” powiedział komisarz ds. wielojęzyczności, Leonard Orban.

Rynek związany z językami cechuje z jednej strony rosnąca koncentracja jego największych graczy, a z drugiej strony stosunkowa łatwość we wchodzeniu na rynek tłumaczeń pisemnych i ustnych, co sprawia, że na rynku tym operuje wiele podmiotów i konkurencja jest duża. Co więcej, globalizacja przyczynia się do wzrostu zapotrzebowania na tłumaczenia pisemne i ustne na nowe języki oraz na inne związane z tymi językami usługi.

„W ciągu ostatnich lat sektor ten zmienił się diametralnie. Najpierw pojawiły się nowe usługi związane z napisami filmowymi, lokalizacją i usługami redaktorskimi. Wiąże się to z tym, że osoby zawodowo związane z tym sektorem muszą stale rozwijać nowe umiejętności. Komisja Europejska wspiera rozwój takich umiejętności, między innymi promując sieć European Master’s in Translation ” – dodał komisarz Orban.

Analizy dokonano w oparciu o kwestionariusze rozesłane stowarzyszeniom zawodowym, władzom krajowym, osobom prywatnym, dostawcom usług z tego sektora oraz działom zajmującym się usługami językowymi. Otrzymano ponad 1000 odpowiedzi. Dzięki nim opracowano arkusze informacyjne dla poszczególnych poddanych analizie państw członkowskich UE.

Dalsze informacje:

Konferencja, podczas której przedstawione zostaną wyniki badania, transmitowana będzie na żywo na stronie:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

Treść opracowania dostępna jest pod adresem:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

DG ds. Tłumaczeń Pisemnych: http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar