Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

V Bruseli 26. novembra 2009

Spotrebitelia: EÚ odhodlaná rozšíriť ochranu v oblasti dovolenkových ciest

Podľa plánov, ktoré dnes Komisia predkladá na konzultácie, by sa miliónom cestujúcich, ktorí si objednávajú dovolenkové „balíky“ zahŕňajúce lety, hotely, prenájom vozidiel atď. prostredníctvom internetu alebo tradičných sprostredkovateľov, mala v prípade problémov poskytnúť zvýšená finančná ochrana. Komisia konzultuje o rozšírení pôsobnosti smernice EÚ o balíkoch cestovných služieb z roku 1990, ktorá sa týka informovania, zodpovednosti za nedostatočnú kvalitu služieb a ochrany pred insolventnosťou, aj na budúcu generáciu „dynamických balíkov“, teda takých, ktoré si zostavujú samotní spotrebitelia, a to často na internete prostredníctvom jednej alebo viacerých partnerských stránok. „Dynamické balíky", na ktoré sa ochranné pravidlá EÚ často nevzťahujú, si v EÚ kupuje 23 % spotrebiteľov a v krajinách ako Írsko a Švédsko viac než 40 %, pričom 67 % spotrebiteľov sa mylne domnieva, že sú chránení. V nadväznosti na nedávnu sériu krachov leteckých spoločností sa predkladaný dokument zaoberá aj rozšírením základnej ochrany pred insolventnosťou takisto na tých, ktorí si zakúpili len samotnú letenku bez iných služieb v rámci tradičných a dynamických dovolenkových balíkov.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti, uviedla: „Potrebujeme silnú ochranu, ktorou sa spotrebiteľom využívajúcim dovolenkové balíky zabezpečí zaslúžená úľava, a tiež spravodlivé pravidlá hry, aby podniky súťažili ako rovný s rovným. Osobitnú pozornosť venujem problematike nesolventnosti. Každý, kto v televízii videl tisíce dovolenkárov blokovaných na letiskách po krachu spoločností ako Sky Europe, XL, Futura Zoom vie, že je najvyšší čas, aby sme sa vážne zamysleli nad základnou ochranou pred nesolventnosťou v prospech všetkých cestujúcich.“

Súčasné predpisy

Smernica EÚ o balíkoch cestovných služieb pochádza ešte z roku 1990, keď najrozšírenejším typom dovolenky bol dvojtýždňový balík objednaný u cestovnej agentúry na základe brožúry. Uvedená smernica sa vzťahuje na vopred zostavené dovolenkové balíky, ktoré zahŕňajú minimálne dva z týchto prvkov: 1) doprava, 2) ubytovanie, 3) iné turistické služby, ako napríklad poznávacie cesty (zahrnuté do ceny).

Ochrana, ktorá sa poskytuje na základe smernice, sa týka: informácií v brožúrach, práva odstúpiť od cesty bez penalizovania, zodpovednosti za služby (napr. nedostatočná kvalita hotelov) a skrachovania cestovnej agentúry alebo leteckej spoločnosti.

6 hlavných oblastí na prehodnotenie

Smernica o dovolenkových balíkoch z roku 1990 nezodpovedá súčasnému trhu. Internet a nízkonákladové letecké spoločnosti priniesli zmeny do obchodných modelov a správania spotrebiteľov. Dovolenky sa v čoraz väčšej miere objednávajú tak, že si spotrebitelia zostavujú vlastné balíky, a to často na internete.

Prehodnotiť sa má 6 prioritných oblastí:

1. Rozsah pôsobnosti smernice o balíkoch cestovných služieb: V dokumente sa uvádzajú nové typy dovolenkových balíkov, na ktoré by sa uvedená smernica mala vzťahovať. Ide o tieto:

1) Balíky zostavené spotrebiteľom na internete na jeden raz a na tej istej stránke.

2) Balíky zostavené na viacerých stránkach spojených partnerskými dohodami. Spotrebiteľ si napríklad môže let objednať online a následne byť presmerovaný na partnerskú webovú stránku, ktorá ponúka hotelové pobyty alebo prenájom vozidiel.

3) Iné cestovné produkty, na ktoré sa ešte smernica nevzťahuje, ako napríklad výletné plavby a preprava spojená s ubytovaním (napríklad nočná plavba loďou alebo cesta nočným vlakom) a ďalšie. Viac informácií možno získať v MEMO/09/523.

2. Informácie: V dokumente sa zvažujú informácie, ktoré sa majú poskytovať spotrebiteľom, a to z hľadiska času a formátu. Súčasná smernica sa zameriava len na brožúry a nezohľadňuje iné médiá, akými sú napríklad webové stránky.

3. Zodpovednosť za nedostatočnú kvalitu služieb a pomoc spotrebiteľom: V dokumente sa zvažuje, kto je za poskytovanie služieb zodpovedný a kto spotrebiteľovi v prípade problémov počas dovolenky pomáha. V súčasnosti je hranica medzi dopravcami, cestovnými agentúrami a sprostredkovateľmi často nejasná. Nemusí byť jasné, kto v prípade problémov nesie zodpovednosť.

4. Zmeny v zmluvách: Súčasná smernica umožňuje spotrebiteľom odstúpiť od zmluvy bez penalizácie v prípade, že sa zmenia „zásadné náležitosti“ zmluvy, akými je napríklad celková cena alebo zmena dopravcu. V dokumente sa zvažuje, či sa majú zmeniť súčasné pravidlá týkajúce sa cenovej revízie.

5. Nesolventnosť: V súčasnej smernici sa v prípade bankrotu od cestovnej agentúry alebo sprostredkovateľa vyžaduje, aby zabezpečili vrátenie celej sumy zaplatenej spotrebiteľom a jeho návrat. Riziko nesolventnosti sa v nedávnej minulosti zvýšilo. V nadväznosti na nedávnu sériu krachov leteckých spoločnosť sa v dokumente zvažuje, či by sa základná ochrana pred nesolventnosťou mala rozšíriť aj na samostatne kupované letenky (t. j. kupované nezávisle od akéhokoľvek cestovného produktu alebo balíka), aby sa tak v prípade bankrotu leteckej spoločnosti umožnilo cestujúcom vrátenie peňazí a návrat.

6. Značka pre ochranu cestujúcich: V dokumente sa zvažuje zavedenie „značky pre ochranu cestujúcich“ na úrovni EÚ na označovanie takých cestovných produktov a/alebo kombinácií produktov, na ktoré sa vzťahuje ochrana podľa právnych predpisov.

Čo bude nasledovať?

Zámerom Komisie je predložiť na jeseň 2010 konkrétne návrhy na revíziu smernice o balíkoch cestovných služieb. Komisia takisto pracuje na príprave revízie práv cestujúcich v leteckej doprave, ktorej predmetom bude aj široká škála spotrebiteľských záležitostí vrátane nesolventnosti leteckých spoločností.

Hlavný vývoj v sektore organizovaných turistických zájazdov:

  • Európa je najväčším svetovým regionálnym trhom cestovného ruchu s obratom vo výške 246 miliárd EUR v roku 2008. Tradičné balíky (vopred zorganizované zájazdy, pri ktorých sú zabezpečené viaceré služby ako napríklad doprava a ubytovanie) predstavujú 40 % (98,4 miliárd EUR) na celkovom trhu cestovného ruchu, pričom dynamické balíky predstavujú 33 % a iné cestovné produkty 25 % trhu.

  • V súčasnosti si väčšina občanov EÚ (56 % dovolenkárov v EÚ) organizujú svoje dovolenky sami, skôr ako by si kúpili vopred určené balíky (tradičné dovolenkové balíky, na ktoré sa vzťahuje smernica o balíku cestovných služieb).

  • Čoraz väčší objem rezervácií robia spotrebitelia, ktorí si zostavili svoje balíky (dynamická tvorba balíkov), pričom si sami cestujúci spoja dve alebo viac služieb, ako napr. let a ubytovanie od jedného dodávateľa alebo od obchodne prepojených dodávateľov a alebo webové stránky, ktoré ponúkajú balíky s partnerskými webovými stránkami. Spotrebiteľ si napríklad môže prostredníctvom internetu rezervovať let a potom bude presmerovaný na partnerskú webovú stránku, ktorá ponúka ubytovanie v hoteli alebo prenájom auta.

