Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Bruselj, 24. novembra 2009

Evropska komisija zadovoljna z odločitvijo Evropskega parlamenta, da podpre obsežne reforme za povečanje konkurence in pravic potrošnikov na evropskih trgih telekomunikacij

Evropski parlament je na današnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu s široko podporo političnih strank formalno potrdil reformni sveženj EU na področju telekomunikacij, ki ga je Komisija predlagala novembra 2007 ( IP/07/1677 ). Kmalu bo 500 milijonov državljanov EU ob okrepljeni konkurenci lahko izbiralo med več operaterji na evropskih trgih telekomunikacij, izboljšala pa se bosta tudi pokritost s hitrimi internetnimi širokopasovnimi povezavami po vsej Evropi in zagotovitev pravice do zasebnosti v zvezi s ponudniki telekomunikacijskih storitev. Poleg tega bodo evropski potrošniki pridobili kar nekaj novih pravic, npr. pravico do zamenjave fiksnega ali mobilnega operaterja v enem delovnem dnevu brez spremembe številke, pravico do boljše obveščenosti o naročniških storitvah in pravico do obveščenosti o kršitvah v zvezi z varovanjem osebnih podatkov, ugotovljenih pri njihovem operaterju. Operaterji morajo potrošnikom omogočiti tudi sklenitev naročniškega razmerja za največ 12 mesecev. V skladu z novimi predpisi EU bodo nacionalni organi za telekomunikacije pristojni za določanje najnižje kakovosti storitev prenosa po omrežjih, s čimer naj bi spodbujali „nevtralnost omrežja“ za evropske državljane. Poleg tega bo reforma telekomunikacijskih trgov potrdila in okrepila temeljne pravice evropskih potrošnikov v zvezi z dostopom do interneta. Nova določba o svobodi interneta, ki je bila v sveženj vključena na zahtevo Evropskega parlamenta, jasno določa, da glede na temeljne pravice, ki jih uživajo evropski državljani, vključno s pravico do zasebnosti, nacionalni organi ne morejo omejiti dostopa do interneta iz razlogov javnega interesa, razen če nista bila predhodno opravljena pravičen in nepristranski postopek ter učinkovita in pravočasna sodna presoja. Pred današnjo potrditvijo reforme v Evropskem parlamentu je bilo 5. novembra doseženo politično soglasje med pogajalci Parlamenta, Sveta in Komisije ( MEMO/09/491 ). S podporo Parlamenta bo reformo evropskega telekomunikacijskega sektorja mogoče uveljaviti decembra letos. Po tem bodo imele države članice 18 mesecev časa, da prenesejo spremembe evropskih predpisov na področju telekomunikacij v nacionalno zakonodajo.

„Reforma bo povečala konkurenco na evropskih trgih telekomunikacij ter vsem Evropejcem zagotovila boljše in cenejše storitve na področju fiksne telefonije, mobilne telefonije in interneta ter hitrejše internetne povezave. Po zaslugi današnje trdne podpore Evropskega parlamenta je Evropa postavila državljane v središče predpisov o telekomunikacijah“, je dejala Viviane Reding, evropska komisarka za telekomunikacije. „Dobra novica za evropske potrošnike je, da bo novo, učinkovito orodje funkcionalne delitve nacionalnim regulatorjem pomagalo odpraviti trdovratne ovire za razvoj konkurence na trgih telekomunikacij in tako povečalo izbiro potrošnikov. Rada bi izrazila tudi hvaležnost Evropskemu parlamentu, ker podpira Komisijo pri vzpostavljanju bolj integriranega enotnega trga telekomunikacij. Ustanovitev organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC), katerega institucionalno ureditev so v veliki meri oblikovali evropski parlamentarci, je zelo jasen znak, da mislimo resno, ko pravimo, da operaterji in potrošniki na evropskih trgih telekomunikacij ne bi več smeli čutiti meja pri dostopu do interneta in opravljanju komunikacijskih storitev. Pravi enotni trg za operaterje in potrošnike na evropskih trgih telekomunikacij je zdaj na dosegu roke.“

Informacije o 12 najpomembnejših reformah novega svežnja EU na področju telekomunikacij so na voljo v sporočilu MEMO/09/513 .

Naslednji koraki:

  • podpis zakonodaje s strani predsednikov Evropskega parlamenta in Sveta (25. november),

  • začetek veljavnosti celotnega svežnja reform na področju telekomunikacij z objavo v Uradnem listu EU (18. december),

  • ustanovitev organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije BEREC (pomlad 2010),

  • prenos svežnja reform na področju telekomunikacij v nacionalno zakonodajo v 27 državah članicah EU (do junija 2011).

Več informacij je na voljo v predhodnem besedilu potrjenega svežnja reform:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar