Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Briselē, 2009. gada 24. novembrī

Eiropas Komisija ir gandarīta, ka Eiropas Parlaments piekrīt Eiropas telekomunikāciju tirgu plašai reformai, lai veicinātu konkurenci un patērētāju tiesību aizsardzību

Eiropas Parlaments šodien Strasbūrā plenārsēdes laikā formāli apstiprināja Komisijas 2007. gada novembrī ierosināto ES telekomunikāciju nozares reformu paketi ( IP/07/1677 ), kas turklāt saņēma vairuma politisko partiju atbalstu. 500 miljoni ES iedzīvotāju drīzumā varēs izmantot priekšrocības, ko sniedz plašāka patērētājiem pieejama izvēle paaugstinātas konkurences apstākļos Eiropas telekomunikāciju tirgos, labāks ātra interneta platjoslas savienojumu piedāvājums visā Eiropā un viņu tiesību uz privātās dzīves aizsardzību pastiprināta ievērošana no telesakaru operatoru puses. Ir paredzēts, ka Eiropas patērētājiem tiks nodrošinātas vairākas jaunas tiesības, kā piemēram, tiesības vienas darbdienas laikā, saglabājot savu tālruņa numuru, nomainīt fiksēto vai mobilo operatoru, tiesības saņemt plašāku informāciju par abonētajiem pakalpojumiem un tiesības saņemt informāciju no telesakaru operatoriem par personas datu aizsardzības pārkāpumiem. Operatoriem savukārt ir jānodrošina patērētājiem iespēja noslēgt līgumu, kura termiņš nav garāks par vienu gadu. Saskaņā ar jaunajiem ES noteikumiem valsts telesakaru iestādēm turpmāk būs tiesības noteikt tīkla lietotājiem piedāvāto pārraides pakalpojumu minimālo kvalitātes līmeni, lai nodrošinātu “tīkla neitralitāti” Eiropas iedzīvotājiem. Telekomunikāciju nozares reforma ļaus Eiropas patērētājiem pieredzēt, ka tiek nodrošinātas un pastiprinātas viņu pamattiesības attiecībā uz piekļuvi internetam. Saskaņā ar Eiropas Parlamenta prasību reformu paketē iekļauts jauns noteikums par interneta brīvību, kas skaidri paredz, ka, ņemot vērā ES iedzīvotāju pamattiesības un pamatbrīvības, tostarp tiesības uz privātās dzīves aizsardzību, valsts iestādes nevar ierobežot interneta piekļuvi valsts politisko iemeslu dēļ, izņemot gadījumus, kad tas notiek iepriekšējas, taisnīgas un objektīvas procedūras gaitā, kuras rezultātu var efektīvi un savlaicīgi pārsūdzēt tiesā. Šī Eiropas Parlamenta piekrišana turpina politisko vienošanos, ko 5. novembrī izdevās panākt Parlamenta, Padomes un Komisijas pārstāvjiem ( MEMO/09/491 ). Tā paredz, ka ES telekomunikāciju nozares reforma stāsies spēkā jau šī gada decembrī. Tādējādi dalībvalstīm būs 18 mēneši, lai transponētu reformētos ES telekomunikāciju nozares noteikumus valstu tiesību aktos.

“ES telekomunikāciju nozares reformas rezultātā Eiropas telekomunikāciju tirgos palielināsies konkurence, uzlabosies un kļūs lētāki fiksēto, mobilo un interneta telekomunikāciju pakalpojumi, kā arī paātrināsies interneta sakari visiem Eiropas iedzīvotājiem. Pateicoties Eiropas Parlamenta šodien izteiktajam viennozīmīgajam atbalstam, telekomunikāciju nozares regulējuma priekšplānā ir izvirzīti Eiropas iedzīvotāji”, teica ES telekomunikāciju nozares komisāre Viviāna Redinga . “Tās ir labas ziņas Eiropas patērētājiem, ka jauns ietekmīgs instruments funkcionālās nošķiršanas realizēšanai palīdzēs valsts regulējošām iestādēm risināt pastāvīgās konkurences problēmas telekomunikāciju tirgos, tādējādi uzlabojot patērētāju izvēles tiesības. Esmu pateicīga par Eiropas Parlamenta atbalstu Komisijai tās centienos izveidot vēl integrētāku vienoto tirgu telekomunikāciju jomā. Jaunās Eiropas Telekomunikāciju iestādes (BEREC) izveide, kuras struktūru lielākoties izstrādājuši Eiropas Parlamenta deputāti, parāda, ka mēs ļoti nopietni uztveram paziņojumu, ka Eiropas telekomunikāciju operatoriem un patērētajiem vairs nevajadzētu izjust valstu robežas attiecībā uz piekļuvi tīklam un telekomunikāciju pakalpojumu piegādi. Patiesi vienots tirgus Eiropas telekomunikāciju operatoriem un patērētājiem ir tikai rokas stiepiena attālumā.”

12 svarīgākās reformas, ko paredz jaunā ES telekomunikāciju nozares dokumentu pakete , lasiet MEMO/09/513 .

Turpmākās rīcības plāns

  • Tiesību akta parakstīšana 25. novembrī, ko veiks Eiropas Parlamenta un Padomes priekšsēdētāji.

  • Telekomunikāciju reformu paketes stāšanās spēkā pēc publikācijas „ ES Oficiālajā Vēstnesī ” (18. decembris).

  • Eiropas Telekomunikāciju regulatoru iestādes izveide ( BEREC ) (2010. gada pavasaris).

  • Telekomunikāciju nozares reformu paketes transponēšana 27 ES dalībvalstu tiesību aktos (līdz 2011. gada jūnijam).

Plašāka informācija

Reformu paketes apstiprinātais teksts pašreizējā redakcijā:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar