Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1812

Брюксел, 24 ноември 2009 г.

Европейската комисия приветства одобрението на Европейския парламент за широкообхватните реформи, целящи да засилят конкуренцията и да разширят правата на потребителите на пазарите на далекосъобщенията в Европа

На своята пленарна сесия в Страсбург днес Европейският парламент одобри официално с голямо мнозинство от различни политически партии пакета от реформи в областта на далекосъобщенията в ЕС, предложен от Комисията през ноември 2007 г. ( IP/07/1677 ). Скоро 500-те милиона жители на ЕС ще разполагат с по-голям избор като потребители благодарение на засилената конкуренция на пазарите на далекосъобщенията в Европа, с по-добро покритие чрез бързи широколентови интернет връзки в цяла Европа, а правото им на неприкосновени лични данни ще бъде в по-голяма степен съблюдавано от далекосъобщителните оператори. Европейските потребители ще се ползват и от редица нови права, като правото да сменят оператор на фиксирани мрежи или мобилен оператор в рамките на един работен ден без да губят номера си; правото на повече информираност по отношение на услугите, за които се абонират; и правото да бъдат уведомявани за пробиви в защита на данните от страна на техния далекосъобщителен оператор. Операторите са длъжни да предоставят възможност на клиентите си да подпишат договор със срок на действие не по-дълъг от 12 месеца. Съгласно новите правила на ЕС националните далекосъобщителни органи ще разполагат освен това с правото да установят минимални стандарти за качество за мрежовите предавателни услуги, така че да се осигури „неутралност на мрежите“ за европейските граждани. В допълнение, далекосъобщителната реформа ще доведе до допълнително утвърждаване и укрепване на основните права на европейските потребители, свързани с достъпа до интернет. По настояване на Европейския парламент в пакета е включена нова разпоредба за свободата на ползване на интернет, в която е изяснено, че, като се имат предвид основните права на гражданите на ЕС, включително правото на неприкосновеност на личния живот, националните власти не могат да ограничават достъпа до интернет поради причини, свързани с държавната политика, освен ако е имало предварителна, справедлива и безпристрастна процедура и ефективно и навременно съдебно разглеждане. Одобрението на реформата от Европейския парламент днес е резултат от политическо споразумение, постигнато на 5 ноември между преговарящи от Парламента, Съвета и Комисията ( MEMO/09/491 ). Така се прокарва пътят за влизане в сила на реформата в далекосъобщителния сектор на ЕС през декември тази година. След това държавите-членки ще разполагат с 18 месеца за транспониране на реформираните правила на ЕС в областта на далекосъобщенията в своите национални закони за далекосъобщенията.

„Реформата на сектора на далекосъобщенията в ЕС ще увеличи конкуренцията на европейските пазари на далекосъобщенията, ще направи фиксираните, мобилните и интернет услугите по-добри и по-евтини, а интернет връзките — по-бързи, за всички европейци. Благодарение на силната подкрепа на Европейския парламент днес, Европа постави гражданите в центъра на законодателството в областта на далекосъобщенията“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по далекосъобщенията . „Добрата новина за европейските потребители е, че функционалното разделяне е нов и мощен инструмент, който ще помогне на националните регулатори да преодолеят трайните проблеми с конкуренцията на пазарите на далекосъобщенията, като така ще бъде осигурен по-голям избор за потребителите. Признателна съм също така, че Европейският парламент подкрепи Комисията в усилията ѝ за постигане на интегриран единен пазар в областта на далекосъобщенията. Създаването на новия Орган на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията — BEREC, чиято институционална рамка бе до голяма степен проектирана от европейските депутати, е изключително ясен знак за това колко сме сериозни, когато заявяваме, че далекосъобщителните оператори в Европа и потребителите не трябва повече да усещат ограниченията, налагани от националните граници, по отношение на достъпа до мрежи и предоставянето на комуникационни услуги. Сега вече истинският единен пазар на далекосъобщителните оператори в Европа и на потребителите е реална възможност.

Информация относно 12-те най-важни реформи съгласно новия пакет от мерки на ЕС в областта на далекосъобщенията се съдържа в MEMO/09/51 3

Следващи стъпки:

  • Подписване на законодателството от председателите на Европейския парламент и Съвета на 25 ноември;

  • Влизане в сила на целия пакет за реформа в далекосъобщенията с публикуването му в Официален вестник на ЕС (18 декември);

  • Създаване на Органа на европейските регулатори в областта на далекосъобщенията (BEREC) (пролетта на 2010 г.);

  • Транспониране на пакета за реформа на далекосъобщенията в националното законодателство на 27-те държави-членки на ЕС (до юни 2011 г.)

За повече информация:

Предварителен текст на съгласувания пакет с реформи:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/tomorrow/index_en.htm

MEMO/09/513


Side Bar