  • Je dôležité uvedomiť si, že na skutočne od seba oddelené rezervácie, pri ktorých si spotrebiteľ kúpi rôzne služby od rôznych predajcov/cez rôzne webové stránky, ktorí/é nie sú prepojení/é alebo nemajú spoločné označenie, sa vo všeobecnosti preskúmanie nevzťahuje. Tieto „nezávislé cestovné produkty“ sa nepovažujú za časť sektora cestovných dovolenkových služieb v balíku.

  • Počet spotrebiteľov, ktorí si rezervujú „dynamické balíčky“ sa výrazne zvyšuje. Počas posledných dvoch rokov využilo 23 % občanov EÚ dynamické balíky, ale toto číslo dosahuje viac ako 40 % v krajinách ako Írsko (46 %) alebo Švédsko (44 %) a veľmi vysoké je aj v krajinách ako Slovinsko (42 %) a Taliansko (36 %). Podrobnejšie údaje môžete nájsť v tabuľke 1 dokumentu MEMO/09/523.

  • V súčasnosti sa ochrana EÚ smernice o balíku cestovných služieb nevzťahuje na mnohé dynamické balíky. To znamená, že rastúci počet spotrebiteľov si rezervuje dovolenkové balíky, ktoré spadajú mimo pôsobnosť smernice. Na ilustráciu rozsahu zmeny možno uviesť, že v roku 1997 bolo 98 % pasažierov, ktorí cestovali zo Spojeného kráľovstva dovolenkovými letmi, chránených smernicou o balíku cestovných služieb EÚ, pričom v roku 2005 toto číslo predstavovalo menej ako 50 %.

  • Takisto je zrejmé, že spotrebitelia si nie sú vedomí, že ich právna ochrana sa odlišuje v závislosti od toho, akým spôsobom sú cestovné produkty kupované – aj keď balík cestovných služieb môže byť identický. 67% opýtaných spotrebiteľov, ktorí využili „dynamický balík“, na ktorý sa nevzťahovala smernica, sa nesprávne domnievali, že boli chránení. To znamená, že pri cestovaní pomocou dynamického balíka, pri ktorom dôjde k problémom, utrpí spotrebiteľ v priemere stratu vo výške takmer 600 EUR.

  • Viac ako 50 % spotrebiteľov verí, že sú chránení v prípade bankrotu cestovnej spoločnosti, keď si kupujú dynamický balík alebo nezávislé cestovné produkty. V mnohých prípadoch sa na nich v súčasnosti ochrana nevzťahuje.

  • V dôsledku zvýšenia rizika nesolventnosti sú v poslednej dobe spotrebitelia viac znepokojení možnosťou bankrotu. Medzi novembrom 2005 a septembrom 2008 zbankrotovalo 29 leteckých spoločností1. Napríklad vo Francúzsku došlo v roku 2008 k 125 bankrotom prevádzkovateľov cestovných agentúr, čo ovplyvnilo viac ako 9 000 spotrebiteľov, v porovnaní s 95 bankrotmi (ktoré ovplyvnili len o niečo viac ako 2 500 spotrebiteľov) v roku 20062. Ich vplyv na dovolenkárov sa odlišoval v závislosti od toho, či boli lístky kúpené ako súčasť organizovanej dovolenky. Keďže sa trendy v cestovaní výrazne zmenili od prijatia smernice v roku 1990, je dôležité položiť si predovšetkým otázku, či by mala existovať iná ochrana pred nesolventnosťou v prípade leteniek predávaných v balíku a leteniek, ktoré sú predávané samostatne.

Konzultačný dokument

Obdobie konzultácie trvá od 26. novembra 2009 do 7. februára 2010

Konzultácia na internete:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Viac podrobností o organizovaných zájazdoch:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Európska Komisia, Štúdia o ochrane spotrebiteľa pred bankrotom v oblasti letectva (Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy)

2 :

APS, Francúzsky cestovný záručný fond, (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme)


Side Bar