Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Bruksela, 24 listopada 2009 r.

Komisja Europejska zadowolona z zatwierdzenia przez Parlament Europejski gruntownych reform mających na celu zwiększenie konkurencyjności i poprawę praw konsumentów na europejskim rynku telekomunikacji

Parlament Europejski zatwierdził dziś formalnie unijny pakiet reform sektora telekomunikacji przedstawiony przez Komisję w listopadzie 2007 r. ( IP/07/1677 ). Głosowanie odbyło się podczas sesji plenarnej w Strasburgu, a za przyjęciem pakietu była zdecydowana większość posłów, niezależnie od przynależności partyjnej. Reformy te oznaczają dla 500 milionów obywateli UE większą możliwość wyboru wynikającą ze wzrostu konkurencyjności, większy zasięg szybszych szerokopasmowych sieci internetowych w całej Europie oraz umocnienie prawa do prywatności w stosunkach z operatorami telekomunikacyjnymi. Konsumenci będą mogli skorzystać z szeregu nowych praw, takich jak prawo do zmiany operatora sieci stacjonarnej lub komórkowej w ciągu jednego dnia roboczego przy zachowaniu swojego numeru; prawo do lepszej informacji na temat wybieranych przez nich usług czy też prawo do informacji na temat naruszenia bezpieczeństwa danych przez ich operatora. Operatorzy muszą również oferować konsumentom możliwość podpisania umowy na najwyżej 12 miesięcy. Na mocy nowych unijnych przepisów krajowe organy ds. telekomunikacji będą mogły ustanawiać minimalne progi jakości usług transmisji za pośrednictwem sieci, promując tym samym „neutralność sieci” dla obywateli Europy. Ponadto dzięki reformie zostaną potwierdzone i umocnione podstawowe prawa konsumentów dotyczące dostępu do internetu. Nowy przepis dotyczący wolności w sieci, uwzględniony w pakiecie na wniosek Parlamentu Europejskiego, stanowi, że w świetle podstawowych praw obywateli UE, w tym prawa do prywatności, władze krajowe nie mogą ograniczać dostępu do sieci ze względów porządku publicznego, chyba że wcześniej przeprowadzono sprawiedliwą i bezstronną procedurę oraz dokonano skutecznej i terminowej kontroli sądowej. Dzisiejsze zatwierdzenie reformy przez Parlament Europejski jest wynikiem porozumienia politycznego osiągniętego 5 listopada br. między negocjatorami Parlamentu, Rady i Komisji ( MEMO/09/491 ). Dzięki temu reforma sektora telekomunikacji będzie mogła wejść w życie w grudniu br. Państwa członkowskie mają następnie 18 miesięcy na wdrożenie nowych przepisów do prawa krajowego w dziedzinie telekomunikacji.

„Reforma sektora telekomunikacji przyczyni się do większej konkurencyjności europejskiego rynku telekomunikacyjnego, do lepszych i tańszych usług telefonii stacjonarnej i komórkowej i usług internetowych, oraz do szybszych połączeń internetowych w całej Europie. Dzięki dzisiejszemu silnemu wsparciu Parlamentu Europejskiego obywatele Europy znaleźli się na pierwszym planie, jeśli chodzi o przepisy w dziedzinie telekomunikacji” stwierdziła unijna komisarz ds. telekomunikacji Viviane Reding. „Nowy instrument rozdzielenia funkcji pomoże organom krajowym w rozwiązaniu problemów w zakresie konkurencji na rynku telekomunikacji, przyczyniając się do zwiększenia wyboru. Jest to dobra wiadomość dla konsumentów w Europie. Dziękuję Parlamentowi Europejskiemu za wsparcie Komisji w dążeniu do osiągnięcia bardziej zintegrowanego jednolitego rynku telekomunikacji. Powołanie nowego europejskiego organu ds. telekomunikacji, BEREC, którego struktura instytucjonalna została w znacznej mierze zaprojektowana przez Parlament, jest widocznym znakiem naszego przeświadczenia, iż europejscy operatorzy i konsumenci nie powinni odczuwać istnienia granic krajowych w dostępie do sieci i usług komunikacyjnych. Prawdziwy jednolity rynek telekomunikacji stał się osiągalny dla operatorów i konsumentów w Europie.”

Komunikat MEMO/09/513 oferuje prz egląd 12 najważniejszych reform nowego unijnego pakietu telekomunikacyjnego .

Dalsze kroki:

  • Podpisanie pakietu przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady w dniu 25 listopada;

  • Wejście w życie całego pakietu reform sektora telekomunikacji po publikacji w Dzienniku Urzędowym UE (18 grudnia);

  • Ustanowienie Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) (wiosna 2010 r.);

  • Transpozycja pakietu reform do prawa krajowego w 27 państwach członkowskich UE (do czerwca 2011 r.).

Dalsze informacje:

Wstępny tekst uzgodnionego pakietu reform:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar