Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

Brussel, 20 november 2009

Vervoer: een nieuwe stap naar een duurzame toekomst

Vandaag organiseert de Europese Commissie in Brussel een conferentie op hoog niveau over de toekomst van het Europese vervoerssysteem. De conferentie vormt de afsluiter van twee publieke raadplegingen die de Commissie in juni 2009 heeft gelanceerd met haar mededeling over "Een duurzame toekomst voor het vervoer" en het Groenboek "TEN-V: een beleidsevaluatie". Tijdens de conferentie, die wordt geopend door de vicevoorzitter van de Commissie, Antonio Tajani, wordt een overzicht gegeven van de reacties van de actoren en wordt van gedachten gewisseld over concrete ideeën die tijdens de raadpleging naar voren zijn geschoven. In 2010 stelt de Commissie een nieuw witboek voor met de Europese visie op de toekomst van het vervoer en concrete maatregelen voor het volgende decennium.

Vicevoorzitter Antonio Tajani, bevoegd voor vervoer, stelt dat "vervoer altijd de stuwende kracht is geweest achter de menselijke vooruitgang. De ontwikkeling van vervoerswijzen en –infrastructuur heeft geleid tot de ontdekking van nieuwe werelden, nieuwe wegen, nieuwe levenswijzen – om slechts een paar voordelen te noemen. Ons toekomstig vervoersbeleid moet gericht zijn op de belangrijkste doelstellingen die Europa nu en de volgende jaren wil realiseren: een koolstofvrij vervoer, een Europa voor de mensen tot stand brengen en nieuwe bronnen van groei en concurrentievermogen aanboren. Ik ben bijvoorbeeld een groot voorstander van de ontwikkeling van groene corridors, de oprichting van een speciaal fonds voor vervoer in de brede zin van het woord of een kernnetwerk van TEN-V-projecten. Ik ben tevreden over de publieke respons op de raadplegingsprocedure tot dusver. Deze conferentie biedt actoren en belangstellende burgers vandaag opnieuw de kans om mee te bepalen hoe we concreet gaan reageren op de belangrijke uitdagingen waar we voor staan".

Doel van deze conferentie, georganiseerd door vicevoorzitter Tajani met de steun van het Zweedse voorzitterschap, is na te gaan welke maatregelen volgens de betrokken actoren moeten worden opgenomen in het Witboek vervoer voor de periode 2010-2020. Voor de conferentie worden ongeveer 500 deelnemers verwacht: vertegenwoordigers van exploitanten, vervoersautoriteiten, nationale, regionale en lokale overheden, academici, gebruikersverenigingen, enz.

Tijdens de discussiepanels komen drie belangrijke thema's aan bod:

  • de integratie van vervoerswijzen, met name via het infrastructuurbeleid en de herziening van het beleid inzake de trans-Europese vervoersnetwerken (TEN‑V);

  • het stimuleren van innoverende technologieën voor schone voertuigen en verkeersbeheer; en

  • tegemoet komen aan de toekomstige behoeften van vervoersgebruikers en werknemers.

De discussies houden verband met de belangrijkste beleidsdoelstellingen van de toekomstige mededeling inzake vervoer en het Groenboek over het TEN-V: de ontwikkeling van een multimodaal en volledig geïntegreerd TEN-V-netwerk, een beleid inzake alternatieve brandstoffen, de ontwikkeling van innoverende voertuigen en technologieën, aandacht voor de gebruikers en werknemers als belangrijkste actoren van het vervoerssysteem van de toekomst, enz.

Op basis van de resultaten van deze conferentie en van de conclusies van de Raad van december 2009 zal de Commissie concrete maatregelen ontwikkelen om het toekomstige Europees vervoersbeleid vorm te geven.

In 2001 heeft de Commissie een witboek gepubliceerd waarin een agenda voor het Europees vervoersbeleid tot 2010 werd vastgesteld. Gelet op het nakende einde van deze periode van tien jaar, moet in het tweede semester van 2010 een nieuw Witboek worden vastgesteld.

Voor meer informatie, met onder meer een samenvatting van de reacties op de openbare raadpleging, zie:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar