Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Brussel, 24 november 2009

Europese Commissie verheugd over goedkeuring door Europees Parlement van ingrijpende hervormingen om de concurrentie en de rechten van de consument op de Europese telecommunicatiemarkten te versterken

Het Europees Parlement heeft tijdens zijn plenaire zitting in Straatsburg het telecomhervormingspakket van de EU, dat door de Europese Commissie in november 2007 is voorgesteld, met een grote meerderheid formeel goedgekeurd ( IP/07/1677 ). Binnenkort zullen 500 miljoen EU-burgers als consument profiteren van een grotere keuze dankzij een verscherpte concurrentie op de Europese telecommunicatiemarkten, alsook van een betere dekking met snelle internetbreedbandverbindingen in heel Europa en een sterkere verankering van hun recht op privacy ten aanzien van telecommunicatie-exploitanten. De Europese consument zal ook over een aanzienlijk aantal nieuwe rechten beschikken, zoals het recht om in 1 werkdag over te schakelen van een vaste naar een mobiele exploitant met behoud van zijn nummer, het recht om beter te worden geïnformeerd over de diensten waarop hij een abonnement heeft genomen en het recht om te worden ingelicht over inbreuken op persoonsgegevens door zijn telecommunicatie-exploitant. Exploitanten moeten de consument ook de mogelijkheid bieden om een contract van niet meer dan 12 maanden te tekenen. Op grond van de nieuwe EU-voorschriften zullen de nationale telecommunicatieautoriteiten voorts minimumkwaliteitsniveaus voor netwerktransmissiediensten kunnen vaststellen om "netneutraliteit" voor de Europese burger te bevorderen. Bovendien zullen de fundamentele rechten van de Europese consument met betrekking tot internettoegang door de telecomhervorming worden bevestigd en versterkt. In een nieuwe bepaling inzake internetvrijheid, die op uitdrukkelijk verzoek van het Europees Parlement in het pakket is opgenomen, wordt duidelijk gemaakt dat nationale autoriteiten, gelet op de fundamentele rechten van de Europese burger, waaronder het recht op privacy, de internettoegang niet kunnen beperken om redenen van overheidsbeleid, tenzij er een eerlijke en onpartijdige procedure en een daadwerkelijke en tijdige beroepsmogelijkheid aan is voorafgegaan. Het Europees Parlement heeft de hervorming vandaag goedgekeurd nadat op 5 november een politiek akkoord werd bereikt tussen onderhandelaars van het Parlement, de Raad en de Commissie ( MEMO/09/491 ). Hiermee wordt de weg bereid voor de inwerkingtreding van de telecomhervorming van de EU in december dit jaar. Daarna hebben de lidstaten 18 maanden de tijd om de hervormde EU-telecomvoorschriften om te zetten in hun nationale wetgeving inzake telecommunicatie.

"De telecomhervorming van de EU zal zorgen voor meer concurrentie, betere en goedkopere vaste, mobiele en internetdiensten en snellere internetverbindingen voor alle Europeanen. Dankzij de krachtige steun van het Europees Parlement heeft Europa de burger centraal gesteld in de regelgeving inzake telecommunicatie", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor telecommunicatie. "Goed nieuws voor de Europese consument: het nieuwe, krachtige instrument voor functionele scheiding zal de nationale regelgevingsinstanties helpen om aanhoudende concurrentieknelpunten op telecommunicatiemarkten weg te werken en tevens de keuze voor de consument te vergroten. Ik ben het Europees Parlement ook dankbaar dat het de Commissie gesteund heeft om de interne markt op het gebied van telecommunicatie verder te integreren. De oprichting van de nieuwe instantie voor telecommunicatie (BEREC), waarvan het institutionele kader grotendeels door Europese parlementariërs is ingesteld, is een duidelijk teken dat we echt willen garanderen dat Europese telecommunicatie-exploitanten en consumenten niet langer worden gehinderd door nationale grenzen bij netwerktoegang en communicatiediensten. Een echte interne markt voor Europese telecommunicatie-exploitanten ligt nu binnen bereik.

Voor nadere informatie over de 12 belangrijkste hervormingen van het nieuwe EU telecompakket , zie MEMO/09/513 .

Volgende stappen:

  • Ondertekening van de wetgeving door de voorzitters van het Europees Parlement en de Raad op 25 november;

  • Inwerkingtreding van het hele telecomhervormingspakket met de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU (18 december);

  • Oprichting van het Europees orgaan van telecomregulatoren BEREC (voorjaar 2010);

  • Omzetting van het telecomhervormingspakket in nationale wetgeving in de 27 EU-lidstaten (tegen juni 2011).

Voor meer informatie:

Voorbereidende tekst van het overeengekomen hervormingspakket:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar