Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/ 09/1774

Bryssel 20. marraskuuta 2009

Liikenne: tavoitteena kestävä tulevaisuus

Brysselissä järjestetään tänään Euroopan liikennejärjestelmän tulevaisuutta po htiva korkean tason konferenssi, jota isännöi Euroopan komissio. Tapahtuma päättää julkiset kuulemis- ja lausuntokierrokset, jotka komissio käynnisti kesäkuussa 2009 tiedonannollaan "Kestävä tulevaisuus liikenteelle" ja vihreällä kirjallaan "Euroopan laajuinen liikenneverkko: katsaus politiikkaan". Konferenssissa, jonka avaa komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani, eri sidosryhmät keskustelevat kuulemis- ja lausuntokierroksen aikana esille tulleista konkreettisista ideoista. Myöhemmin ensi vuonna on määrä laatia valkoinen kirja, jossa määritellään visio liikenteen tulevaisuudesta ja käytännön toimenpiteet seuraavalle vuosikymmenelle.

"Liikenne on ohjannut ihmiskunnan edistystä vuosituhansien ajan," totesi liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani. "Sen hyödyt näkyvät jo siinä, miten liikennemuotojen ja liikenneväylien kehitys on johtanut uusien kulkureittien, uusien maailmojen ja uusien elämäntapojen löytämiseen. Euroopan tulevan liikennepolitiikan tulisi ilmentää Euroopan tämän hetken ja tulevien vuosien päätavoitteita. Toisin sanoen sen avulla tulisi vähentää liikenteen hiili-intensiteettiä, edistää kansalaisten Eurooppaa sekä tukea uusia kasvun ja kilpailukyvyn lähteitä. Itse haluaisin esimerkiksi, että Eurooppaan luodaan vihreitä liikennekäytäviä, perustetaan oma rahasto liikenteelle laajassa merkityksessä ymmärrettynä tai muodostetaan ydinverkosto Euroopan laajuisen liikenneverkon hankkeista. Kuulemis- ja lausuntokierroksessa on tähän mennessä on saatu hienosti palautetta, ja tämänpäiväinen kokous antaa sidosryhmille ja asiasta kiinnostuneille kansalaisille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten Euroopan tulisi vastata tuleviin tärkeisiin haasteisiin."

Tämänpäiväisessä tapah tumassa, jota varapuheenjohtaja Tajani isännöi puheenjohtajamaan Ruotsin tuella, pyritään selvittämään, mitä linjanvetoja sidosryhmät haluaisivat nähdä komission tulevassa liikennepolitiikan valkoisessa kirjassa, joka kattaa kymmenvuotiskauden 2010–2020. Konferenssiin osallistuu noin 500 eri sidosryhmien, muun muassa liikenteenharjoittajien, liikenneviranomaisten, keskus-, alue- ja paikallisviranomaisten, akateemisia tahojen sekä käyttäjäjärjestöjen edustajaa.

Konferenssin keskustelupaneelit keskittyvät seuraaviin pääaiheisiin :

  • liikennemuotojen yhdistäminen muun muassa kehittämällä infrastruktuur eja ja tarkistamalla Euroopan laajuisten liikenneverkkojen politiikkaa

  • innovoivien tekniikoiden edistäminen puhtaita ajoneuvoja ja liikenteenhallintaa varten

  • liikenteen käyttäjien ja liik ennealan työntekijöiden tulevista tarpeista huolehtiminen .

Keskusteluis sa käsitellään keskeisiä tavoitteita, jotka esitetään liikenteen tulevaisuutta koskevassa tiedonannossa ja Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevassa vihreässä kirjassa. Niitä ovat multimodaalisen ja täysin yhteenliitetyn Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen, vaihtoehtoiset polttoaineet, innovatiiviset ajoneuvot ja teknologiat sekä liikenteen käyttäjien ja liikennealan työntekijöiden avainasema huomispäivän liikennejärjestelmän päätoimijoina.

Komissio aikoo si dosryhmäkonferenssin jälkeen ryhtyä suunnittelemaan käytännön toimenpiteitä Euroopan tulevan liikennepolitiikan hahmottamiseksi. Tällöin otetaan huomioon myös neuvoston päätelmät, jotka sen on määrä antaa kuluvan vuoden joulukuussa.

Komissio julkaisi vuonna 2001 valkoisen kirjan, jossa tehtiin Euroopan liikennepoliittiset linjaukset vuoteen 2010. Koska kymmenvuotiskausi lähestyy nyt loppuaan, uusi valkoinen kirja on määrä julkaista vuoden 2010 jälkipuoliskolla .

Lisätietoa, muun muassa yhteenveto kuulemis- ja lausuntokierroksen tuloksista on seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar