Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/179

Brussel, 29 januari 2009

Arbeidstijd voor vrachtwagen- en buschauffeurs: Commissie stuurt een met redenen omkleed advies naar Nederland

De Europese Commissie heeft vandaag een met redenen omkleed advies naar Nederland gestuurd omdat zij de Europese sociale regels voor vrachtwagen- en buschauffeurs niet naleeft. Dit is de laatste stap voordat een formele klacht wordt ingediend bij het Hof van Justitie.

Richtlijn 2002/15/EG betreft de organisatie van de arbeidstijd van personen die mobiele werkzaamheden in het wegvervoer uitoefenen (hoofdzakelijk vrachtwagen- en buschauffeurs). De richtlijn beperkt de maximale arbeidstijd tot 48 uur per week over een referentieperiode van maximum zes maanden. De Nederlandse maatregelen die dit deel van de Europese wet omzetten, staan echter een maximum gemiddelde arbeidstijd van 55 uur per week toe. De Nederlandse wet is bijgevolg niet in overeenstemming met de vereisten van de richtlijn.


Side Bar