Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1774

Bruxelles, den 20. november 2009

Transport: et yderligere skridt mod en bæredygtig fremtid

Europa-Kommissionen er i dag vært i Bruxelles for en konference på højt plan om EU’s transportsystems fremtid. Denne begivenhed markerer afslutningen på to offentlige høringer, som Kommissionen lancerede i juni 2009 med sin meddelelse ”En bæredygtig fremtid for transporten” og sin grønbog ”Det transeuropæiske transportnet: en gennemgang af politikken”. Konferencen, der åbnes af Antonio Tajani, næstformand i Europa-Kommissionen, samler interessenternes bidrag og drøfter konkrete idéer, der er fremkommet under høringsprocessen. Til næste år følger en hvidbog, hvori der opstilles en vision for den fremtidige transportpolitik og specifikke tiltag, som iværksættes i det kommende årti.

Antonio Tajani, næstformand i Kommissionen med ansvar for transportpolitik, udtalte: "Transport har banet vejen for menneskehedens fremskridt i årtusinder. Udviklingen af transportformer og infrastruktur har ført til opdagelsen af nye verdener, nye veje og nye levemåder – blot for at nævnt nogle få fordele. Vores fremtidige transportpolitik bør afspejle de vigtigste målsætninger, som EU søger at opfylde nu og i de kommende år: afkarbonisering af transportsystemet, fremme af et folkets Europa og styrkelse af nye kilder til vækst og konkurrenceevne. For mit eget vedkommende ville det glæde mig at få skabt flere grønne korridorer, oprettet en øremærket transportfond i ordets bredeste forstand og etableret et kernenet af TEN-T-projekter. Jeg glæder mig også over den hidtidige offentlige respons på høringsproces­sen, og dagens møde giver interessenter og interesserede borgere en yderligere mulighed for at få konkret indflydelse på, hvordan vi imødegår de betydelige udfordringer, som ligger foran os.”

Næstformand Tajani er med støtte fra det svenske formandskab vært for dagens begivenhed, som tilsigter at udpege politiske foranstaltninger, som interessenter gerne vil have indføjet i Kommissionens kommende hvidbog om transport, der dækker tiåret 2010 til 2020. Ca. 500 interessenter, der repræsenterer en bred vifte af interessenter – bl.a. transportoperatører, transportmyndigheder, nationale, regionale og lokale myndigheder, akademikere og brugersammenslutninger - deltager i konferencen.

Konferencens diskussionspaneler beskæftiger sig med tre hovedemner:

  • integration af transportformer, bl.a. via infrastrukturpolitikken og revisionen af politikken for det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

  • fremme af innovative teknologier for renere køretøjer og trafikstyring og

  • en indsats rettet mod såvel transportbrugeres som arbejdstageres fremtidige behov.

Drøftelsen berører de centrale politiske målsætninger i meddelelsen om transportens fremtid og grønbogen om TEN-T. Disse omfatter udviklingen af et multimodalt og fuldt integreret TEN-T-net, en politik for alternative brændstoffer, udbredelsen af innovative køretøjer og transportteknologier samt transportbrugeres og arbejdstageres centrale rolle som hovedaktører i morgendagens transportsystem.

Efter dagens konference og Rådets kommende konklusioner, der forventes i december 2009, indleder Kommissionen arbejdet med de konkrete foranstaltninger, der skal udforme EU’s fremtidige transportpolitik.

I 2001 udsendte Kommissionen en hvidbog, der satte dagsordenen for europæisk transportpolitik frem til 2010. Denne tiårsperiode er ved at rinde ud, og derfor vil en ny hvidbog om transport blive vedtaget i andet halvår af 2010.

De finder yderligere oplysninger, og herunder et resumé af besvarelserne fra den offentlige høringsproces, på adressen:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar