Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1828

Brussel, 27 november 2009

Taalindustrie in de EU goed op weg om de crisis te overleven

De taalindustrie heeft minder last van de economische crisis dan andere sectoren, aldus een door de Europese Commissie verrichte studie. In deze studie, waarin voor het eerst een analyse is gemaakt van de omvang van de taalindustrie in de gehele EU, komen vertalen, tolken, lokalisatie en globalisering, ondertiteling en nasynchronisatie, vertaalhulpmiddelen, organisatie van meertalige conferenties en taalonderwijs aan de orde. Voor de gehele EU bedraagt de omzet 8,4 miljard euro (2008). De komende jaren zal dit bedrag jaarlijks met ten minste 10% oplopen, naar een bedrag tussen 16,5 miljard en 20 miljard euro in 2015. Dit is een van de hoogste groeipercentages voor een industrie in de EU.

"De taalindustrie is zowel van economisch als van strategisch belang. Van economisch belang vanwege haar omvang, haar bestendigheid tegen de huidige crisis en vooral vanwege haar toekomstperspectieven. Van strategisch belang, omdat zij essentieel is voor het behoud van de identiteit en de cultuur van mensen in een gemondialiseerde wereld. Deze studie geeft een nauwkeuriger beeld van de taalindustrie in de EU; hierdoor wordt zij op de arbeidsmarkt in de schijnwerpers gezet" , aldus EU-commissaris voor Meertaligheid Leonard Orban.

Andere kenmerken van de taalmarkt zijn de voortschrijdende consolidatie van de grote spelers en de laagdrempeligheid van de vertaal- en tolkwereld, hetgeen betekent dat er onder de vele spelers aanzienlijke concurrentie bestaat. Bovendien is er vanwege de mondialisering meer behoefte aan vertaling en vertolking naar nieuwe talen, alsmede aan nieuwe taalgerelateerde dienstverlening.

"De industrie is veranderd in vergelijking met vroeger. Er zijn nieuwe gebieden bijgekomen, zoals ondertiteling, lokalisatie en vormgeving. De professionals die op dit terrein werken, moeten zich nieuwe vaardigheden verwerven. De Europese Commissie ondersteunt de ontwikkeling van dergelijke vaardigheden, bijvoorbeeld door de bevordering van de Europese masteropleiding vertalen" , verklaart commissaris Orban.

De analyse is opgesteld aan de hand van vragenlijsten die naar beroepsorganisaties, nationale autoriteiten, particulieren, vertaalbureaus en vertaaldiensten zijn gezonden. Er waren meer dan 1000 reacties. De studie bevat ook nationale informatiebladen voor elke onderzochte lidstaat.

Voor meer informatie:

De conferentie waar de studie wordt gepresenteerd, is via webcast beschikbaar op:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

De tekst van de studie is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

DG Vertaling: http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar