Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Bryssel den 26 november 2009

Konsumentfrågor: EU vill utvidga reseskyddet för konsumenter

Miljontals resenärer som bokar paketresor med flyg, hotell och biluthyrning eller liknande online eller i butik kan få bättre ekonomiskt skydd om det uppstår problem, enligt ett underlag som Europeiska kommissionen i dag lämnar för samråd. Samrådet rör möjligheten att utvidga det grundläggande konsumentskyddet i EU:s direktiv om paketresor från 1990 när det gäller kundinformation, ansvar för tjänster som inte håller måttet och skydd vid insolvens. Avsikten är att skyddet ska omfatta även nästa generations ”dynamiska paketresor” där kunderna själva utformar innehållet, ofta online på antingen en enda webbplats eller på flera partnerwebbplatser. 23 % av EU:s konsumenter, och över 40 % i länder som Irland och Sverige, bokar dynamiska paketresor som i dagsläget ofta faller utanför EU:s konsumentskyddsregler (67 % tror felaktigt att de är skyddade). Efter den senaste raden av flygbolagskonkurser överväger kommissionen även att utöka konsumentskyddet till att omfatta generella insolvensgarantier även för tjänster som inte ingår i någon typ av paketresor, inklusive för enskilda flygbiljetter.

– Vi behöver ett bra skydd så att de kunder som bokar paketresor inte ska behöva oroa sig, och vi behöver en enhetlig marknad som gör att alla aktörer kan konkurrera på lika villkor. Jag är särskilt bekymrad över frågorna som rör insolvens, det vill säga när ett bolag är oförmöget att betala sina skulder. Alla som såg på tv hur tusentals semesterresenärer blev strandade på flygplatser när Sky Europe, XL, Futura och Zoom gått i konkurs vet att det är på tiden att se över de generella konsumentgarantierna vid insolvens, säger Meglena Kuneva, EU-kommissionär med ansvar för konsumentskydd.

EU:s nuvarande regler

När EU:s paketresedirektiv lades fram 1990 var den vanligaste resetypen en tvåveckors paketresa som man bokade via en resebyrå utifrån beskrivningen i en broschyr. Direktivet omfattar på förhand utformade paketresor som innehåller minst två av följande tjänster: 1) transport, 2) boende, 3) andra turisttjänster, t.ex. sightseeingturer (till paketpris).

Direktivet inrättar ett konsumentskydd som omfattar information i broschyrer, rätten att upphäva avtal utan straffavgift, ansvar för tjänster (t.ex. hotell med undermålig standard) och skydd om en arrangör eller ett flygbolag går i konkurs.

Sex prioriterade områden för översyn

Direktivet om paketresor från 1990 är inte tillräckligt anpassat för dagens resemarknad. Internet och lågprisflygbolag har medfört nya affärsmodeller och ändrade konsumentbeteenden. En ständigt växande andel av bokningarna gör kunderna nu själva genom att på egen hand utforma sina resepaket, ofta online.

Sex prioritetsområden bör därför ses över:

1. Paketresedirektivets omfattning: I underlaget överväger kommissionen vilka nya slags paketresor som bör täckas av paketresedirektivet. De skulle kunna innefatta följande:

1) Paket som kunden själv sammanställer online på en enskild webbplats och vid ett enda bokningstillfälle.

2) Paket som sammanställs av webbplatser som är kopplade till varandra genom samarbetsavtal. Kunden kan till exempel boka en flygresa online för att därefter hänvisas till en partnerwebbplats som erbjuder hotellrum eller biluthyrning.

3) Andra researrangemang som inte omfattas av gällande lagstiftning, t.ex. kryssning eller transport som innefattar sovplats (båt- och tågresor över natt m.m.) eller annat. Se MEMO/09/523 för mer information.

2. Information: I samrådsunderlaget behandlas den information som ska ges till kunderna, när och i vilken form. I det aktuella direktivet ligger tyngdpunkten på broschyrer och andra medier, t.ex. webbplatser, nämns inte.

3. Ansvar för tjänster som inte håller måttet och för kundhjälp: I underlaget diskuterar kommissionen vem som ska bära ansvaret för de sålda tjänsterna och för att hjälpa konsumenten vid problem som uppstår under resan. I dagsläget är gränserna mellan transportföretag, researrangörer och resebyråer ofta otydliga. Det är inte alltid självklart vem som är ansvarig om något går fel.

4. Avtalsändringar: Direktivet ger konsumenterna möjlighet att utan straffavgift säga upp ett avtal om väsentliga villkor, t.ex. totalt pris eller transportsätt, har ändrats. I underlaget överväger man om de nuvarande reglerna för prisändringar behöver revideras.

5. Insolvens: Direktivet kräver att researrangören eller resebyrån ska lämna garantier för att de vid en konkurs kan betala tillbaka hela den summa som konsumenten betalat och stå för hemresan. Den senaste tiden har insolvensrisken ökat. Efter den senaste tidens flygbolagskonkurser överväger man i underlaget om en grundläggande insolvensgaranti bör utökas till att omfatta enskilda flygbiljetter (dvs. oberoende researrangemang som inte är delar av ett paket) så att passagerare skulle kunna ersättas för sina utgifter eller för hemresan vid en konkurs.

6. Reseskyddsmärkning: I underlaget övervägs en ”reseskyddsmärkning” på EU-nivå för att visa vilka reseprodukter och produktpaket som skyddas av lagstiftningen.

Vad händer nu?

Kommissionen avser att lägga fram konkreta förslag för översyn av paketresedirektivet under hösten 2010. Kommissionen förbereder dessutom en översyn av flygpassagerares rättigheter där man tar upp en mängd konsumentfrågor, inklusive flygbolagsinsolvens.

Viktiga förändringar i paketresesektorn:

  • Europa är världens största regionala resemarknad med en försäljning på 246 miljarder euro under 2008. Traditionella paketresor (erbjudanden utformade på förhand som innehåller flera tjänster, t.ex. resa och boende) står för 40 % (98,4 miljarder euro) av den totala resemarknaden medan dynamiska paketresor utgör 33 % av marknaden och andra researrangemang 25 %.

  • I dag utformar en majoritet av EU:s invånare själva sina semesterresor (56 % av semesterresenärerna i hela EU) i stället för att köpa färdiga paket (traditionella paketresor som omfattas av paketresedirektivet).

  • En ständigt växande andel av bokningarna görs i dag av konsumenter som själva sätter ihop sina resepaket (s.k. dynamiska paketresor) genom att boka två eller fler tjänster såsom flyg eller bostad från en leverantör eller andra webbplatser som erbjuder paketresor tillsammans med partnerwebbplatser. Kunden kan till exempel boka en flygresa online för att därefter hänvisas till en partnerwebbplats som erbjuder hotellrum eller biluthyrning.

  • I allmänhet omfattas separata bokningar, där kunden köper olika tjänster från olika försäljare eller webbplatser som saknar koppling till varandra, dock inte av översynen. Dessa oberoende researrangemang ses inte som en del av paketresesektorn.

  • Antalet kunder som bokar dynamiska paketresor ökar snabbt. 23 % av EU:s invånare har under de senaste två åren köpt dynamiska paketresor, men andelen är över 40 % i länder som Irland (46 %), Sverige (44 %) och Slovenien (42 %), och även hög i Italien (36 %). Se tabell 1 i MEMO/09/523 för mer information.

  • Många dynamiska paketresor täcks för närvarande inte av EU:s paketreseskydd. Det har lett till att allt fler kunder bokar semesterpaket som inte omfattas av direktivet. 98 % av alla passagerare som reste från Storbritannien på fritidsresor omfattades av EU:s direktiv om paketresor under 1997, medan andelen var lägre än 50 % under 2005.

  • Det är också uppenbart att kunderna inte är medvetna om de skillnader i konsumentskydd som finns mellan olika bokningssätt, även när själva innehållet är identiskt. 67 % av de tillfrågade kunderna som köpt dynamiska paketresor som inte omfattas av direktivet trodde felaktigt att de var skyddade. I genomsnitt innebär problem med en dynamisk paketresa för kunden en förlust på närmare 600 euro.

  • Över 50 % av kunderna tror att de är skyddade vid en flygbolagskonkurs när de köper dynamiska paketresor eller enskilda resetjänster, men i många fall omfattas de inte av konsumentskyddsreglerna.

  • Konkurser har blivit ett större problem för kunderna, eftersom risken för insolvens har ökat den senaste tiden. Mellan november 2005 och september 2008 gick 29 flygbolag i konkurs1. I t.ex. Frankrike gick dessutom 125 researrangörer i konkurs 2008, vilket drabbade över 9 000 kunder, i jämförelse med 95 konkurser (med konsekvenser för drygt 2 500 kunder) 20062. Konkurserna drabbade semesterresenärerna olika hårt beroende på om biljetterna hade köpts som delar av ett semesterpaket eller inte. Eftersom resetrenderna har ändrats en hel del sedan direktivet antogs 1990 bör man särskilt diskutera om man ska ha olika insolvensskydd för flygbiljetter som säljs i paket och biljetter som säljs separat.

Samrådsunderlag

Samrådet pågår från och med den 26 november 2009 till den 7 februari 2010.

Online-samrådet: http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Mer information om paketresor:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/timeshare_en.htm#travel

1 :

Europeiska kommissionen, Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy.

2 :

Association professionnelle de solidarité du tourisme (APS), franska resegarantifonden.


Side Bar