Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1802

Brusel 23. novembra 2009

Žiaci – prekladatelia si po tretíkrát zmerajú svoje sily

Až 3000 stredoškolákov z celej Európy, od švédskeho Kalixu pri polárnom kruhu po krétsky Heraklion a od Saint Martin v Karibiku po Paralimni na Cypre, si 24. novembra vyskúša svoje jazykové znalosti v treťom kole súťaže Juvenes Translatores. Súťaž, ktorej názov v preklade z latinčiny znamená „mladí prekladatelia“, prebehne v rovnakom čase, medzi 10.00 hod. a 12.00 hod. bruselského času (GMT+1) na všetkých súťažiacich školách.

Súťaž sa pre mladých ľudí stala dlho očakávanou príležitosťou otestovať si svoje jazykové znalosti získané na škole v praxi a zistiť, ako chutí práca profesionálneho prekladateľa“, vysvetľuje Leonard Orban, komisár pre viacjazyčnosť. „Potvrdilo sa nám, že úspech v tejto súťaži podnietil niektorých účastníkov, aby sa rozhodli pre štúdium jazykov. To sú dobré správy, pretože, ako vyplynie zo štúdie uverejnenej čoskoro, pracovným miestam v oblasti jazykov sa darí a čaká ich skvelá budúcnosť“, dodal komisár Orban.

Tento ročník súťaže sa začal v septembri, keď sa všetky stredné školy v EÚ, ktoré o súťaž prejavili záujem, mohli do súťaže bezplatne prihlásiť. Zo všetkých prihlásených bolo náhodne vybraných 600 škôl, ktorých názvy sú uverejnené na internetovej stránke súťaže http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/jt/selected/selected_schools_sk.htm

Päť žiakov (ktorí musia dovŕšiť vek 17 rokov) z každej vybranej školy bude v deň súťaže prekladať súťažný text. Ráno dostanú e-mailom krátky text a budú mať dve hodiny na to, aby ho čo najplynulejšie preložili z jazyka, ktorý si vybrali, do niektorého z 23 úradných jazykov EÚ.

Po skončení súťaže sa preklady zašlú Komisii, kde ich skontrolujú a obodujú prekladatelia z Generálneho riaditeľstva pre preklad. Súťažná porota vyberie z každého členského štátu ten najlepší preklad a mená víťazov budú uverejnené na internetovej stránke súťaže http://ec.europa.eu/translatores koncom januára 2010.

Z reakcií na predchádzajúce dva ročníky je vidieť, že učitelia vo všeobecnosti vítajú túto možnosť ako propagáciu výučby cudzích jazykov. Žiaci vnímajú súťaž pozitívne ako výzvudobrodružstvo, pričom ich motivuje skutočnosť, že rovnaký text prekladajú aj ich „spolužiaci“ v iných krajinách. Na druhej strane sa ale školám nepáči prílišné obmedzovanie vekovej hranice a chceli by, aby sa v budúcnosti mohlo do súťaže zapojiť viac žiakov. Niektoré školy považujú texty za príliš dlhé, iné žiadajú viac času na ich preklad.

Tak ako po minulé roky, aj teraz čaká na všetkých víťazov výlet do Bruselu, aby si tam počas slávnostného ceremoniálu prevzali ceny a zoznámili sa s prekladateľmi EÚ. Potom sa uvidí, či táto skúsenosť nejakým spôsobom ovplyvní ich plány do budúcnosti.

Ďalšie informácie:

Internetová stránka Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores

GR pre preklad: http://ec.europa.eu/dgs/translation/


Side Bar