Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/1808

Bruselj, 24. novembra 2009

Dovolj usposabljanja za evropske učitelje?

OECD in Evropska komisija sta danes predstavili novo poročilo o strokovnem razvoju učiteljev in položaju Evrope na mednarodni ravni. Poročilo ugotavlja, da učitelji potrebujejo ustrezne povratne informacije o svojem delu, da bi lahko v celoti izkoristili priložnosti za usposabljanje. K uspešnosti strokovnega razvoja bistveno prispevata raznovrstnost izkušenj na področju usposabljanja in boljše delovno okolje v šolah. V skladu s poročilom se vsaj devet od desetih učiteljev udeleži kakšnega usposabljanja, povezanega z delovnim mestom, in več kot polovica si želi še več takšnih možnosti. Poročilo, ki temelji na mednarodni anketi o poučevanju in učenju (Teaching and Learning International Survey – TALIS), opravljeni v 23 državah, prvič vsebuje mednarodno primerljive podatke o strokovnem razvoju učiteljev.

Evropski komisar za izobraževanje, usposabljanje, kulturo in mlade Maroš Šefčovič je ob objavi poročila povedal: „V Evropi imamo več kot šest milijonov učiteljev. Njihova zmožnost, da otroke spodbudijo k učenju, je ključna za našo prihodnost. Če želimo izboljšati kakovost izobraževanja, je treba učiteljem omogočiti čim boljši strokovni razvoj takoj na začetku in tudi skozi celotno poklicno pot. S spodbujanjem njihovega strokovnega razvoja prispevamo k ugledu in privlačnosti učiteljskega poklica.“

Generalni sekretar OECD Angel Gurría je k temu dodal: „Učitelji so življenjska sila izobraževanja, njihov strokovni razvoj pa je bistven pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnih sistemov. Rezultati mednarodne ankete TALIS, ki jih zajema to poročilo, kažejo, da si učitelji želijo novega znanja in nenehnega izpopolnjevanja, vendar bi moral biti izbor strokovnih izobraževanj bolje prilagojen njihovim potrebam.“

Glavna sporočila

Najpomembnejša ugotovitev poročila o strokovnem razvoju učiteljev je, da je strokovni razvoj sestavni del učiteljskega poklica in bistveno vpliva na napredek izobraževalnega sistema. Vendar pa učitelji menijo, da se zaradi navzkrižja z delovnim urnikom težko udeležujejo strokovnih usposabljanj, kar pomeni, da bi bili potrebni ukrepi za učinkovitejše vključevanje strokovnega razvoja učiteljev v celoto njihovega dela ter delovanje šol na splošno.

Rezultati na splošno kažejo, da šola z obveščanjem učiteljev o uspešnosti njihovega dela močno vpliva na to, kako se učitelji strokovno razvijajo in kako vrednotijo učinke takšnih strokovnih usposabljanj. Pomembno vlogo ima tudi šolsko okolje. Učitelji, ki so zadovoljni s svojim delovnim mestom in šolo, imajo pozitiven odnos do svojega strokovnega razvoja. Ta sporočila so za oblikovalce politik znak, da lahko večji poudarek na ocenjevanju dela učiteljev, povratnih informacijah in izboljšanju šolskega okolja prispeva k razvoju šol v smeri učečih se organizacij, pospeševanju vseživljenjskega strokovnega učenja in izboljšanju kakovosti poučevanja.

Tematsko poročilo je pripravila skupina raziskovalcev z nizozemske univerze Twente. Skupino je nadziral profesor Jaap Scheerens, ki je tudi urednik poročila.

Več informacij o poročilu je v prilogi k temu sporočilu za javnost.

TALIS – mednarodna anketa o poučevanju in učenju

TALIS je nova mednarodna anketa o poučevanju in učenju OECD. Gre za prvo mednarodno anketo, ki se osredotoča na učno okolje in delovne razmere učiteljev v šolah. Preučuje dejavnike, ki vplivajo na učitelje in njihovo delo, z vidika ravnateljev in učiteljev samih. Poleg tega skuša zapolniti pomembno informacijsko vrzel pri mednarodnih primerjavah izobraževalnih sistemov.

Anketa je bila opravljena ob podpori Komisije in je vključevala 23 držav : Avstralijo, Avstrijo, Belgijo (flamsko skupnost), Brazilijo, Bolgarijo, Dansko, Estonijo, Islandijo, Irsko, Italijo, Korejo, Litvo, Madžarsko, Malezijo, Malto, Mehiko, Norveško, Poljsko, Portugalsko, Slovaško, Slovenijo, Španijo in Turčijo.

V vsaki državi je bilo naključno izbranih približno 200 šol, v katerih je en vprašalnik izpolnil ravnatelj, drugega pa 20 naključno izbranih učiteljev.

Več o tem:

Sporočilo Evropske komisije za javnost (IP/09/926, z dne 16. junija 2009): Učinkovitost učiteljev ovirata pomanjkanje spodbud in slabo vedenje v razredih

OECD: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Evropska komisija: Teacher education

Sporočilo Evropske komisije za javnost (IP/09/1145, z dne 16. julija 2009): Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Poročilo: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm

APPENDIX

Key messages from " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar