Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1808

V Bruselu dne 24. listopadu 2009

Dostává se evropským učitelům dostatečné odborné přípravy?

OECD a Evropská komise dnes předložily novou zprávu „Odborný rozvoj učitelů: Evropa v mezinárodním srovnání“. Tato zpráva dochází k závěru, že učitelé potřebují účinnou zpětnou vazbu, aby mohli plně využít možností dalšího vzdělávání, ale důležitým prvkem pro úspěšný odborný rozvoj jsou rovněž různé zkušenosti získané v rámci odborné přípravy a lepší pracovní prostředí ve školách. Podle uvedené zprávy se téměř devět z deseti učitelů účastní nějaké formy odborné přípravy při zaměstnání a více než polovina z nich by si přála mít v tomto směru více možností. Na základě mezinárodního průzkumu o výuce a učení (TALIS), který byl letos proveden ve 23 zúčastněných zemích, poskytuje zpráva poprvé mezinárodně srovnatelné údaje týkající se odborného rozvoje učitelů.

Maroš Šefčovič, evropský komisař pro vzdělávání, odbornou přípravu, kulturu a mládež, při vydání zprávy doplnil: „V EU pracuje přes šest milionů učitelů a jejich schopnost motivovat žáky k učení má zásadní význam pro budoucnost naší společnosti. Pokud chceme dosáhnout vysoké úrovně vzdělávání, musíme našim učitelům poskytnout co nejlepší možnosti rozvoje jejich dovedností, a to nejen na začátku jejich kariéry, ale v celém jejím průběhu. Tím, že je motivujeme k odbornému rozvoji, přispějeme k prestiži a přitažlivosti jejich povolání.“

Angel Gurría, generální tajemník OECD, dodal: „Učitelé jsou životodárnou mízou vzdělávání a odborný rozvoj učitelů hraje zásadní roli pro zachování kvality vzdělávacích systémů. Výsledky průzkumu TALIS obsažené v této zprávě ukazují, že učitelé mají chuť se učit a neustále se zlepšovat, ale také to, že poskytování odborné přípravy v zaměstnání musí být lépe uzpůsobeno jejich potřebám.“  

Klíčové informace

Ze zprávy „Odborný rozvoj učitelů: Evropa v mezinárodním srovnání“ vyplývá zejména to, že odborný rozvoj je přirozenou součástí života učitelů. Proto může významným způsobem prospět ke zlepšení vzdělávání. Učitelé však uvádějí, že hlavní překážkou účasti na činnostech souvisejících s odborným rozvojem jsou „kolize s rozvrhem práce“, což naznačuje, že by bylo užitečné přijmout opatření pro účinnější začlenění odborného rozvoje učitelů do celkového souboru jejich pracovních úkolů a do fungování škol.  

Výsledky obecně naznačují, že odborný rozvoj učitelů a jeho pociťovaný dopad úzce souvisí s politikou poskytování zpětné vazby. Významnou roli hraje také školní prostředí. Učitelé, kteří se cítí ve svém zaměstnání a ve své škole dobře, mají pozitivní přístup ke svému odbornému rozvoji. Pro tvůrce politik tyto závěry znamenají, že větší zaměření na hodnocení, zpětnou vazbu a pozitivní prostředí ve školách může přispět k rozvoji škol jakožto „výukových organizací“, k posilování průběžného odborného vzdělávání, a tím ke zlepšení úrovně výuky.

Tematickou zprávu „Odborný rozvoj učitelů: Evropa v mezinárodním srovnání“ připravil tým výzkumníků z univerzity v Twente (Nizozemsko) pod vedením profesora Jaapa Scheerense, který je rovněž editorem zprávy.

Další podrobnosti o závěrech zprávy naleznete v  dodatku této tiskové zprávy.

TALIS – mezinárodní průzkum o výuce a učení

TALIS je nový mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení . Jedná se o první mezinárodní průzkum, který se zaměřuje na prostředí, v němž probíhá výuka, a na pracovní podmínky učitelů ve školách. Zabývá se faktory, které ovlivňují učitele a jejich práci, vnímanými optikou ředitelů škol i samotných učitelů. Průzkum by měl doplnit chybějící důležité informace při mezinárodním srovnávání vzdělávacích systémů.

Průzkum se uskutečnil s podporou Evropské komise a zapojilo se do něj 23 zemí : Austrálie, Rakousko, Belgie (Vlámsko), Brazílie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Korea, Litva, Malajsie, Malta, Mexiko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Turecko.

V každé zemi bylo namátkou vybráno 200 škol, jejichž ředitel/ředitelka a 20 namátkou vybraných učitelů/učitelek vyplnilo dotazníky.

Další informace:

Tisková zpráva Evropské komise (IP/09/926 ze dne 16. června 2009):

Nedostatečná motivace a špatné chování žáků oslabují efektivitu učitelů

OECD: Mezinárodní průzkum OECD o výuce a učení (TALIS)

Evropská komise: Vzdělávání učitelů

Tisková zpráva Evropské komise (IP/09/1145 ze dne 16. července 2009): Základní údaje o vzdělávání v Evropě: delší vzdělávání, méně žáků a učitelů

Zpráva: http://ec.europa.eu/education/school-education/doc1962_en.htm

APPENDIX

Key messages from " Teachers’ Professional Development: Europe in international comparison":

  • While 89% of teachers report that they had taken part in "structured professional development activity" over the last 18 months, it is a source of concern that more than 25% of teachers in Denmark, Iceland and the Slovak Republic report they have participated in no professional development at all during this period.

  • When teachers participate in various professional learning activities and spend more days on professional development, they experience a greater impact of professional development on their work.

  • Feedback as part of overall school policy is strongly linked to teachers' professional development and its perceived impact. Moreover, by promoting a positive school climate, school principals can create a supportive environment for teacher learning.

  • More than half the teachers surveyed reported that they wanted more professional development than they received. Among EU teachers, the extent of unmet demand is highest in Portugal, Spain (Spanish teachers also have the highest participation rates) and Bulgaria. Female teachers and younger teachers are most likely to report unmet demand.

  • Conflict with work schedule is the main reason for not engaging in more professional development. In Portugal, Estonia and Spain this is the case for more than 50% of teachers. However, the lack of suitable development activities is also a significant factor.

  • Teachers report the greatest need for development in teaching students with special learning needs, which might be a reflection of the trend towards inclusive rather than segregated education and the growing emphasis on equity. Other areas of particular need are IT teaching skills and student discipline and behaviour.

  • It is striking how positively teachers view the impact of all development activities. However, fewer teachers participate in those types of development (qualification programmes, collaborative research) which they deem to have the highest impact. These activities are the most time intensive and also those for which teachers are more likely to have to pay the full or partial cost.


Side Bar