Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1812

V Bruselu dne 24. listopadu 2009

Evropská komise vítá schválení rozsáhlých reforem Evropským parlamentem, díky kterým se posílí hospodářská soutěž a spotřebitelská práva na evropských telekomunikačních trzích

Evropský parlament dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku výraznou většinou napříč politickým spektrem formálně schválil balíček opatření k reformě telekomunikací EU, který Komise navrhla v listopadu 2007 ( IP/07/1677 ). Pět set milionů občanů EU bude moci brzy využít rozsáhlejšího spotřebitelského výběru díky silnější hospodářské soutěži na evropských telekomunikačních trzích, lepšího pokrytí rychlým internetovým širokopásmovým připojením po celé Evropě a posílení svého práva na soukromí s ohledem na telekomunikační operátory. Evropským spotřebitelům kromě toho poskytne velkou řadu nových práv, jako je právo změnit operátora pevné nebo mobilní sítě během jednoho pracovního dne a ponechat si přitom své číslo; právo být lépe informován o službách, které si spotřebitel předplatil a právo být informován svým telekomunikačním operátorem o narušení bezpečnosti údajů. Operátoři také musí spotřebitelům umožnit podepsání smlouvy, jejíž platnost je omezena na 12 měsíců. Dále budou p odle nových předpisů EU vnitrostátní telekomunikační regulační orgány oprávněny stanovit minimální úrovně kvality služeb síťového přenosu, aby podpořily „neutralitu sítí“ ve prospěch evropských občanů. Reforma telekomunikací navíc zdůrazní a posílí základní práva evropských spotřebitelů týkající se přístupu k internetu. Nové opatření ohledně svobody internetu zahrnuté do balíčku na naléhání Evropského parlamentu dává jasně najevo, že s ohledem na základní práva občanů EU včetně práva na soukromí nemohou vnitrostátní orgány omezovat přístup k internetu z důvodů veřejného pořádku, pokud tomu nepředcházelo spravedlivé a nestranné řízení a pravomocné a včasné přezkoumání soudem. Evropský parlament dnes reformu schválil poté, co vyjednavači Parlamentu, Rady a Komise dosáhli dne 5. listopadu politické dohody ( MEMO/09/491 ). Tím je otevřena cesta ke vstupu reformy telekomunikací EU v platnost v prosinci tohoto roku. Nato mají členské státy 18 měsíců, aby provedly reformované telekomunikační předpisy EU do svého vnitrostátního telekomunikačního práva.

„Reforma telekomunikací EU přinese silnější hospodářskou soutěž na evropských telekomunikačních trzích, lepší a levnější internetové služby a služby pevných a mobilních sítí a rychlejší internetové připojení pro všechny Evropany. Díky dnešní silné podpoře Evropského parlamentu se středem zájmu v rámci opatření k regulaci telekomunikací stali evropští občané,“ uvedla komisařka EU pro informační společnost a média Viviane Redingová. „Pro evropské spotřebitele je dobrou zprávou, že nový mocný nástroj funkčního oddělení pomůže vnitrostátním regulačním orgánům řešit otázku přetrvávajících překážek pro hospodářskou soutěž na telekomunikačních trzích, a tím zvětšovat výběr pro spotřebitele. Jsem také velmi ráda, že Evropský parlament podpořil Komisi a její úsilí o vytvoření integrovanějšího jednotného trhu v oblasti telekomunikací. Zřízení nového evropského regulačního úřadu pro telekomunikace BEREC, jehož institucionální struktura byla v podstatné míře navržena poslanci Evropského parlamentu, velmi jasně ukazuje, že když mluvíme o tom, že by pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele neměly nadále existovat národní hranice pro přístup k síti a pro poskytování komunikačních služeb, myslíme to vážně. Opravdový jednotný trh pro evropské telekomunikační operátory a spotřebitele je nyní na dosah.“

Informace o dvanácti nejdůležitějších reformách nového telekomunikačního balíčku EU naleznete ve zprávě MEMO/09/513 .

Další kroky:

  • podepsání právních předpisů předsedou Evropského parlamentu a předsedou Rady 25. listopadu;

  • vstup celého balíčku opatření k reformě telekomunikací v platnost zveřejněním v Úředním věstníku EU (18. prosince);

  • zřízení Evropského úřadu regulačních orgánů v oblasti telekomunikací BEREC (jaro 2010);

  • provedení balíčku opatření k reformě telekomunikací do vnitrostátních právních předpisů 27 členských států EU (do června 2011).

Další informace:

Předběžné znění schváleného reformního balíčku :

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar