Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

2009 m. lapkričio 24 d., Briuselis

Europos Komisija palankiai vertina Europos Parlamento pritarimą radikalioms Europos telekomunikacijų rinkų reformoms konkurencijai stiprinti ir vartotojų teisėms ginti

Šiandien Strasbūre surengtame plenariniame posėdyje Europos Parlamentas, palaikomas daugumo politinių partijų, oficialiai pritarė ES telekomunikacijų reformoms, kurias 2007 m. lapkričio mėn. pasiūlė Komisija IP/07/1677 ). Sustiprėjus konkurencijai Europos telekomunikacijų rinkose, netrukus 500 mln. ES piliečių turės didesnį pasirinkimą – galės naudotis didesnės aprėpties plačiajuosčio interneto ryšio paslaugomis visoje Europoje, o telekomunikacijų operatoriai turės labiau gerbti vartotojų teisę į privatumą. Europos vartotojams bus suteikta ir įvairių naujų teisių: teisė per 1 darbo dieną pakeisti fiksuotojo arba judriojo ryšio operatorių išsaugant savo numerį, teisė gauti daugiau informacijoms apie abonentams teikiamas paslaugas; teisė gauti informacijos apie telekomunikacijų operatoriaus padarytus su duomenimis susijusius pažeidimus. Operatoriai įpareigojami suteikti vartotojams galimybę pasirašyti sutartį, galiosiančią ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Naujosiomis ES taisyklėmis nacionalinėms ryšių reguliavimo tarnyboms taip pat suteikiama galia nustatyti minimalius tinklo perdavimo paslaugų kokybės reikalavimus, kad būtų skatinamas tinklo neutralumas Europos piliečių naudai. Be to, telekomunikacijų sektoriaus reforma bus įtvirtintos ir sustiprintos Europos vartotojų pagrindinės teisės, susijusios su prieiga prie interneto. Europos Parlamento primygtiniu reikalavimu į reformų paketą įtraukta nauja nuostata dėl interneto laisvės aiškiai rodo, kad ES piliečių pagrindinių teisių, įskaitant teisės į privatumą, nacionalinės valdžios institucijos, ribodamos prieigą prie interneto negali remtis viešąja politika, nebent garantuojamas išankstinis, sąžiningas ir nešališkas procesas ir veiksminga ir tinkamu laiku teismo atlikta peržiūra. Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į lapkričio 5 d. Parlamento, Tarybos ir Komisijos derybininkų pasiektą politinį susitarimą ( MEMO/09/491 ), šiandien pritarė reformai. Tai leis pradėti ES telekomunikacijų rinkų reformas šių metų gruodį. Valstybės narės turės per 18 mėnesių perkelti pakeistas ES telekomunikacijų sektoriaus taisykles į telekomunikacijų sektorių reglamentuojančius nacionalinės teisės aktus.

„Dėl Europos telekomunikacijų sektoriaus reformos padidės konkurencija Europos telekomunikacijų rinkose, bus užtikrintas geresnių ir pigesnių fiksuotojo, judriojo ir interneto ryšio paslaugų teikimas ir spartesnis interneto ryšis visų europiečių naudai. Šiandien Europos Parlamentui išreiškus tvirtą pritarimą, telekomunikacijų sektoriaus reguliavimo reformos svarbiausiu aspektu tapo piliečių interesai. “ – sakė už telekomunikacijas atsakinga Komisijos narė Viviane Reding. – „Europos vartotojams turime džiugią žinią – jie turės didesnį pasirinkimą, nes nauja galinga funkcinio atskyrimo priemonė padės nacionalinėms reguliavimo tarnyboms spręsti nuolatines konkurencijos problemas telekomunikacijų rinkose. Džiaugiuosi, kad Europos Parlamentas parėmė Komisijos pastangas siekti labiau integruotos bendrosios telekomunikacijų rinkos. Nauja Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija, prie kurios struktūros kūrimo daug prisidėjo Europos Parlamento nariai, aiškiai atspindi mūsų rimtus ketinimus siekti, kad Europos telekomunikacijų operatoriai ir vartotojai nebejaustų nacionalinių ribų teikdami tinklo prieigą ir ryšių paslaugas ir jomis naudodamiesi. Tikra operatoriams ir vartotojams skirta bendroji Europos telekomunikacijų rinka bus netrukus sukurta.“

Informacija apie 12 svarbiausių reformų, numatytų naujajame ES telekomunikacijų reguliavimo priemonių pakete, pateikta MEMO/09/513 .

Tolesni veiksmai

  • lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos pirmininkai pasirašys teisės aktus;

  • visas telekomunikacijų reformos priemonių paketo įsigalios paskelbtas ES oficialiajame leidinyje (gruodžio 18 d.);

  • bus įkurta Europos telekomunikacijų reguliavimo institucijų tarnyba (2010 m. pavasarį);

  • telekomunikacijų reformos priemonių paketas bus perkeltas į 27 valstybių narių nacionalinę teisę (iki 2011 m. birželio).

Daugiau informacijos

Preliminarus suderinto reformos priemonių paketo tekstas

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar