Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ET

IP/09/178

Briselē, 2009. gada 29. janvārī

Kuģošanas drošība: Komisija pieprasa pareizu ostas valsts kontroles noteikumu izpildi

Eiropas Komisija šodien nolēma nosūtīt argumentētu atzinumu Igaunijai, Francijai un Latvijai sakarā ar neatbilstībām, kas konstatētas ES direktīvas par ostas valsts kontroli piemērošanā. Argumentēts atzinums — tas ir pēdējais solis pirms lietas iesniegšanas Eiropas Kopienu Tiesā.

Igaunija, Francija un Latvija joprojām nav pareizi piemērojušas minēto 1995. gada direktīvu[1], kurā pēc kuģa Erika avārijas tika izdarīti grozījumi, lai samazinātu standartiem neatbilstošu kuģu ekspluatāciju Kopienas ūdeņos. Ar šo direktīvu ir sekmēta atbilstība starptautiskajiem un Eiropas tiesību aktiem par jūras drošību, izveidoti kopīgi kritēriji kuģiem veiktajai ostas valsts kontrolei, kā arī saskaņotas inspicēšanas un aizturēšanas procedūras.

Komisija rīkojas, pamatojoties uz slēdzieniem, kurus Eiropas Jūras drošības aģentūras (EMSA) komandas izdarījušas dalībvalstu inspicēšanas apmeklējumu laikā. Šie apmeklējumi ir daļa monitoringa programmas, kas izstrādāta, lai izvērtētu, kā dalībvalstīs šī direktīva tiek piemērota praksē.

Neatbilstības pārsvarā ir saistītas ar to, ka dalībvalstis nepiemēro sankcijas par nacionālo izpildes pasākumu pārkāpumiem, kā arī to nespēju pilnā apmērā iekasēt maksu no kuģu īpašniekiem, ekspluatantiem vai to pārstāvjiem par atkārtotām pārbaudēm.


[1] Padomes 1995. gada 19. jūnija Direktīva 95/21/EK par ostas valsts kontroli kuģošanai (OV L 157, 7.7.1995., 1. lpp.) ar grozījumiem, kas izdarīti ar Direktīvu 2002/84/EK.


Side Bar