Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

Bruselj, 20 november 2009

Promet: nov koraki na poti k trajnostni prihodnosti

Evropska komisija danes v Bruslju gosti konferenco na visoki ravni o prihodnosti evropskega prometnega sistema. S tem dogodkom se bosta zaključili javni posvetovanji, ki ju je Komisija začela junija 2009 s sporočilom „Trajnostno usmerjena prihodnost prometa“ in zeleno knjigo „Vseevropsko prometno omrežje: pregled politike“. Konferenca, ki jo je odprl podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani, povzema prispevke zainteresiranih strani in odpira razpravo o konkretnih predlogih, pridobljenih med postopkom posvetovanja. Naslednje leto bo izdana bela knjiga o prihodnosti prometa in posebnih ukrepih za naslednje desetletje.

Podpredsednik Antonio Tajani, pristojen za promet, je izjavil: „Promet je tisočletja oblikoval napredek človeštva. Razvoj načinov prevoza in infrastrukture je vodil do odkritja novih svetov, novih poti in novih načinov življenja – če omenimo samo nekatere koristi. Naša prihodnja prometna politika bi morala odražati glavne cilje, za katere si Evropa prizadeva danes in si bo tudi v prihodnosti: dekarbonizacija prometa, Evropa za ljudi ter spodbujanje novih virov rasti in konkurenčnosti. Zelo rad bi bil priča oblikovanju zelenih koridorjev, vzpostavitvi namenskih sredstev za promet v širšem smislu ali oblikovanju osrednjega omrežja projektov vseevropskega prometnega omrežja. Zelo sem zadovoljen z dosedanjim javnim odzivom na proces posvetovanja, na današnjem srečanju pa imajo zainteresirane strani in državljani novo priložnost, da konkretno vplivajo na način odzivanja na pomembne prihodnje izzive.“

Cilj današnjega dogodka, ki ga podpredsednik Tajani gosti skupaj s švedskim predsedstvom, je opredeliti ukrepe politike, ki naj bi bili po mnenju zainteresiranih strani vključen i v belo knjigo Komisije o prometu za obdobje 2010­–2020. Na konferenci sodeluje okoli 500 udeležencev, ki predstavljajo različne zainteresirane strani – prevoznike, organe s področja prometa, nacionalne, regionalne in lokalne organe, akademike in združenja uporabnikov, če naštejemo samo nekatere.

Na konferenci bodo organizirane okrogle mize o treh glavnih temah:

  • integracija načinov prevoza, zlasti s politiko prometne infrastrukture in revizijo politike vseevropskega prometnega omrežja;

  • promocija inovativnih tehnologij za čista vozila in upravljanje prometa ter

  • odziv na prihodnje potrebe uporabnikov in delavcev v prometu.

Razprava obravnava glavne cilje politike v sporočilu o prihodnosti prometa in zeleni knjigi o vseevropskem prometnem omrežju. Ti cilji vključujejo razvoj multimodalnega in v celoti integriranega vseevropskega prometnega omrežja, politiko alternativnih goriv, razvoj inovativnih vozil in prometnih tehnologij ter ključno vlogo uporabnikov in delavcev v prometu v prometnem sistemu prihodnosti.

V skladu z današnjo konferenco z zainteresiranimi stranmi in sklepi Sveta, ki jih bo ta podal decembra 2009, bo Komisija začela z oblikovanjem konkretnih ukrepov za oblikovanje prihodnje evropske prometne politike.

Leta 2001 je Komisija izdala belo knjigo, v kateri je določila časovni načrt za evropsko prometno politiko do leta 2010. Ker se desetletno obdobje izteka, bo nova bela knjiga o prometu sprejeta v drugi polovici leta 2010.

Nadaljnje informacije, vključno s povzetkom odgovorov v okviru javnega posvetovanja, so na voljo na:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar