Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1808

Brussel, 24 november 2009

Krijgen leraren in Europa genoeg opleiding?

De OESO en de Europese Commissie presenteren vandaag hun nieuwe verslag "Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison". Daarin wordt vastgesteld dat leraren effectieve feedback op hun werk nodig hebben om ten volle te profiteren van opleidingsmogelijkheden, maar dat afwisseling van opleidingen en een beter werkklimaat op school eveneens belangrijk zijn voor een succesvolle professionele ontwikkeling. Bijna negen van de tien leraren nemen deel aan enige vorm van professionele opleiding op het werk, aldus het verslag, en meer dan de helft zegt meer opleiding te willen. Het verslag is gebaseerd op de Teaching and Learning International Survey (TALIS) van dit jaar, waarvoor in 23 deelnemende landen onderzoek is verricht, en biedt voor de eerste maal internationaal vergelijkbare gegevens over de professionele ontwikkeling van leraren.

Maroš Šef čovič, de Europese commissaris voor onderwijs, opleiding, cultuur en jeugdzaken, zei bij de presentatie van het verslag: "We hebben in de EU meer dan zes miljoen leraren en hun vermogen om alle leerlingen tot leren te inspireren is zeer belangrijk voor de toekomst van onze samenleving. Als we onderwijs van goede kwaliteit willen, is het van cruciaal belang dat we onze leraren optimale kansen bieden hun vaardigheden te ontwikkelen, niet alleen aan het begin maar ook tijdens hun loopbaan. Door hen aan te moedigen zich bezig te houden met hun professionele ontwikkeling, kunnen we een bijdrage leveren aan de status en de aantrekkelijkheid van het beroep."

Angel Gurría, secretaris-generaal van de OESO, voegde daaraan toe: "De leraren zijn van levensbelang voor het onderwijs; de professionele ontwikkeling van leraren is een essentieel element voor het behoud van de kwaliteit van de onderwijssystemen. De in het verslag opgenomen resultaten van TALIS laten zien dat leraren graag willen leren en voortdurend op zoek zijn naar verbetering, maar ook dat de binnen scholen georganiseerde professionele ontwikkeling beter op de behoeften van leraren afgestemd moet worden."

Belangrijkste conclusies

De voornaamste bevinding van " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison " is dat professionele ontwikkeling een vast onderdeel is van het lerarenbestaan. Daarom kan dit aanzienlijke mogelijkheden bieden ter verbetering van het onderwijs. Toch wijzen leraren erop dat hun rooster een grote hindernis vormt om deel te nemen aan activiteiten voor professionele ontwikkeling, hetgeen erop duidt dat een beleid om de professionele ontwikkeling van leraren in takenpakket en het functioneren van scholen te integreren, van nut zou zijn.

Al met al wijzen de resultaten erop dat het beleid van een school om de leraren feedback over hun functioneren te geven, nauw samenhangt met hun professionele ontwikkeling en de daarvan ervaren gevolgen. Het werkklimaat op school speelt ook een belangrijke rol. Leraren die zich prettig voelen in hun werk en op hun school zijn positief over hun professionele ontwikkeling. Voor beleidsmakers betekenen deze bevindingen dat toenemende aandacht voor beoordeling, feedback en een positief werkklimaat op school kan bijdragen aan de ontwikkeling van scholen als "lerende organisaties", waarmee een permanente professionele opleiding wordt bevorderd en de kwaliteit van het onderwijs wordt verbeterd.

Het thematisch verslag " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison " is opgesteld door een team van onderzoekers van de Universiteit van Twente, onder leiding van professor Jaap Scheerens, tevens de eindredacteur van het verslag.

Zie voor meer gegevens over de bevindingen van het verslag de bijlage bij dit persbericht.

TALIS - Teaching and Learning International Survey

TALIS is de nieuwe Teaching and Learning International Survey van de OESO. Het is de eerste internationale enquête die specifiek betrekking heeft op de leeromgeving en de arbeidsomstandigheden van leraren op scholen. De enquête gaat in op factoren die van invloed zijn op leraren en hun prestaties, gezien door de ogen van de schoolleiders en de leraren. Het doel is om belangrijke informatieleemten in de internationale vergelijking van onderwijsstelsels op te vullen.

De enquête is verricht met steun van de Europese Commissie en bestrijkt 23 deelnemende landen : Australië, België (Vlaamse Gemeenschap), Brazilië, Bulgarije, Denemarken, Estland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Korea, Litouwen, Maleisië, Malta, Mexico, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje en Turkije.

In elk land werden ongeveer 200 scholen willekeurig geselecteerd, en in elke school hebben de directeur en 20 willekeurig geselecteerde leraren vragenlijsten ingevuld.

Voor meer informatie:

Persbericht IP/09/926 van de Commissie van 16 juni 2009. Leraren presteren minder goed door het ontbreken van prikkels en door wangedrag in de klas

OESO: OECD Teaching and Learning International Survey (TALIS)

Europese Commissie: Teacher education

Persbericht IP/09/1145 van de Commissie van 16 juli 2009. Key data on education in Europe: Longer schooling, fewer pupils and teachers

Het rapport: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm

APPENDIX

Key messages from " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar