Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2009

Καταναλωτές: η ΕΕ προτίθεται να επεκτείνει την προστασία στα ταξίδια διακοπών

Εκατομμύρια ταξιδιώτες, οι οποίοι αγοράζουν «πακέτα» διακοπών με συνδυασμούς πτήσεων, ξενοδοχείων, ενοικίασης αυτοκινήτων κ.λπ. στο διαδίκτυο ή σε πρακτορεία ταξιδίων, πρέπει να εξασφαλίσουν μεγαλύτερη οικονομική προστασία σε περίπτωση προβλήματος, σύμφωνα με τα σχέδια που υποβλήθηκαν σήμερα για διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της Επιτροπής είναι να επεκταθεί η βασική κάλυψη που παρέχεται από την οδηγία της ΕΕ, του 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια – πληροφόρηση, ευθύνη για υπηρεσίες κατωτέρου από τα πρότυπα επιπέδου και προστασία έναντι αφερεγγυότητας– στην επόμενη γενιά «δυναμικών πακέτων», όπου οι καταναλωτές φτιάχνουν τα δικά τους πακέτα, συχνά μέσω του διαδικτύου, σε έναν δικτυακό τόπο ή σε διάφορους συνεργαζόμενους δικτυακούς τόπους. Το 23% των καταναλωτών της ΕΕ –και άνω του 40% σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Σουηδία– αγοράζουν ήδη «δυναμικά πακέτα», πολλά από τα οποία δεν διέπονται επί του παρόντος από τους κανόνες προστασίας της ΕΕ (το 67% των ενδιαφερομένων πιστεύουν εσφαλμένα ότι καλύπτονται). Μετά το πρόσφατο κύμα πτωχεύσεων αεροπορικών εταιρειών, εξετάζεται επίσης η επέκταση της βασικής προστασίας των καταναλωτών έναντι αφερεγγυότητας πέρα από τα «πακέτα» και τα «δυναμικά πακέτα», ώστε να συμπεριλάβει και τα μεμονωμένα αεροπορικά εισιτήρια.

Η αρμόδια για θέματα καταναλωτών επίτροπος της ΕΕ, κα Meglena Kuneva, δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ισχυρή προστασία, η οποία θα παρέχει σε όλους τους καταναλωτές που αγοράζουν οργανωμένες διακοπές την ηρεμία που τους αρμόζει, καθώς και συνθήκες που θα εξασφαλίζουν στις επιχειρήσεις ίσους όρους ανταγωνισμού. Ανησυχώ ιδιαίτερα για το θέμα της αφερεγγυότητας. Οποιοσδήποτε είδε στην τηλεόραση τις φωτογραφίες χιλιάδων ταξιδιωτών να συνωστίζονται στα αεροδρόμια μετά τις πτωχεύσεις των εταιρειών Sky Europe, XL, Futura και Zoom γνωρίζει ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να τεθούν απαιτητικές ερωτήσεις όσον αφορά την επέκταση της βασικής προστασίας έναντι αφερεγγυότητας σε όλους τους καταναλωτές-ταξιδιώτες ».

Οι ισχύοντες κανόνες

Η οδηγία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια (ΟΟΤ), εκδόθηκε το 1990, όταν ο πιο κοινός τύπος διακοπών ήταν ένα «πακέτο» δύο εβδομάδων, το οποίο αγοράστηκε μέσω πρακτορείου ταξιδίων με τη χρήση φυλλαδίου. Η ΟΟΤ καλύπτει προκαθορισμένες οργανωμένες διακοπές, οι οποίες συνδυάζουν τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα: 1) μεταφορά, 2) κατάλυμα, 3) άλλες τουριστικές υπηρεσίες, όπως ξεναγήσεις (οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή πώλησης).

Η οδηγία προβλέπει προστασία η οποία καλύπτει τα ακόλουθα: πληροφόρηση στα φυλλάδια, δικαιώματα ακύρωσης χωρίς κυρώσεις, ευθύνη για υπηρεσίες (π.χ. υποδεέστερα ξενοδοχεία) και προστασία σε περίπτωση αφερεγγυότητας ενός διοργανωτή ταξιδίων ή μιας αεροπορικής εταιρείας.

