Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1774

Bruxelles, 20 noiembrie 2009

Transporturile: un nou pas înainte către un viitor sustenabil

Comisia Europeană găzduie ște astăzi, la Bruxelles, o conferință la nivel înalt privind viitorul sistemului european de transporturi. Acest eveniment marchează încheierea a două consultări publice lansate de Comisie în iunie 2009 prin comunicarea sa „Un viitor sustenabil pentru transporturi” și prin Cartea verde intitulată „Rețea transeuropeană de transport: Reexaminare a politicii în domeniu”. Scopul acestei conferințe, deschise de Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, este de a reuni contribuțiile părților interesate și de a discuta ideile concrete apărute pe parcursul procesului de consultare. Va urma, anul viitor, publicarea unei Cărți albe care va defini o viziune asupra viitorului transporturilor și măsurile specifice care trebuie adoptate în următorii zece ani.

Vicepre ședintele Antonio Tajani, responsabil cu transporturile, a declarat: „În decursul mileniilor, transporturile au determinat progresul omenirii. Datorită dezvoltării modurilor și infrastructurii de transport au fost descoperite noi lumi, noi drumuri, noi stiluri de viață - pentru a enumera doar câteva dintre beneficii. Politica noastră viitoare în domeniul transporturilor ar trebui să reflecte principalele obiective europene de astăzi și din anii următori: decarbonizarea transporturilor, promovarea unei Europe a cetățenilor și încurajarea unor noi surse de creștere economică și de competitivitate. De exemplu, eu personal aș dori să asist la crearea unor coridoare verzi și a unui fond dedicat transporturilor în sensul cel mai larg al cuvântului sau la formarea unei rețele centrale de proiecte TEN-T. Sunt încântat de răspunsul de până acum al publicului la procesul de consultare, iar reuniunea de astăzi reprezintă, pentru părțile interesate și pentru cetățenii interesați, o nouă oportunitate de a influența modul în care reacționăm la provocările importante cu care ne vom confrunta.”

Evenimentul de astăzi, găzduit de Vicepre ședintele Tajani cu sprijinul președinției suedeze, are drept scop identificarea măsurilor de politică pe care părțile interesate ar dori să le regăsească în următoarea Carte albă a Comisiei privind transporturile pentru perioada 2010-2020. La conferință participă aproximativ 500 de persoane reprezentând o diversitate de părți interesate, printre care operatori de transport, autorități din domeniul transporturilor, autorități naționale, regionale și locale, universitari și asociații de utilizatori.

Grupurile de discu ție din cadrul conferinței sunt organizate în jurul a trei teme principale:

  • integrarea modurilor de transport, în special prin politica din domeniul infrastructurii și prin reexaminarea politicii din domeniul rețelei transeuropene de transport (TEN-T);

  • promovarea tehnologiilor inovatoare pentru vehiculele ecologice și pentru gestionarea traficului, precum și

  • răspunsul la necesită țile viitoare atât ale utilizatorilor de transporturi, cât și ale lucrătorilor din acest domeniu.

Discu ția atinge principalele obiective strategice ale Comunicării privind viitorul transporturilor și ale Cărții verzi privind TEN-T. Printre acestea se numără dezvoltarea unei rețele TEN-T multimodale și complet integrate, o politică alternativă în domeniul carburanților, utilizarea de vehicule și tehnologii inovatoare în domeniul transporturilor și acordarea unei poziții-cheie utilizatorilor de transporturi și lucrătorilor din acest domeniu, ca principali actori în cadrul viitorului sistem de transporturi.

După conferin ța de astăzi a părților interesate și după adoptarea concluziilor Consiliului, programată pentru luna decembrie 2009, Comisia va începe să elaboreze măsuri concrete pentru a configura viitoarea politică europeană din domeniul transporturilor.

În 2001, Comisia a publicat o Carte albă care stabilea agenda politicii europene din domeniul transporturilor până în 2010. Deoarece această perioadă de zece ani se apropie de sfârșit, urmează să se adopte o nouă Carte albă a transporturilor în al doilea semestru al anului 2010.

Pentru informa ții suplimentare, inclusiv un rezumat al răspunsurilor la consultările publice, accesați link-ul:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar