Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1828

Brussels, den 27.november 2009

EU's sprogindustri godt rustet til at klare krisen

Sprogindustrien er mindre hårdt ramt af den økonomiske krise end andre sektorer, fremgår det af en undersøgelse foretaget for Europa-Kommissionen. Undersøgelsen, som er den første af sin art, hvor størrelsen af sprogindustrien i EU analyseres, omfatter oversættelse og tolkning, lokalisering og globalisering, tekstning og eftersynkronisering, sprogteknologiske værktøjer og sprogundervisning. Ifølge undersøgelsen var sprogindustriens omsætning i EU 8,4 mia. EUR i 2008. Den forventes at vokse med mindst 10 % årligt i de kommende år og at nå op på mellem 16,5 og 20 mia. EUR i 2015. Det er dermed en af de industrier i EU, der har den højeste vækstrate.

"Sprogindustrien er af både økonomisk og strategisk betydning. Økonomisk på grund af dens størrelse, dens modstandsdygtighed i den nuværende krise og særlig dens fremtidige potentiale. Strategisk, fordi den i høj grad bidrager til at bevare folks identitet og kultur og til, at vi kan klare os i en globaliseret verden. Denne undersøgelse giver et meget mere korrekt billede af sprogindustrien i EU og kaster også lys på den i arbejdsmarkedssammenhæng", udtalte Leonard Orban, EU-kommissær for flersprogethed.

Sprogindustrien er bl.a. kendetegnet ved voksende konsolidering blandt de store aktører, mens det samtidig er forholdsvis let at komme ind på oversættelses- og tolkemarkedet, hvilket betyder, at der er mange om buddet og stor konkurrence. Desuden kræver globaliseringen oversættelse og tolkning til nye sprog og nye sprogrelaterede tjenester.

"Industrien er anderledes, end den var for år tilbage. Nye områder er kommet til, f.eks. tekstning, lokalisering og redigering. Arbejder man med sprog, er man derfor nødt til at erhverve sig nye kompetencer. Europa-Kommissionen støtter udviklingen af sådanne kompetencer, bl.a. ved at fremme den europæiske masteruddannelse i oversættelse", fortsatte kommissær Orban.

Undersøgelsen er foretaget på grundlag af spørgeskemaer udsendt til brancheorganisationer, nationale myndigheder, enkeltpersoner, leverandører af sprogtjenester samt sprogafdelinger i virksomheder. Der indkom over 1 000 svar. Undersøgelsen indeholder faktablade for hvert EU-land, der indgår i undersøgelsen.

Yderligere oplysninger:

Undersøgelsen vil blive præsenteret på en konference, som webcastes og kan ses her:

http://webcast.ec.europa.eu/eutv/portal/_vi_fl_300_en/player/index_player.html?id=7853&userlocale=en

Selve undersøgelsen findes på denne adresse:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Generaldirektoratet for Oversættelse http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar