Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1774

V Bruselu dne 20. listopadu 2009

Doprava: další krok k udržitelné budoucnosti

Evropská komise dnes v Bruselu pořádá konferenci na vysoké úrovni věnovanou budoucnosti evropského dopravního systému. Koná se při příležitosti uzavření dvou veřejných konzultací, které Komise zahájila v červnu 2009 svým sdělením „Udržitelná budoucnost pro dopravu“ a zelenou knihou „Transevropská dopravní síť: přezkum politiky“. Na konferenci, kterou zahájí místopředseda Evropské komise Antonio Tajani, se shromáždí příspěvky zúčastněných stran a prodiskutují se konkrétní nápady vzešlé z procesu konzultace. Příští rok bude následovat bílá kniha definující vizi dopravy v budoucnosti a konkrétní kroky, jež se mají přijmout v nadcházejícím desetiletí.

Místopředseda Komise Antonio Tajani, odpovědný za dopravu, uvedl: „Doprava je už tisíce let výrazem pokroku lidstva. Rozvoj druhů dopravy a infrastruktury vedl k objevení nových světů, nových cest, nových životních stylů, máme-li jmenovat pouze několik přínosů. Naše budoucí dopravní politika by měla odrážet hlavní cíle, o jejichž splnění Evropa usiluje dnes i v následujících letech: dekarbonizace v dopravě, prosazování konceptu ‚Evropa občanů‘ a podpora nových zdrojů růstu a konkurenceschopnosti. Osobně bych například uvítal vytvoření zelených koridorů, vyčlenění samostatného fondu pro dopravu v širším významu tohoto slova, či zřízení základní sítě projektů TEN-T. Jsem potěšen dosavadní reakcí veřejnosti na proces konzultace. Dnešní zasedání představuje pro zúčastněné strany a občany další příležitost, jak konkrétně ovlivnit řešení významných problémů, které nás v budoucnosti čekají.“

Cílem dnešní konference, kterou komisař Tajani pořádá za podpory švédského předsednictví, je identifikovat politická opatření, která by si zúčastněné strany přály zahrnout do příští bílé knihy Komise o dopravě pro období let 2010 až 2020. Konference má přibližně 500 účastníků, zastupujících řadu zúčastněných stran – mimo jiné provozovatele dopravy, dopravní orgány, národní, regionální a místní orgány, akademickou sféru nebo sdružení uživatelů.

Diskusní panely konference určují tři hlavní témata:

  • integrace druhů dopravy, zejména prostřednictvím infrastrukturní politiky a revize politiky transevropské dopravní sítě (TEN-T);

  • podpora inovativních technologií pro ekologická vozidla a řízení dopravního provozu; a

  • reakce na budoucí potřeby uživatelů dopravy i pracovníků v dopravě.

Diskuse se dotýká klíčových politických cílů obsažených ve sdělení o budoucnosti dopravy a v zelené knize o TEN-T. Patří mezi ně rozvoj multimodální a plně integrované sítě TEN-T; politika pro alternativní paliva; rozšíření inovativních dopravních prostředků a technologií a klíčová pozice uživatelů dopravy a pracovníků v dopravě jako hlavních aktérů budoucího dopravního systému.

V návaznosti na dnešní konferenci zúčastněných stran a nadcházející závěry Rady v prosinci 2009 začne Komise pracovat na konkrétních opatřeních, utvářejících budoucí evropskou dopravní politiku.

V roce 2001 zveřejnila Komise bílou knihu, kterou se stanovil program pro evropskou dopravní politiku do roku 2010. S blížícím se koncem tohoto desetiletého období se na druhé pololetí roku 2010 plánuje přijetí nové bílé knihy o dopravě.

Další informace, včetně shrnutí příspěvků do veřejné konzultace, naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar