Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1742

Briselē, 2009. gada 19. novembrī

Valsts atbalsts – Komisija apstiprina kapitāla ieguldījumus 103 miljonu eiro apmērā Latvijas Hipotēku un zemes bankai

Eiropas Komisija saskaņā ar EK līguma noteikumiem par valsts atbalstu ir apstiprinājusi divus kapitāla ieguldījumus Latvijas Hipotēku un zemes bankas (LHZB) atbalstam. Ieguldījumu apjoms i r 72,79 miljoni latu jeb 102,48 miljoni eiro. LHZB pašlaik pakāpeniski izbeidz komerciālo darbību tā, lai viennozīmīgi kļūtu par attīstības banku (proti, kas saskaņā ar savu uzdevumu sabiedrības interesēs valsts vārdā sniedz atbalstu struktūrpolitikas, ekonomikas un sociālās politikas pasākumiem). Komisija secināja, ka kapitāla ieguldījumu daļa, ar kuru atbalsta LHZB attīstības bankas pasākumus, nav uzskatāma par valsts atbalstu, jo šo pasākumu ietvaros LHZB vienīgi administrē un īsteno valsts atbalstītas aizdevumu programmas saskaņā ar EK noteikumiem par valsts atbalstu. Lai gan ieguldījumi sniedz atbalstu arī LHZB atlikušajai komerciālajai darbībai, Komisija uzskata, ka tas atbilst ES noteikumiem par valsts atbalstu, kā izklāstīts Komisijas 2008. gada oktobra paziņojumā par valsts atbalstu bankām pašreizējās finanšu krīzes apstākļos (skat. IP/08/1495 ), jo šī darbība laikposmā līdz 2013. gada 31. decembrim tiks pakāpeniski izbeigta.

Konkurences komisāre Nēlī Krusa šajā saistībā teica: “Rekapitalizācijas pasākumi ļauj LHZB veikt tās sabiedriskos uzdevumus kā attīstības bankai, nepamatoti nekropļojot konkurenci”.

LHZB kā valsts banku 1993. gada 19. martā izveidoja Latvijas valdība. Tās tirgus daļa, rēķinot pēc kopējiem aktīviem, ir aptuveni 5 %, un tā ir piektā lielākā banka, kas darbojas Latvijā. LHZB veic divējādu darbību – gan kā attīstības banka, gan kā komercbanka. Tomēr pēdējo gadu laikā galvenokārt ar šīs bankas starpniecību tiek īstenotas valsts atbalstīto aizdevumu programmas, piemēram, MVU, uzņēmumu darbības sākšanai, lauksaimniecībai un lauku apvidiem un sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu uzņēmējdarbībai. Vienlaikus LHZB ir ievērojami samazinājusi komerciālo kreditēšanu.

Pašlaik banka pakāpeniski izbeidz atlikušo komerciālo darbību, lai viennozīmīgi kļūtu par attīstības banku. Šis process tiks pabeigts līdz 2013. gada beigām.

Atbalsta pasākumu mērķis ir stiprināt LHZB kapitāla bāzi, lai segtu paredzamos potenciālos zaudējumus un veidotu pietiekamus uzkrājumus attīstības aizdevumiem. Bez šiem pasākumiem bankai būtu grūti turpināt darboties ka attīstības bankai.

Lai nepieļautu, ka valsts pasākumi bankas atbalstam nepamatoti kropļo konkurenci, Latvija apņēmās nodrošināt, ka banka līdz minimumam ierobežos savu komerciālo darbību un laikposmā līdz 2013. gadam to pakāpeniski izbeigs.

Šā lēmuma nekonfidenciālā versija būs pieejama Valsts atbalsta reģistrā Konkurences ģenerāldirektorāta vietnē ar lietas numuru NN60/2009, tiklīdz būs atrisināti ar konfidencialitāti saistītie jautājumi. Jaunās interneta un Oficiālā Vēstneša publikācijas par pieņemtajiem lēmumiem valsts atbalsta jomā ir apkopotas elektroniskajā apkārtrakstā State Aid Weekly e-News .


Side Bar