Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1774

Bruksela, dnia 20 listopada 2009 r.

Transport: kolejny krok ku zrównoważonej przyszłości

Dziś w Brukseli Komisja Europejska gości konferencję na wysokim szczeblu dotyczącą przyszłości europejskiego systemu transportowego. Wydarzenie to zamyka dwie publiczne konsultacje zainaugurowane w czerwcu 2009 r. komunikatem Komisji „Zrównoważona przyszłość transportu” oraz zieloną księgą „Transeuropejska sieć transportowa: przegląd polityki”. W ramach konferencji, którą otworzył wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani, prezentowane są opinie zainteresowanych stron oraz prowadzona jest dyskusja nad konkretnymi pomysłami wyłonionymi w wyniku konsultacji. W przyszłym roku opublikowana zostanie biała księga określająca wizję przyszłości transportu oraz konkretne kroki, jakie należy podjąć w najbliższej dekadzie.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za politykę transportu, powiedział: „Przez tysiąclecia transport wytyczał postęp ludzkości. Rozwój środków transportu oraz infrastruktury doprowadziły do odkrycia nowych światów, nowych szlaków, stylów życia – by wymienić choć kilka korzyści. Nasza przyszła polityka transportowa powinna odzwierciedlać główne cele, jakie Europa chce osiągnąć teraz i w kolejnych latach: dekarbonizację paliw transportowych, promowanie Europy obywateli oraz wspieranie nowych źródeł wzrostu i konkurencyjności. Ja osobiście chciałbym być świadkiem stworzenia zielonych korytarzy, funduszu na potrzeby transportu w szerokim znaczeniu tego słowa oraz stworzenia bazowej sieci projektów TEN-T. Cieszy mnie niezmiernie tak daleko idące zaangażowanie opinii publicznej w proces konsultacji oraz to, że dzisiejsze spotkanie stanowi kolejną okazję dla zainteresowanych stron oraz obywateli, by w konkretny sposób wpłynąć na to, w jaki sposób odpowiemy na najważniejsze czekające nas wyzwania.”

Dzisiejsze wydarzenie, którego gospodarzem był wiceprzewodniczący Tajani wspierany przez szwedzką prezydencję, ma na celu określenie rozwiązań w zakresie polityki transportowej, które zainteresowane strony chciałyby ujrzeć w najbliższej białej księdze Komisji w sprawie transportu obejmującej dekadę od 2010 do 2020 r. W konferencji wzięło udział około 500 uczestników, przedstawicieli różnych zainteresowanych stron: m.in. przewoźników, organów odpowiedzialnych za transport, władz krajowych, regionalnych i lokalnych, środowisk akademickich i stowarzyszeń konsumentów.

Panele dyskusyjne w ramach konferencji zorganizowano wokół trzech głównych tematów:

  • sposobów integracji różnych typów transportu, w tym poprzez politykę infrastrukturalną oraz zmiany w polityce w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T);

  • promocji innowacyjnych technologii w zakresie czystych ekologicznie pojazdów oraz zarządzania ruchem; oraz

  • odpowiedzi na przyszłe potrzeby użytkowników i pracowników transportu.

Przedmiotem dyskusji są kluczowe cele polityki określone w komunikacie dotyczącym przyszłości transportu oraz zielonej księdze na temat transeuropejskiej sieci transportowej. Obejmują one m.in. rozwój multimodalnej i w pełni zintegrowanej transeuropejskiej sieci transportowej, strategię w zakresie paliw alternatywnych, wprowadzenie innowacyjnych pojazdów transportowych i technologii, a także kluczową pozycję użytkowników transportu oraz pracowników tej branży jako głównych podmiotów przyszłego systemu transportu.

W następstwie dzisiejszej konferencji zainteresowanych stron oraz najbliższego posiedzenia Rady w grudniu 2009 r., Komisja rozpocznie prace nad konkretnymi rozwiązaniami mającymi ukształtować przyszłą europejską politykę transportową.

W 2001 r. Komisja przedstawiła białą księgę, w której określono agendę dla europejskiej polityki transportowej do roku 2010. Ponieważ dziesięcioletni program dobiega końca, w drugiej połowie 2010 r. zostanie przyjęta nowa biała księga.

Więcej informacji, w tym streszczenie odpowiedzi uzyskanych w wyniku konsultacji publicznych, można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar