Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS

IP/ 09/1777

Bryssel 20. marraskuuta 2009

Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: komissio patistaa neljää jäsenvaltiota EU-direktiivin käyttöönottoon

Euroopan komissio päätti tänään antaa perustellun lau sunnon neljälle Euroopan unionin jäsenvaltiolle (Luxemburgille, Kreikalle, T š ekille ja Suomelle), koska ne eivät ole ilmoittaneet joko ollenkaan tai riittävästi toimenpiteistä, joilla ne aikovat saattaa EU:n yhteistä lennonjohtajien lupakirjaa koskevan direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Direktiivi 1 mahdollistaa lennonjohtajien lupakirjojen vastavuoroisen tunnustamisen siten, että samalla taataan vastuun ja pätevyyden korkea taso. Sen tavoitteena on parantaa lentoliikenteen yleistä turvallisuutta yhtenäisessä eurooppalaisessa ilmatilassa.

Luxemburgilta, T š ekiltä ja Kreikalta ei ole saatu ilmoituksia toimenpiteistä, joilla direktiivi olisi määrä siirtää niiden kansalliseen lainsäädäntöön. Suomen ilmoittamat toimenpiteet taas eivät ole riittäviä. Direktiivi piti saattaa osaksi jäsenvaltioiden lainsäädäntöä viimeistään 17. toukokuuta 2008.

Perustellut lausunnot ovat toinen vaihe menettelyssä, joka pannaan vireil le, jos jäsenvaltiot eivät siirrä EU-direktiivejä ajoissa osaksi lainsäädäntöään. Jäsenvaltioilla on kaksi kuukautta aikaa vastata perusteltuun lausuntoon ennen kuin komissio jatkaa menettelyä.

1 :

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/23/EY, annettu 5. huhtikuuta 2006, yhteisön lennonjohtajan lupakirjasta.


Side Bar