Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1812

Bryssel 24. marraskuuta 2009

Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan komission ehdottamat uudistukset kilpailun lisäämiseksi ja kuluttajien oikeuksien lujittamiseksi Euroopan telemarkkinoilla

Euroopan parlamentti on tänään Strasbourgin täysistunnossaan virallisesti hyväksynyt EU:n televiestinnän sääntelyn uudistuspaketin. Komissio oli esittänyt uudistusta marraskuussa 2007 ( IP/07/1677 ), ja se sai parlamentissa tuekseen selvän enemmistön yli puoluerajojen. Pian yli 500 miljoonaa kuluttajaa pääsee nauttimaan valinnanvaran lisääntymisestä kilpailun vilkastuessa Euroopan telemarkkinoilla. Nopeat laajakaistayhteydet tuovat internetin yhä useamman ulottuville, ja yksityisyydensuoja suhteessa teleyrityksiin paranee. Eurooppalaiset kuluttajat saavat myös useita uusia oikeuksia, kuten oikeuden vaihtaa kiinteän verkon tai matkaviestintäverkon operaattorinsa yhden työpäivän kuluessa numeroaan muuttamatta, saada tarkempia tietoja tilaamistaan palveluista ja saada tietää tietoturvan loukkauksista teleoperaattoriltaan. Operaattoreiden on myös tarjottava kuluttajille mahdollisuus tehdä enintään 12 kuukauden pituinen sopimus. Kansalliset sääntelyviranomaiset saavat puolestaan valtuudet määrätä verkon lähetyspalveluille vähimmäislaatuvaatimukset, joilla edistetään Euroopan kansalaisten oikeutta ”verkon riippumattomuuteen”. Uudistus vahvistaa myös Euroopan kuluttajien perusoikeuksia internetyhteyden suhteen. Euroopan parlamentin vaatimuksesta uudistuspakettiin on lisätty uusi internetin vapautta koskeva säännös, jossa tehdään selväksi, että – EU:n kansalaisten perusoikeudet (mm. yksityisyydensuoja) huomioon ottaen – kansalliset viranomaiset eivät saa rajoittaa internetin käyttöä julkispoliittisiin syihin vedoten, paitsi jos tätä edeltää oikeudenmukainen ja riippumaton menettely. Lisäksi on taattava oikeus tehokkaaseen ja oikea-aikaiseen tuomioistuinvalvontaan. Euroopan parlamentti oli valmis hyväksymään uudistuksen tänään, koska siitä oli päästy poliittiseen yhteisymmärrykseen parlamentin, neuvoston ja komission kesken 5. marraskuuta ( MEMO/09/491 ). Tämän myötä uudistus voi tulla voimaan tämän vuoden joulukuussa. Sen jälkeen jäsenvaltioiden on 18 kuukauden kuluessa säädettävä kansalliset televiestintälait, joilla uudistukset pannaan täytäntöön.

”EU:n uudet telealan säännöt tuovat lisää kilpailua Euroopan telemarkkinoille, parempia ja edullisempia halvempia kiinteän verkon ja matkaviestintäverkon palveluja sekä internetpalveluja sekä nopeampia internetyhteyksiä kaikille eurooppalaisille. Euroopan parlamentti ansaitsee tänään kiitoksen vahvasta tuestaan sille, että Euroopassa on otettu kansalaiset telealan sääntelyn keskipisteeseen”, totesi EU:n televiestintäkomissaari Viviane Reding. ”Euroopan kuluttajille on hyvä uutinen, että kansallisille sääntelyviranomaisille annettu tehokas keino eli toimintojen eriyttämisen vaatimus auttaa ratkomaan telemarkkinoiden kilpailun pullonkauloja, mikä lisää kuluttajien valinnanvaraa. Olen myös kiitollinen siitä, että Euroopan parlamentti on tukenut komissiota telealan sisämarkkinoiden tiivistämisessä. Uusi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC), joka on pitkälti Euroopan parlamentin käsialaa, on hyvin näkyvä merkki siitä, että olemme vakavissamme sanoessamme, että Euroopan teleoperaattoreiden ja kuluttajien ei tulisi enää huomata kansallisia rajoja verkkoon pääsyssä ja viestintäpalvelujen tarjonnassa. Todelliset sisämarkkinat ovat nyt Euroopan teleoperaattoreiden ja kuluttajien ulottuvilla.” ”

Lisätietoja EU:n uuden telesääntelypaketin 12 tärkeimmästä uudistuksesta on tiedotteessa MEMO/09/513 .

Seuraavat vaiheet:

  • Euroopan parlamentin puhemies ja neuvoston puheenjohtaja allekirjoittavat säädöksen 25. marraskuuta.

  • Uudistuspaketti tulee voimaan, kun säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (18. joulukuuta).

  • Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC) perustetaan (keväällä 2010).

  • Uudet säännöt siirretään EU:n 27 jäsenvaltion lainsäädäntöön (kesäkuuhun 2011 mennessä).

Lisätietoja:

Sovitun uudistuspaketin alustava teksti:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar