Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1774

Брюксел, 20 ноември 2009 г.

Транспорт: още една стъпка към устойчиво бъдеще

Днес Европейската комисия е домакин на конференция на високо равнище в Брюксел относно бъдещето на европейската транспортна система. С това мероприятие се отбелязва приключването на две обществени обсъждания, на които Комисията даде ход през юни 2009 г. със съобщението „Устойчиво бъдеще за транспорта“ и със Зелената книга „Трансевропейска транспортна мрежа: Преглед на политиката“. Конференцията, която беше открита от заместник-председателя на Европейската комисия Антонио Таяни, е форум за участие на заинтересованите страни и за дискусии върху конкретни идеи, възникнали в хода на обществените обсъждания. През следващата година ще бъде издадена бяла книга относно виждането за бъдещето на транспорта и конкретните стъпки, които ще бъдат предприети през следващото десетилетие.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за транспорта, заяви: „Транспортът измерва постигнатия от човечеството напредък през хилядолетията. Развитието на различни видове транспорт и инфраструктура доведе до откриването на нови светове, нови пътища, нов начин на живот. Това са само част от ползите от транспорта. Нашата бъдеща политика в областта на транспорта трябва да отразява главните цели на Европа, към които се стремим днес и в следващите години, а именно: транспорт, изхвърлящ по-малко въглероден двуокис, развитие на Европа, в която гражданите заемат централно място, и насърчаване на новите източници на икономически растеж и конкурентоспособност. Аз например бих искал да видя изграждането на зелени коридори, на отделен фонд за транспортни проекти в широкия смисъл на думата или на създаването на централна мрежа от трансевропейски транспортни проекти. Изключително съм доволен от отзвука, който до момента имат публичните консултации, и днешната среща представлява още една възможност заинтересованите страни и граждани да повлияят директно на нашия отговор на важните предизвикателства, пред които сме изправени.“

Днешното мероприятие, домакин на което е заместник-председателят г-н Таяни с подкрепата на шведското председателство на ЕС, има за цел да определи политическите мерки, които според заинтересованите страни трябва да бъдат представени в следващата бяла книга на Комисията относно транспорта, която ще обхваща периода от 2010 г. до 2020 г. В конференцията вземат участие около 500 представители на различни заинтересовани страни, сред които транспортни оператори, органи по транспорта, национални, регионални и местни органи, учени, асоциации на клиентите на транспортни услуги.

По време на конференцията се организират дискусионни групи по три основни теми:

  • интегрирани видове транспорт, главно чрез инфраструктурна политика и преразглеждане на политиката за трансевропейската транспортна мрежа;

  • насърчаване на новаторски технологии за чисти превозни средства и управление на движението; както и

  • отговор на бъдещите нужди както на ползвателите на транспорт, така и на работниците в отрасъла.

Дискусиите засягат ключови цели на политиката, изложени в Съобщението относно бъдещето на транспорта и в Зелената книга за трансевропейската транспортна мрежа. Те включват развитие на многомодална и напълно интегрирана трансевропейска транспортна мрежа; алтернативна политика за горивата; разработването на новаторски транспортни средства и технологии и ключовата роля на ползвателите на транспорт и на работниците в отрасъла като основни участници в бъдещата транспортна система.

След днешната конференция на заинтересованите страни и предстоящите заключения на Съвета, които се очакват през декември 2009 г., Комисията ще започне работа по конкретни мерки за формулиране на бъдещата транспортна политика на Европа.

През 2001 г. Комисията издаде бяла книга, в която бе набелязана програма за европейската транспортна политика до 2010 г. С наближаването на края на този десетгодишен период, през втората половина на 2010 г. трябва да бъде приета нова Бяла книга за транспорта.

За повече информация, включително обобщение на отговорите от общественото обсъждане, виж:

http://ec.europa.eu/transport/strategies/2009_future_of_transport_en.htm


Side Bar