Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Briuselis, 2009 m. lapkričio 26 d.

Vartotojų reikalai. ES ketina stiprinti keliautojų apsaugą

Įgyvendinus šiandien konsultacijoms pateiktus Europos Komisijos planus, milijonai internetu ar kitose prekybos vietose kelionių paslaugų paketus (lėktuvo bilietus, viešbučius, nuomojamus automobilius ir pan.) užsisakančių keliautojų bus kur kas geriau finansiškai apsaugoti susiklosčius nenumatytoms aplinkybėms. Komisija konsultuosis dėl galimybių stiprinti apsaugą, užtikrinamą pagal 1990 m. ES kelionių paslaugų paketų direktyvos nuostatas dėl informacijos teikimo, atsakomybės už nekokybiškas paslaugas ir apsaugos nemokumo atvejais, reglamentuojant nestandartinius, pačių vartotojų sudaromus kelionių paslaugų paketus. Dažniausiai tokie paketai sudaromi internetu, pvz., naudojantis vienos svetainės arba kelių svetainių partnerių paslaugomis. Nestandartinius kelionių paslaugų paketus, daugelis kurių šiuo metu nereglamentuojami ES keliautojų apsaugos nuostatomis, renkasi 23 proc. ES vartotojų (Airijoje ir Švedijoje per 40 proc.). 67 proc. vartotojų mano, kad jie yra apsaugoti, bet iš tiesų klysta. Be to, dėl pastaruoju metu padažnėjusių oro transporto bendrovių bankroto atvejų dokumente aptariama galimybė užtikrinti vartotojams esminę apsaugą nemokumo atvejais, nesusijusią su kelionių paslaugų paketais ir taikomą perkant tik lėktuvo bilietą.

Už vartotojų teisių apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Turime užtikrinti patikimą apsaugą, kad visi kelionių paslaugų paketą užsisakę vartotojai galėtų mėgautis pelnyta ramybe. Taip pat turime sukurti vienodas sąlygas visoms įmonėms tinkamai konkuruoti. Ypač didelį susirūpinimą man kelia nemokumo problema. Visi, per televiziją matę tūkstančius poilsiautojų, bankrutavus bendrovėms „Sky Europe“, XL, „Futura“ ir „Zoom“ paliktų likimo valiai oro uostuose, supranta, kad kaip tik dabar reikia kelti sudėtingus klausimus dėl esminės apsaugos nemokumo atvejais taikymo užsienyje esantiems vartotojams.“

Šiuo metu galiojančios taisyklės

ES kelionių paslaugų paketų direktyva priimta 1990 m. Tuo metu populiariausi buvo dviejų savaičių kelionės paketai, pasirenkami iš brošiūrų ir užsakomi kelionių agentūrose. Ši direktyva taikoma iš anksto sutartiems kelionių paslaugų paketams, sudarytiems iš bent dviejų iš šių elementų: transporto paslaugų, apgyvendinimo paslaugų ir kitų turizmo paslaugų (pvz., į kelionės kainą įskaičiuotos ekskursijos).

Direktyva užtikrinama apsauga, susijusi su brošiūroje pateikta informacija, teise atsisakyti kelionės ir nemokėti nuobaudų, atsakomybe už paslaugas (pvz., nekokybiškas viešbučių paslaugas) ir kelionių organizatoriaus ar oro transporto bendrovės bankrotu.

Keistinos 6 prioritetinių sričių nuostatos

1990 m. direktyva nūdienos kelionių rinkai nebetinka. Dėl interneto ir pigiųjų oro transporto bendrovių pakito verslo modeliai ir vartotojų elgesys. Vis daugiau vartotojų užsako nestandartinius, savo sudarytus paslaugų paketus, dažnai – internetu.

Nustatytos 6 keistinos prioritetinės sritys:

1. Kelionių paslaugų paketų direktyvos taikymo sritis. Dokumente svarstoma, kokių tipų naujoviškiems kelionių paslaugų paketams turėtų būti taikoma ši direktyva. Šiems paketams galėtų būti priskiriami:

1) vienoje interneto svetainėje vartotojų sudaryti paketai;

2) partnerystės susitarimais susijusiose svetainėse sudaryti paketai, pvz., vartotojas internetu užsisako lėktuvo bilietą ir po to nukreipiamas į viešbučių ar automobilių nuomos paslaugas siūlančią svetainę partnerę;

3) kitos kelionių paslaugos, kurioms direktyva kol kas netaikoma, pvz., kruizai ar apgyvendinimas kelionės metu (pvz., nakvynė laive ar traukinyje) ir pan. Daugiau informacijos pateikiama MEMO/09/523.

2. Informacija. Dokumente raginama pateikti nuomones dėl vartotojams teiktinos informacijos pobūdžio, teikimo laiko ir formos. Direktyvoje daugiausia dėmesio skiriama brošiūroms, o kitos priemonės, pvz., svetainės, neminimos.

3. Atsakomybė už nekokybiškas paslaugas ir pagalba vartotojams. Dokumente raginama pasvarstyti, kas turėtų būti atsakingas už paslaugų teikimą ir pagalbą vartotojams, patyrusiems problemų kelionės metu. Dabar pasenę skirtumai tarp vežėjų, kelionių organizatorių ir kelionių agentūrų dažnai suprantami nevienodai, todėl gali būti neaišku, kam tenka atsakomybė kilus nesklandumams.

4. Sutarties sąlygų pakeitimai. Minėta direktyva vartotojams leidžiama nutraukti sutartį ir nemokėti nuobaudų, jei pakeičiami esminiai sutarties elementai, pvz., visa kaina ar vežėjas. Dokumente svarstoma, ar reikia pakeisti galiojančias kainos keitimo taisykles.

5. Nemokumas. Kelionių paslaugų paketų direktyvoje reikalaujama, kad kelionių organizatorius ar agentūra užtikrintų, kad visa vartotojo sumokėta suma prireikus būtų grąžinta, o įmonei bankrutavus būtų užtikrinta, kad vartotojas grįžtų į išvykimo šalį. Pastaruoju metu nemokumo rizika padidėjo. Dėl padažnėjusių oro transporto bendrovių bankrotų dokumente svarstoma, ar esminė apsauga taip pat turėtų būti taikoma perkant tik lėktuvo bilietą (t. y. atskirai, neužsisakant kelionių paslaugų paketo), kad keleiviams būtų grąžinta sumokėta suma arba oro transporto bendrovei bankrutavus keleiviai būtų parskraidinti ar kitaip grąžinti į išvykimo šalį.

6. Saugios kelionės ženklas. Dokumente svarstoma galimybė ES lygmeniu kelionių produktus ir (arba) jų derinius ženklinti „saugios kelionės ženklu“, pagal kurį būtų galima atskirti, kuriems produktams taikomos teisinės apsaugos nuostatos.

Kokie bus tolesni veiksmai?

2010 m. rugpjūčio mėn. Komisija ketina pateikti konkrečius pasiūlymus kelionių paslaugų paketų direktyvai persvarstyti. Be to, Komisija rengia oro transporto keleivių teisių apžvalgą, kurioje bus aptarta daug įvairių vartotojų reikalų, taip pat oro transporto bendrovių nemokumo klausimas.

Pagrindiniai pokyčiai kelionių paslaugų paketų sektoriuje

  • Europa yra didžiausia pasaulyje regioninė kelionių rinka – jos pardavimai 2008 m. buvo 246 mlrd. eurų. Tradiciniai paketai (iš anksto sutarti kelionių paslaugų paketai, sudaryti iš kelių elementų, pvz., kelionės ir apgyvendinimo) sudaro 40 proc. (98,4 mlrd. eurų) visos kelionių rinkos, nestandartiniai kelionių paslaugų paketai – 33 proc., o kitokio pobūdžio kelionių paslaugos – 25 proc. rinkos.

  • Šiandien dauguma ES piliečių (56 proc. poilsiautojų visoje ES) mieliau patys organizuoja savo keliones, užuot pirkę iš anksto sutartus kelionių paslaugų paketus, t. y. kelionių paslaugų paketų direktyvoje nurodytus tradicinius kelionių paketus.

  • Vis daugiau vartotojų užsako nestandartinius, savo sudarytus paslaugų paketus. Tokiu atveju keliautojai, naudodamiesi vieno arba kelių komerciniais ryšiais susijusių paslaugų teikėjų svetainėmis (arba svetainėmis, siūlančiomis bendrus savo ir svetainių partnerių paslaugų paketus), užsisako dvi ar daugiau paslaugų, tarkime, lėktuvo bilietus ir apgyvendinimo paslaugas. Pavyzdžiui, vartotojas internetu nusiperka lėktuvo bilietą ir po to yra nukreipiamas į viešbučių ar automobilių nuomos paslaugas siūlančią svetainę partnerę.

  • Svarbu pažymėti, kad konsultuojantis iš esmės nebus nagrinėjamos visiškai atskiras nesusijusių ar vienu prekės ženklu nepaženklintų prekiautojų ar svetainių paslaugas užsisakiusiems vartotojams taikomos nuostatos. Šie savarankiškai sudaryti kelionių paslaugų paketai nėra kelionių paslaugų paketų sektoriaus dalis.

  • Smarkiai daugėja vartotojų, užsisakančių nestandartinius kelionių paslaugų paketus. Per pastaruosius dvejus metus nestandartinius paslaugų paketus užsisakė 23 proc. ES piliečių, tačiau kai kuriose šalyse šis skaičius didesnis nei 40 proc., pvz., Airijoje (46 proc.) arba Švedijoje (44 proc.), Slovėnijoje (42 proc.) ir Italijoje (36 proc.). Daugiau informacijos pateikiama MEMO/09/523 1 lentelėje.

  • Daugeliui nestandartinių kelionių paslaugų paketų šiuo metu negalioja ES kelionių paslaugų paketams taikoma apsauga. Taigi vis daugiau kelionių paslaugų paketus užsisakančių vartotojų nėra taikomos direktyvos nuostatos dėl apsaugos. Pokyčiai išties dideli – 1997 m. 98 proc. keleivių, poilsiniais reisais skridusių iš Jungtinės Karalystės, buvo apsaugoti pagal ES kelionių paslaugų paketų direktyvą, palyginti su mažiau nei 50 proc. 2005 m.

  • Taip pat akivaizdu, kad vartotojai nežino, jog jų teisinė apsauga priklauso nuo užsakyto kelionių paslaugų paketo pobūdžio, nors kelionės paketas gali būti visiškai vienodas. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad 67 proc. vartotojų, užsisakę nestandartinį kelionių paslaugų paketą, kuriam netaikoma direktyva, klaidingai manė, kad yra apsaugoti. Kilus nesklandumams dėl nestandartinio kelionių paslaugų paketo, kiekvienas vartotojas patirtų vidutiniškai beveik 600 eurų nuostolį.

  • Daugiau nei 50 proc. nestandartinius kelionių paslaugų paketus užsisakiusių arba savarankiškai paketus sudariusių vartotojų mano, kad oro transporto bendrovių bankroto atveju jie yra apsaugoti. Daugeliu atvejų šiuo metu jokia apsauga jiems netaikoma.

  • Bankroto atvejai vartotojams kelia didelį susirūpinimą, nes pastaruoju metu padidėjo nemokumo rizika. Nuo 2005 m. lapkričio iki 2008 m. rugsėjo bankrutavo 29 oro transporto bendrovės1. Pavyzdžiui, 2008 m. Prancūzijoje bankrutavo 125 kelionių organizatoriai, o nuostolių dėl to patyrė daugiau nei 9 000 vartotojų, palyginti su 2006 m. bankrutavusiomis 95 bendrovėmis (nukentėjo šiek tiek daugiau nei 2 500 vartotojų)2. Dėl šių bankrotų vartotojų patirtas nuostolis priklausė nuo to, ar bilietai buvo pirkti kaip kelionių paslaugų paketo dalis ar atskirai. Nuo direktyvos priėmimo 1990 m. kelionių tendencijos smarkiai pasikeitė, todėl ypač svarbu apsvarstyti klausimą, ar nemokumo atveju vartotojams, įsigijusiems bilietus kaip kelionių paslaugų paketo dalį, ir atskirai bilietus nusipirkusiems vartotojams turėtų būti taikoma skirtinga apsauga.

Konsultacijoms skirtas dokumentas

Konsultacijų laikotarpis – 2009 m. lapkričio 26 d.–2010 m. vasario 7 d.

Konsultacijos vyksta internete šiuo adresu

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm.

Daugiau informacijos apie kelionių paslaugų paketą rasite

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm.

1 :

Europos Komisija, Vartotojų apsaugos oro transporto bendrovių bankroto atveju tyrimas.

2 :

APS, Prancūzijos kelionių garantijų fondas.


Side Bar