Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/09/1777

V Bruselu dne 20 . listopadu 2009

Jednotné evropské nebe: Komise zaslala čtyřem členským státům odůvodněná stanoviska

Evropská komise se dnes rozhodla, že zašle čtyřem členským státům (Lucembursku, Řecku, České republice a Finsku) odůvodněná stanoviska, neboť stále nesdělily vůbec nebo jen částečně opatření pro provedení směrnice Společenství o licenci řídícího letového provozu Společenství do do vnitrostátního práva .

Uvedenou směrnicí 1 má být dosažena vysoká úroveň zodpovědnosti a kompetence řídících letového provozu a zároveň vzájemné uznávání jejich licencí. Jejím cílem je zlepšit celkovou bezpečnost letecké dopravy v rámci jednotného evropského nebe.

Lucembursko, Česká republika a Řecko nesdělily opatření, jimiž se tato směrnice provádí do jejich vnitrostátního práva. Finsko sdělilo pouze částečná opatření pro provádění. Nejzazší lhůta pro provedení uplynula dne 17. května 2008.

Odůvodněná stanoviska představují druhou etapu v řízení o porušení Smlouvy u neprovedení směrnic do vnitrostátního práva ve stanovených lhůtách. Členské státy mají na odpověď lhůtu dvou měsíců; poté bude Komise v řízení pokračovat.

1 :

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/23/ES ze dne 5. dubna 2006 o licenci řídícího letového provozu Společenství.


Side Bar