Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Bruselj, 26. novembra 2009

Za večje varstvo evropskih potrošnikov pri počitniških potovanjih

Milijoni potnikov, ki kupujejo počitniške pakete prek spleta ali na tradicionalen način s kombiniranjem letalskih letov, hotelov, najemov vozil itd., naj bi bili glede na načrte, ki jih je Evropska komisija danes predložila v posvetovanje, v primeru zapletov upravičeni do večjega finančnega varstva. Komisija začenja posvetovanja o razširitvi osnovnega varstva, ki ga zagotavlja evropska direktiva o paketnih potovanjih iz leta 1990, glede upravičenosti do informacij, odgovornosti za nezadostno kakovost storitev ter varstva v primeru plačilne nesposobnosti in stečaja na naslednjo generacijo „dinamičnih počitniških paketov“. Pri teh potrošniki sami in večinoma spletno izbirajo svoje pakete bodisi preko ene spletne strani bodisi preko različnih partnerskih spletnih strani. Dinamične počitniške pakete zdaj uporablja že 23 % evropskih potrošnikov, v nekaterih državah, kot sta Irska in Švedska, pa je delež tovrstnih paketov že več kot 40 %. V večini primerov evropski predpisi o varstvu potrošnikov teh paketov ne zajemajo, čeprav kar 67 % potrošnikov (napačno) meni, da so zaščiteni. Zaradi pogostih stečajev letalskih družb v zadnjih časih Komisija razmišlja, da osnovnega varstva potrošnikov v primeru plačilne nesposobnosti in stečaja ne bi omejevala zgolj na paketne počitnice in dinamične počitniške pakete, temveč bi ga razširila tudi na samostojno kupljene letalske karte brez storitev.

Evropska komisarka za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Vsem potrošnikom, ki kupujejo paketne počitnice, moramo omogočiti večje varstvo, da se bodo lahko brez skrbi odpravili na počitnice. Potrebujemo tudi enotno ureditev za vse, da bodo podjetja med seboj tekmovala pod enakimi pogoji. Zaskrbljena sem predvsem glede varstva v primeru stečajev. Vsak, ki si je ogledal televizijske posnetke tisočih brezmočnih potnikov, ki so zaradi stečajev letalskih družb, kot so Sky Europe, XL, Futura in Zoom, obtičali na letališčih, se zaveda, da je čas za razmislek o razširitvi osnovnega varstva v primeru stečaja na vse vrste potovanj.“

Sedanja zakonodaja

Evropska direktiva o paketnih potovanjih sega nazaj v leto 1990, ko je bila najobičajnejša oblika počitnic kataloški dvotedenski paket, kupljen prek počitniškega agenta. Ta direktiva zajema predhodno določene počitniške aranžmaje, ki vključujejo vsaj dvoje od naslednjega: (1) prevoz, (2) nastanitev in (3) druge turistične storitve, kot so turistični ogledi (te storitve so vštete v ceno).

Direktiva zagotavlja varstvo glede informacij iz katalogov, pravice do odpovedi brez finančnih posledic, odgovornosti za storitve (npr. v primeru nezadostne kakovosti hotelov) in stečaja organizatorja potovanj ali letalske družbe.

Šest prednostnih področij ponovno pod drobnogled

Direktiva iz leta 1990 ne ustreza več potrebam današnjega trga potovanj. Internet in nizkocenovne letalske družbe so vplivali na poslovne modele in spremenili obnašanje potrošnikov. Vse več potrošnikov se odloča za počitniške pakete, ki jih sestavijo po svojih željah, pogosto prek spleta.

Šest prednostnih področij je treba ponovno pregledati:

1. Področje uporabe direktive o paketnih potovanjih: Dokument obravnava različne vrste novih počitniških paketov, ki bi jih bilo treba vključiti v direktivo. To so:

(1) paketi, ki jih prek spleta sestavljajo potrošniki sami, in sicer vse na eni spletni strani;

(2) paketi, sestavljeni s pomočjo spletnih strani, ki so med seboj povezane s partnerskimi dogovori. Potrošnik lahko na primer opravi spletno rezervacijo leta in je nato preusmerjen na partnerske spletne strani, kjer lahko rezervira še hotel ali avtomobil;

(3) drugi načini potovanja, ki trenutno še nimajo varstva, kot so križarjenja ali prevoz z nastanitvijo (npr. nočni prevoz z ladjo ali vlakom) itd. Za dodatne informacije glej MEMO/09/523.

2. Informiranje: Dokument obravnava informacije, ki jih je treba zagotoviti potrošnikom, ter kdaj in v kakšni obliki je treba to storiti. Sedanja direktiva se osredotoča na kataloge in ostalih medijev (kot so spletne strani) sploh ne omenja.

3. Odgovornost za nezadostno kakovost storitev in pomoč potrošnikom: Dokument obravnava vprašanje odgovornosti za kakovost storitev in pomoč potrošnikom, če imajo težave med preživljanjem počitnic. Danes so zastarela razlikovanja med prevozniki, organizatorji potovanj in potovalnimi agencijami pogosto zabrisana, zato se lahko zgodi, da ni vedno jasno, kdo je odgovoren, ko gredo stvari narobe.

4. Spreminjanje pogodbenih določb: Direktiva o paketnih potovanjih potrošnikom omogoča, da pogodbo odpovejo brez finančnih posledic, če se spremenijo njeni bistveni sestavni deli (npr. cena, sprememba prevoznika). Dokument preverja, ali je potrebno zamenjati obstoječa pravila glede spreminjanja cen.

5. Plačilna nesposobnost in stečaj: Direktiva zahteva, da organizator potovanj ali potovalni agent zavarujeta povračilo vsega denarja, ki ga je plačal potrošnik, ter potrošnikov povratek v domovino v primeru stečaja. Tveganje za plačilno nesposobnost se je v zadnjem času povečalo. Zaradi pogostih stečajev letalskih družb dokument preverja, ali bi bilo treba osnovno varstvo potrošnikov v primeru plačilne nesposobnosti in stečaja razširiti na nakupe samostojnih letalskih kart (neodvisni potovalni aranžmaji, ki niso del nobenega paketa), da bi se potnikom povrnil denar ali omogočil povratek domov v primeru stečaja letalske družbe.

6. Oznaka varnega potovanja: Dokument obravnava uvedbo „oznake varnega potovanja“ na evropski ravni, da bi bilo jasno, kateri potovalni izdelki in kombinacije teh izdelkov so zaščiteni z zakonodajo.

Kako naprej?

Komisija namerava jeseni 2010 pripraviti konkretne predloge o ponovnem pregledu direktive o paketnih potovanjih. Komisija poleg tega pripravlja pregled pravic letalskih potnikov, ki bo poleg potrošniških vprašanj obravnaval tudi plačilno nesposobnost letalskih družb.

Ključne spremembe v sektorju paketnega potovanja:

  • Evropa je največji regionalni trg potovanj s prodajo, ki je v letu 2008 znašala 246 milijard evrov. Običajni paketi (vnaprej pripravljeni dogovori z več elementi, kot sta potovanje in nastanitev) predstavljajo 40 % (98,4 milijarde EUR) celotnega trga potovanj, dinamični paketi 33 %, drugi potovalni aranžmaji pa 25 % trga.

  • Dandanes večina evropskih državljanov (56 % dopustnikov po vsej Evropi) svoje počitnice raje načrtuje sama, kot da bi kupila vnaprej določene pakete (običajne počitniške pakete, ki jih pokriva Direktiva o paketnem potovanju).

  • Čedalje več rezervacij naredijo potrošniki, ki si sami sestavijo svoje pakete (dinamični paketi), združijo dve ali več storitev, kot so let in nastanitev od enega ponudnika ali trgovinsko povezanih ponudnikov, ali spletnih strani, ki pakete ponujajo skupaj s partnerskimi spletnimi stranmi. Potrošnik si na primer preko spleta rezervira polet, potem pa je preusmerjen na partnersko spletno stran, ki ponuja nastanitve v hotelih ali najem avtomobilov.

  • Opozoriti je treba, da pregled na splošno ne zajema navadnih ločenih rezervacij, kadar potrošnik različne elemente počitnic kupi od različnih ponudnikov/spletnih strani, ki medsebojno niso povezani. „Neodvisni potovalni aranžmaji“ niso del sektorja paketnih počitnic.

  • Število potrošnikov, ki rezervirajo „dinamične pakete“ je čedalje večje. V zadnjih dveh letih je dinamične pakete kupilo 23 % evropskih državljanov, ta delež pa je v nekaterih državah nad 40 %, na Irskem (46 %) ali na Švedskem (44 %), visok pa je tudi v državah, kot sta Slovenija (42 %) in Italija (36 %). Podrobnosti so na voljo v razpredelnici 1 v MEMO/09/523.

  • Sveženj EU o zaščiti potovanja trenutno ne zajema mnogih dinamičnih paketov. Posledično čedalje večje število potrošnikov, ki si rezervira počitniške pakete, ne spada v okvir Direktive. Spremembo pa ponazorijo podatki iz leta 1997, ko je bilo z Direktivo o paketnem potovanju na poletih v prostem času zaščitenih 98 % potnikov iz Velike Britanije, medtem ko je ta podatek v letu 2005 nižji od 50 %.

  • Jasno pa je tudi, da se potrošniki ne zavedajo, da je njihova pravna zaščita odvisna od načina nakupa aranžmajev – čeprav je paket potovalnih elementov lahko enak. Okrog 67 % vprašanih potrošnikov „dinamičnih paketov“ je bilo napačno prepričanih, da so z Direktivo zaščiteni. Kadar pri dinamičnih paketih ne gre vse po načrtih, za potrošnika to povprečno pomeni izgubo v višini približno 600 EUR.

  • Več kot 50 % potrošnikov je ob nakupu dinamičnih paketov ali neodvisnih potovalnih aranžmajev prepričanih, da so v primeru bankrota letalske družbe zaščiteni. V mnogih primerih pa to ni tako.

  • Bankrot je za potrošnike čedalje večja skrb, odkar se je nedavno povečalo tudi tveganje za plačilno nesposobnost. Od novembra 2005 do septembra 2008 je bankrotiralo 29 letalskih družb1. V Franciji je na primer v letu 2008 bankrotiralo tudi 125 organizatorjev potovanj, kar je prizadelo več kot 9 000 potrošnikov, v primerjavi s 95 bankroti (ki so prizadeli samo okrog 2 500 potrošnikov) v letu 20062. Učinek na dopustnike pa je bil odvisen od tega, ali so bile karte kupljene kot del paketnih počitnic. Glede na to, da so se načini potovanj od sprejetja Direktive v letu 2009 zelo spremenili, se je zlasti pomembno vprašati, ali je treba letalske karte, prodane v paketu, in tiste, prodane samostojno, pred plačilno nesposobnostjo zaščititi različno.

Posvetovalni dokument

Obdobje posvetovanja traja od 26. 11. 2009 do 7. 2. 2010.

Posvetovanje preko spleta je na voljo:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Več podrobnosti o paketnem potovanju je na voljo:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Evropska komisija, Študija o zaščiti potrošnikov pred letalskimi bankroti.

2 :

APS, Francoski jamstveni sklad za potovanja.


Side Bar