Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT SK

IP/09/1797

Bryssel , 20. marraskuuta 2009

Yhteistuotantodirektiivi: Suomelle perusteltu lausunto

Komissio on tänään lähettänyt perustellun lausunnon Suomelle, Portugalille, Slovakialle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle, koska ne eivät ole saattaneet yhteistuotantodirektiiviä 1 kaikilta osin osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivillä pyritään edistämään sähkön ja lämmön yhteistuotantoa, jotta voidaan säästää primäärienergiaa, välttää verkkohävikkiä ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Yhteistuotantotekniikalla tuotetaan samanaikaisesti sekä sähköä että lämpöä. Näin voidaan huomattavasti parantaa energiatehokkuutta ja vähentää vaikutuksia ympäristöön. Monet jäsenvaltiot pitävät yhteistuotantoa ensisijaisen tärkeänä alana. Perinteisissä voimaloissa sähköntuotannon sivutuotteena syntyvä lämpö vapautuu ympäristöön esimerkiksi jäähdytystornien kautta tai savukaasuissa. Lämmön ja sähkön samanaikaisessa tuotannossa sivutuotteena syntyvä lämpö otetaan talteen kotitalouksien tai teollisuuden lämmitystarpeita varten.

Direktiivissä luodaan puitteet tämän tekniikan edistämiselle. Tarkoituksena on poistaa jäljellä olevat esteet, edistää tekniikan yleistymistä vapautetuilla energiamarkkinoilla ja ottaa käyttöön sen vielä hyödyntämättömät mahdollisuudet. Direktiivissä kehotetaan jäsenvaltioita analysoimaan kansalliset mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistuotantoon.

EU on sitoutunut leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoihin verrattuna ja vähentämään energiankulutusta 20 prosentilla energiantehokkuutta parantamalla. Yhteistuotanto on tärkeä väline tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Perusteltu lausunto on rikkomusmenettelyn toinen vaihe. Kyseessä olevilla neljällä jäsenvaltiolla on nyt kaksi kuukautta aikaa toteuttaa perustellun lausunnon noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tämän jälkeen komissio voi viedä asian yhteisöjen tuomioistuimeen.

1 :

Direktiivi 2004/8/EY hyötylämmön tarpeeseen perustuvan sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistämisestä sisämarkkinoilla ja direktiivin 92/42/ETY muuttamisesta.


Side Bar