Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1828

V Bruselu dne 27. listopadu 2009

Odvětví jazykových služeb v EU se dostává z krize

Podle studie vypracované pro Evropskou komisi bylo odvětví jazykových služeb postiženo hospodářskou krizí méně než jiná odvětví. Tato studie, která jako první analyzovala rozsah odvětví jazykových služeb v celé EU, se týkala překládání, tlumočení, lokalizace a globalizace, titulkování a dabování, technologických nástrojů, organizování vícejazyčných konferencí a vyučování jazyků. Obrat odvětví v EU je ve studii odhadován na 8,4 miliard EUR (v roce 2008). Během následujících několika let se má tento údaj zvyšovat o minimálně 10 % ročně a v roce 2015 by se měl pohybovat mezi 16,5 a 20 miliardami EUR. Míra růstu tohoto odvětví je tedy v porovnání s jinými odvětvími jedna z nejvyšších.

Odvětví jazykových služeb má hospodářský i strategický význam . Hospodářský význam proto, že se jedná o rozsáhlé odvětví, které odolává současné krizi a zejména má potenciál do budoucnosti. Strategický význam pak proto, že se jedná o odvětví, které je zásadní pro zachování identity a kultury obyvatel a pro adaptaci v globalizovaném světě. Tato studie podává přesnější obraz odvětví jazykových služeb v rámci EU a zároveň je způsobem, jak je zviditelnit na trhu práce“ , uvedl Leonard Orban, komisař pro mnohojazyčnost.

Trh s jazykovými službami je charakteristický rostoucí konsolidací významných aktérů, ale i nízkými překážkami pro vstup do odvětví překládání a tlumočení, což znamená, že aktérů je mnoho a vytvářejí značnou konkurenci. Globalizace si kromě toho žádá překlady a tlumočení do nových jazyků, jakož i nové typy jazykových služeb.

Odvětví je dnes jiné, než bylo před několika roky. Vznikly nové oblasti, jako je titulkování, lokalizace a editování. Odborníci pracující v této oblasti musí proto získávat nové dovednosti. Evropská komise přispívá k rozvoji těchto dovedností, například podporou evropského studijního programu v oblasti překladatelství (European Master’s in Translation)“ , dodal komisař Orban.

Analýza byla provedena na základě na základě dotazníků rozeslaných profesním sdružením, vnitrostátním orgánům, jednotlivcům, poskytovatelům jazykových služeb a jazykovým ústavům. Dotazníky vyplnilo více než 1000 subjektů. Studie obsahuje i shrnutí informací o jednotlivých analyzovaných členských státech EU.

Další informace:

Konference, na které bude studie představena, bude přenášena živě na této internetové stránce:

http://ec.europa.eu/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Text studie je k dispozici na internetové stránce:

http://wcmcom-ec-europa-eu-wip.wcmvue.cec.eu.int:8080/dgs/translation/publications/studies/index_en.htm

Generální ředitelství pro překlad: http://ec.europa.eu/dgs/translation


Side Bar