Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1824

Bruxelles, den 26. november 2009

Forbrugere: EU agter at udvide ferierejsebeskyttelsen

Millionvis af ferierende, der bestiller pakkerejser med en kombination af fly, hotel, biludlejning osv. på internettet eller via et rejsebureau, får nu større økonomisk beskyttelse, hvis ikke alt går efter planen, ifølge et oplæg fra Europa-Kommissionen, der i dag er sendt ud i høring. Høringen drejer sig om en eventuel udvidelse af grundbestemmelserne i EU's pakkerejsedirektiv fra 1990 – hvad enten det drejer sig om information, ansvaret for tjenesteydelser, der er under forventelig standard, og beskyttelse mod insolvens – til også at omfatte næste generation af "dynamiske pakkerejser", hvor forbrugerne selv sammensætter deres ferier, ofte online, via et enkelt websted eller via forskellige samarbejdende wedsteder. 23 % af EU-forbrugerne og over 40 % af forbrugerne i lande som Irland og Sverige bestiller nu dynamiske pakkerejser, hvoraf mange for øjeblikket falder uden for EU's beskyttelsesregler (67 % tror fejlagtigt, at de er beskyttet). Efter at en række flyselskaber i den senere tid er gået fallit, overvejes det i oplægget også at udvide forbrugernes grundlæggende insolvensbeskyttelse til at omfatte samtlige pakkerejser og dynamiske pakkerejser og også de tilfælde, hvor der kun bestilles en flybillet.

EU's forbrugerkommissær, Meglena Kuneva, sagde: "Vi har brug for en høj beskyttelse, der giver alle forbrugere, som bestiller en pakkerejse, den ro i sindet, de fortjener, og vi har brug for at skabe ens vilkår for virksomhederne, så de konkurrerer på lige fod med hinanden. Jeg er særlig bekymret over insolvenserne. Enhver, der så tv-billederne af de tusinder af ferierende, der strandede i lufthavnene, efter at bl.a. Sky Europe, XL, Futura og Zoom gik konkurs, ved, at det rette tidspunkt er kommet til at kræve, at den grundlæggende insolvensbeskyttelse udvides til at omfatte samtlige forbrugere."

Gældende regler

EU's pakkerejsedirektiv trådte i kraft i 1990, hvor den mest almindelige ferieform var en to-ugers pakkerejse, der var bestilt gennem et rejsebureau på grundlag af en brochure. Pakkerejsedirektivet dækker de på forhånd sammensatte pakkerejser, som består af mindst to af følgende ydelser: 1) transport, 2) hotelophold, 3) andre turistrelaterede tjenesteydelser, f.eks. udflugter (der kun sælges sammen med pakkerejsen).

Direktivet giver en beskyttelse, som dækker oplysningerne i brochurerne, retten til at afbestille uden strafgebyr, ansvaret for tjenesteydelserne (f.eks. hoteller, der er under forventelig standard), og beskyttelse, i tilfælde af at en rejsearrangør eller et flyselskab går fallit.

Seks områder, der først og fremmest skal revideres

Pakkerejsedirektivet fra 1990 egner sig ikke længere til nutidens rejsemarked. Internettet og lavprisflyselskaberne har forvandlet forretningsmodellerne og ændret forbrugernes adfærd. Forbrugerne foretager stadig flere bestillinger, hvor de selv sammensætter deres rejser, ofte online.

Der er udpeget seks områder, der først og fremmest skal revideres:

1. Anvendelsesområdet for pakkerejsedirektivet: Det overvejes i oplægget, hvilke nye typer ferierejser der bør være omfattet af pakkerejsedirektivet, bl.a.:

1) Pakkerejser, som forbrugeren selv har sammensat online på samme websted og altsammen på en gang.

2) Pakkerejser, der sammensættes af webstederne gennem en partnerskabsaftale. En forbruger kan eksempelvis bestille en flyrejse online og derefter blive omdirigeret til et partnerwebsted, der tilbyder hotelophold eller biludlejning.

3) Andre rejser, der ikke for øjeblikket er omfattet af reglerne, f.eks. krydstogter eller transport med overnatning (f.eks. færger eller tog) og andet. Yderligere oplysninger i MEMO/09/523.

2. Information: Det overvejes i oplægget, hvilken information forbrugerne skal have hvornår og hvordan. Det gældende pakkerejsedirektiv omhandler hovedsageligt brochurer, ikke andre medier såsom internettet.

3. Ansvaret for tjenesteydelser, der er under forventelig standard, og hjælp til forbrugerne: Det overvejes i oplægget, hvem der bør tillægges ansvaret for tjenesteydelsernes kvalitet og for at hjælpe forbrugerne i tilfælde af problemer under ferien. I dag er den gamle sondring mellem transportselskab, rejsearrangør og rejsebureau ofte ret udvisket. Det fremgår ikke altid klart, hvem der har ansvaret, når noget går galt.

4. Aftaleændringer: Ifølge pakkerejsedirektivet har forbrugerne mulighed for at annullere en aftale uden strafgebyr, hvis væsentlige elementer i aftalen ændres, f.eks. hvis den samlede pris bliver en anden, eller hvis der skiftes til et andet transportselskab. Det overvejes i oplægget, om der er behov for at revidere reglerne vedrørende prisændringer.

5. Insolvens: Ifølge pakkerejsedirektivet skal rejsearrangøren eller rejsebureauet stille sikkerhed for, at forbrugeren i tilfælde af konkurs kan få tilbagebetalt alle sine penge, og at han kan blive transporteret hjem. Risikoen for insolvens er steget på det seneste. Efter at en række flyselskaber for nylig er gået fallit, overvejes det i oplægget, om den grundlæggende insolvensbeskyttelse bør udvides til også omfatte de tilfælde, hvor der kun bestilles en flybillet (dvs. uafhængige rejseplaner, der ikke indgår i en pakkerejse), så forbrugerne ville få det for meget betalte beløb refunderet eller blive transporteret hjem, hvis flyselskabet gik konkurs.

6. Rejsebeskyttelsesmærke: Det overvejes i oplægget at indføre et "rejsebeskyttelsesmærke" på EU-plan, som skal vise, hvilke rejseprodukter og/eller kombinationer af produkter der ville være beskyttet i henhold til lovgivningen.

De næste skridt

Kommissionen agter at fremsætte konkrete forslag om revision af pakkerejsedirektivet i efteråret 2010. Kommissionen er også ved at forberede en revision af flypassagerernes rettigheder, hvor der tages fat på en lang række forbrugerspørgsmål, herunder flyselskabers insolvens.

Udviklingen i pakkerejsesektoren:

  • Europa udgør verdens største regionale rejsemarked med et salg i 2008 på 246 mia. EUR. Traditionelle pakkerejser (på forhånd sammensatte rejser med en kombination af flere elementer, f.eks. transport og hotelophold) tegner sig for 40 % (98,4 mia. EUR) af det samlede rejsemarked, mens dynamiske pakkerejser tegner sig for 33 % og andre rejser for 25 % af markedet.

  • Et flertal af EU-borgerne, nemlig 56 % af de ferierejsende i EU, arrangerer i dag selv deres ferier i stedet for at købe færdigsammensatte pakkerejser (traditionelle pakkeferier er omfattet af pakkerejsedirektivet).

  • Forbrugerne foretager stadig flere bestillinger, hvor de selv sammensætter deres rejser (dynamiske pakkerejser) ved at vælge to eller flere tjenesteydelser såsom fly og hotel fra én udbyder eller fra forretningsmæssigt forbundne udbydere, der tilbyder pakker i samarbejde med partnerwebsteder. En forbruger kan eksempelvis bestille en flyrejse online og derefter blive omdirigeret til et partnerwebsted, der tilbyder hotelophold eller biludlejning.

  • Det er vigtigt at bemærke, at fuldstændigt separate bestillinger, hvor forbrugeren køber forskellige komponenter hos forskellige sælgere/websteder, som der ikke er nogen forbindelse mellem, eller som ikke er mærkebeskyttet, generelt ikke er omfattet af revisionen. Disse "uafhængige rejser" anses ikke for at være omfattet af pakkerejsesektoren.

  • Antallet af forbrugere, der bestiller "dynamiske pakkerejser", stiger meget hastigt. 23 % af EU-borgerne har prøvet dynamiske pakkerejser inden for de seneste to år, men tallet er over 40 % i lande som Irland (46 %) eller Sverige (44 %) og også meget højt i lande som Slovenien (42 %) og Italien (36 %). Nærmere oplysninger findes i tabel 1 i MEMO/09/523.

  • Mange dynamiske pakkerejser er ikke for øjeblikket omfattet af EU's pakkerejsebeskyttelse. Som en følge heraf falder et stigende antal forbrugere, der bestiller pakkerejser, uden for direktivets anvendelsesområde. Til illustration af de store forandringer kan det nævnes, at 98 % af de passagerer, der i 1997 rejste på ferie fra Det Forenede Kongerige, var beskyttet gennem EU's pakkerejsedirektiv, mens tallet i 2005 var under 50 %.

  • Det er også tydeligt, at forbrugerne ikke er klar over, at deres retlige beskyttelse varierer, afhængigt af hvordan rejsen er købt – selv om komponenterne i pakkerejsen kan være identiske. 67 % af de udspurgte forbrugere, der bestilte en dynamisk pakkerejse, der ikke var omfattet af direktivet, troede fejlagtigt, at de var beskyttet. En dynamisk pakkerejse, der ikke går efter planen, betyder i gennemsnit et tab på næsten 600 EUR for forbrugeren.

  • Over 50% af forbrugerne mener, at de er beskyttet i tilfælde af et flyselskabs konkurs, når de køber dynamiske pakkerejser eller selv arrangerer deres rejse. For øjeblikket er de i mange tilfælde ikke beskyttet.

  • Konkurser er blevet et mere nærværende problem for forbrugerne, efter at risikoen for insolvens er øget i den senere tid. Mellem november 2005 og september 2008 gik 29 flyselskaber konkurs1. Desuden gik f.eks. 125 rejsearrangører i Frankrig konkurs i 2008, hvilket ramte over 9 000 forbrugere, mod 95 konkurser (der ramte lidt over 2 500 forbrugere) i 20062. Følgerne for de ferierejsende varierede, alt efter om billetterne var købt som en del af en pakkerejse. Da rejsevanerne har ændret sig betydeligt, siden direktivet trådte i kraft i 1990, er det især vigtigt at undersøge, om der bør være forskellige former for beskyttelse mod insolvens i de tilfælde, hvor flybilletten er solgt i forbindelse med en pakkerejse, og de tilfælde, hvor der alene er købt en flybillet.

Høringsoplæg

Høringen finder sted fra 26.11.2009 til 7.2.2010

Høringen online: http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel/consultation_en.htm

Yderligere oplysninger om pakkerejser:

http://ec.europa.eu/consumers/rights/travel_en.htm

1 :

Europa-Kommissionen, undersøgelse af forbrugerbeskyttelsen mod konkurser i flyindustrien ("Study on Consumer Protection against Aviation Bankruptcy").

2 :

APS, den franske rejsegarantifond.


Side Bar