6 τομείς προτεραιότητας για επανεξέταση

Η ΟΟΤ του 1990 δεν είναι πλέον κατάλληλη για τη σύγχρονη αγορά ταξιδίων. Σήμερα, το διαδίκτυο και οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους έχουν αλλάξει τα επιχειρηματικά πρότυπα και τη συμπεριφορά των καταναλωτών. Όλο και περισσότερες κρατήσεις γίνονται από καταναλωτές οι οποίοι συνθέτουν οι ίδιοι τα «πακέτα» τους, συχνά μέσω του διαδικτύου.

Έχουν προσδιοριστεί 6 τομείς προτεραιότητας για επανεξέταση:

1. Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια: εξετάζεται ποια είδη νέων οργανωμένων διακοπών πρέπει να καλύπτονται από την ΟΟΤ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

1) τα πακέτα τα οποία συνθέτει ο καταναλωτής στο διαδίκτυο από τον ίδιο δικτυακό τόπο.·

2) τα πακέτα που προσφέρονται από δικτυακούς τόπους οι οποίοι συνδέονται μεταξύ τους μέσω συμφωνιών σύμπραξης. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής μπορεί να αγοράσει μια πτήση μέσω του διαδικτύου και κατόπιν να κατευθυνθεί προς ένα συνεργαζόμενο δικτυακό τόπο ο οποίος προσφέρει κατάλυμα ή ενοικίαση αυτοκινήτου·

3) άλλες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις, οι οποίες σήμερα δεν καλύπτονται, όπως κρουαζιέρες ή μεταφορά που περιλαμβάνει κατάλυμα (π.χ. ταξίδια με πλοίο ή τρένο με διανυκτέρευση) κ.ά. Βλ. MEMO/09/523 για λεπτομέρειες.

2. Πληροφόρηση: εξετάζεται η πληροφόρηση που πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές, πότε πρέπει να παρέχεται και με ποια μορφή. Η ισχύουσα ΟΟΤ επικεντρώνεται στα φυλλάδια και δεν αναφέρει άλλα μέσα, όπως: δικτυακούς τόπους.

3. Ευθύνη για υπηρεσίες κατωτέρου από τα πρότυπα επιπέδου και παροχή βοήθειας στους καταναλωτές: εξετάζεται ποιος πρέπει να ευθύνεται για την παροχή των υπηρεσιών και για την παροχή βοήθειας στον καταναλωτή σε περίπτωση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών. Σήμερα, οι παλιές διακρίσεις μεταξύ μεταφορέων, διοργανωτών ταξιδίων και πρακτορείων ταξιδίων είναι συχνά πιο ασαφείς. Οι ευθύνες του καθενός σε περίπτωση προβλήματος ενδέχεται να μην προσδιορίζονται με σαφήνεια.

4. Αλλαγές στη σύμβαση: Η ΟΟΤ επιτρέπει στους καταναλωτές να ακυρώσουν μια σύμβαση χωρίς κυρώσεις, αν έχουν μεταβληθεί «ουσιώδη στοιχεία» όπως π.χ. η συνολική τιμή ή ο μεταφορέας. Εξετάζεται αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής των ισχυόντων κανόνων σχετικά με την επανεξέταση των τιμών.

5. Αφερεγγυότητα: Η ΟΟΤ απαιτεί από τον διοργανωτή ταξιδίων ή το πρακτορείο ταξιδίων να παρέχει εγγυήσεις όσον αφορά την επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβλήθηκαν από τον καταναλωτή και τον επαναπατρισμό του καταναλωτή σε περίπτωση πτώχευσης. Ο κίνδυνος αφερεγγυότητας έχει προσφάτως αυξηθεί. Μετά το πρόσφατο κύμα πτωχεύσεων αεροπορικών εταιρειών, εξετάζεται το ενδεχόμενο επέκτασης της βασικής προστασίας των καταναλωτών έναντι αφερεγγυότητας, ώστε να καλύπτει και την αγορά μεμονωμένων αεροπορικών εισιτηρίων (δηλαδή τις ανεξάρτητες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις που δεν αποτελούν μέρος οιουδήποτε «πακέτου»), πράγμα που θα επιτρέπει την επιστροφή στους επιβάτες των χρημάτων που έχουν καταβάλει ή τον επαναπατρισμό τους σε περίπτωση πτώχευσης της αεροπορικής εταιρείας.

6. Επισήμανση προστασίας ταξιδίου: εξετάζεται το ενδεχόμενο καθιέρωσης μιας «επισήμανσης προστασίας ταξιδίου» σε επίπεδο ΕΕ, στην οποία θα αναφέρεται ποια προϊόντα και/ή συνδυασμοί προϊόντων ταξιδίου προστατεύονται βάσει της νομοθεσίας.

Τι θα γίνει στη συνέχεια;

Η Επιτροπή προτίθεται να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την επανεξέταση της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια το φθινόπωρο του 2010. Παράλληλα, προετοιμάζει την επανεξέταση των δικαιωμάτων των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς, στο πλαίσιο της οποίας θα εξεταστεί ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν τους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένης της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών.

Βασικές εξελίξεις στον τομέα των οργανωμένων ταξιδιών:

  • Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη περιφερειακή ταξιδιωτική αγορά παγκοσμίως με πωλήσεις ύψους 246 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2008. Τα παραδοσιακά οργανωμένα ταξίδια (προσυμφωνημένα πακέτα που περιλαμβάνουν διάφορα στοιχεία όπως το ταξίδι και η διαμονή) αντιστοιχούν στο 40% (98,4 δισεκατομμύρια ευρώ) της συνολικής ταξιδιωτικής αγοράς, ενώ τα δυναμικά πακέτα στο 33% και άλλες ταξιδιωτικές ρυθμίσεις στο 25% της αγοράς.

  • Σήμερα, η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ (το 56% των παραθεριστών σε ολόκληρη την ΕΕ), οργανώνουν οι ίδιοι τις διακοπές τους, και δεν αγοράζουν προσυμφωνημένα πακέτα (παραδοσιακά οργανωμένα ταξίδια διακοπών που καλύπτονται από την οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια).

  • Όλο και υψηλότερα ποσοστά των κρατήσεων γίνονται από καταναλωτές που έχουν οργανώσει μόνοι τους το ταξίδι (δυναμικά πακέτα), όπου οι ίδιοι οι ταξιδιώτες συγκεντρώνουν δύο ή περισσότερες υπηρεσίες, όπως η πτήση και η διαμονή από έναν προμηθευτή ή από προμηθευτές που συνδέονται εμπορικά μεταξύ ή δικτυακοί τόποι που προσφέρουν πακέτα με δικτυακούς τόπους εταίρους. Παραδείγματος χάριν, ένας καταναλωτής μπορεί να κάνει κράτηση μιας πτήσης σε απευθείας σύνδεση και, στη συνέχεια, να παραπεμφθεί σε δικτυακό τόπο εταίρο που προσφέρει διαμονή σε ξενοδοχεία ή ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

  • Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι πραγματικά ξεχωριστές κρατήσεις, όπου ο καταναλωτής αγοράζει διαφορετικά στοιχεία από διαφορετικούς πωλητές/δικτυακούς τόπους που δεν είναι συνδεδεμένοι ή δεν ανήκουν στο ίδιο δίκτυο, γενικά, δεν καλύπτονται από το πεδίο της αναθεώρησης. Αυτές οι ρυθμίσεις «μεμονωμένων ταξιδίων» δεν θεωρείται ότι ανήκουν στον τομέα των οργανωμένων ταξιδίων.

  • Ο αριθμός των καταναλωτών που κάνουν κράτηση για «δυναμικά πακέτα» αυξάνεται εντυπωσιακά. Το 23% των πολιτών της ΕΕ έχουν χρησιμοποιήσει δυναμικά πακέτα τα τελευταία 2 χρόνια, αλλά το ποσοστό ξεπερνά το 40% σε χώρες όπως η Ιρλανδία (46%) ή η Σουηδία (44%), και είναι επίσης πολύ υψηλό σε χώρες όπως η Σλοβενία (42%) και η Ιταλία (36%). Πρβλ. τον πίνακα 1 στο MEMO/09/523 για λεπτομέρειες.

  • Πολλά δυναμικά πακέτα σήμερα δεν καλύπτονται από την προστασία που προσφέρει η νομοθεσία της ΕΕ για τα οργανωμένα ταξίδια. Κατά συνέπεια, όλο και περισσότεροι καταναλωτές που κάνουν κρατήσεις για οργανωμένες διακοπές δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας. Για να αναδειχθεί η έκταση της αλλαγής, το 1997 το 98% των επιβατών που ταξίδεψαν αεροπορικώς από το ΗΒ για αναψυχή καλύφθηκαν από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια της ΕΕ, ενώ το 2005 το ποσοστό ήταν χαμηλότερο του 50%.

  • Είναι επίσης σαφές ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ότι η νομική προστασία τους διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο αγοράς των ταξιδίων - ακόμα κι αν το πακέτο των στοιχείων του ταξιδιού είναι πανομοιότυπο. Το 67% των καταναλωτών που συμμετείχαν στην έρευνα και αγόρασαν «δυναμικό πακέτο» που δεν καλύφθηκε από την οδηγία πίστευαν λανθασμένα ότι τους προστάτευε η νομοθεσία. Κατά μέσο όρο, όταν υπάρχει πρόβλημα σε ένα δυναμικό πακέτο, αυτό σημαίνει απώλεια που αγγίζει τα 600 ευρώ περίπου για τον καταναλωτή.

  • Πάνω από το 50% των καταναλωτών θεωρούν ότι προστατεύονται σε περίπτωση πτώχευσης μιας αεροπορικής εταιρίας όταν αγοράζουν δυναμικά πακέτα ή μεμονωμένα ταξίδια. Σε πολλές περιπτώσεις σήμερα αυτό δεν ισχύει.

  • Η πτώχευση έχει γίνει όλο και περισσότερο μια πηγή ανησυχίας για τους καταναλωτές, δεδομένου ότι έχει αυξηθεί πρόσφατα ο κίνδυνος αφερεγγυότητας. Από το Νοέμβριο του 2005 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2008 χρεοκόπησαν 29 αερογραμμές1. Στη Γαλλία, παραδείγματος χάριν, σημειώθηκαν επίσης 125 πτωχεύσεις πρακτορείων οργανωμένων ταξιδιών το 2008, που επηρέασαν πάνω από 9.000 καταναλωτές, σε σχέση με 95 πτωχεύσεις το 2006, που επηρέασαν μόλις πάνω από 2.500 καταναλωτές2. Οι επιπτώσεις τους στους παραθεριστές ήταν ποικίλες ανάλογα αν τα εισιτήρια αγοράστηκαν στο πλαίσιο οργανωμένων διακοπών. Δεδομένου ότι οι ταξιδιωτικές τάσεις έχουν αλλάξει σημαντικά μετά την έκδοση της οδηγίας το 1990, είναι σημαντικό, ειδικότερα, να εξεταστεί αν πρέπει να υπάρξει διαφορετική προστασία για την αφερεγγυότητα για τα αεροπορικά εισιτήρια που πωλούνται σε πακέτο από εκείνα που πωλούνται ως μεμονωμένα προϊόντα.

Έγγραφο διαβούλευσης

Η περίοδος διαβουλεύσεων αρχίζει στις 26.11.2009 και λήγει στις 07.02.2010

Οι σε απευθείας σύνδεση διαβουλεύσεις:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Περισσότερες λεπτομέρειες για τα οργανωμένα ταξίδια:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μελέτη για την προστασία των καταναλωτών από την πτώχευση αεροπορικής εταιρίας

2 :

Aps, γαλλικό ταμείο ταξιδιωτικών εγγυήσεων


Side Bar