Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/09/1730

Brussel, 18 november 2009

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor asset relief en herstructureringspakket KBC

De Europese Commissie heeft, op grond van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, goedkeuring verleend voor de asset relief -maatregel en een herstructureringspakket voor de Belgische KBC Groep. Het herstructureringspakket voorziet in een structurele en financiële herstructurering, via afstoting, afbouw en beursintroductie van diverse bedrijfsonderdelen. De Commissie heeft zich ervan kunnen vergewissen dat KBC met het pakket maatregelen een aanzienlijk deel van de herstructureringskosten voor eigen rekening neemt, haar commerciële levensvatbaarheid op lange termijn herstelt, en de concurrentieverstoringen aanpakt die de staatssteun kan veroorzaken. Voorts is de Commissie, na een diepgaand onderzoek, tot de bevinding gekomen dat de maatregel voor activaondersteuning ( asset relief ) die op 30 juni 2009 werd opgezet (zie IP/08/1063 ) in lijn is met de staatssteunregels. Bovendien blijft er geen twijfel meer bestaan over de waardering van en de vergoeding voor die maatregel. Daarom kon de Commissie concluderen dat de beide maatregelen verenigbaar zijn met de EU-regels over staatssteun "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen" (artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag).

Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "KBC zal met deze ingrijpende herstructurering haar levensvatbaarheid op lange termijn herstellen en de concurrentieverstoring beperken. Tegelijk hebben we ook rekening gehouden met de bezorgdheid over de financiële stabiliteit. Ik ben er dan ook van overtuigd dat we, dankzij de nauwe samenwerking met de Belgische overheid, erin geslaagd zijn een correct evenwicht te vinden tussen beide overwegingen."

KBC is een geïntegreerde bankverzekeraar, die vooral diensten levert aan retail cliënten, kmo's en private banking cliënten. KBC is een van de belangrijkste financiële instellingen in België. Zij is niet alleen actief in België en Centraal- en Oost-Europa, maar ook in Rusland, Roemenië, Servië, diverse West-Europese landen zoals Ierland, en in mindere mate ook in de VS en Zuidoost-Azië.

KBC kreeg driemaal steun:

  • een herkapitalisatie van 3,5 miljard EUR;

  • een tweede herkapitalisatie van nog eens 3,5 miljard EUR, en

  • een maatregel activaondersteuning voor een portefeuille collateralised debt obligations (cdo's).

De Commissie heeft de eerste herkapitalisatie op 18 december 2008 goedgekeurd (zie IP/08/2033 ), en de twee andere maatregelen op 30 juni 2009 (zie IP/09/1063 ). Zij opende toen ook een grondig onderzoek naar diverse aspecten van de maatregel voor activaondersteuning. Deze maatregelen konden pas definitief worden goedgekeurd wanneer een herstructureringsplan werd ingediend om de bank opnieuw levensvatbaar te maken op lange termijn, zonder dat verdere staatssteun nodig is.

De Belgische overheid heeft op 30 september 2009 het herstructureringsplan voor KBC ingediend. Dat herstructureringsplan zet in op een ingrijpende herstructurering van KBC. KBC kan haar geïntegreerde bankverzekeringsmodel behouden. Maar het moet wel een aanzienlijk aantal activiteiten afstoten of stopzetten, ook in Centraal- en Oost-Europa. Daarbij het gaat het met name om activiteiten die niet volledig in lijn zijn met haar core business model. Ook moet zij in België een bankonderdeel (Centea) en een verzekeringsonderdeel (Fidea) afstoten. Dat zal de concurrentie op deze kernmarkt stimuleren. Het herstructureringsplan beschrijft verder hoe KBC de beide kapitaalinjecties aan de Belgische overheid zal terugbetalen.

De bezwaren die de Commissie bij de maatregel voor activaondersteuning had geformuleerd, konden tijdens het diepgaande onderzoek worden weggenomen. De Commissie kon namelijk vaststellen dat de waardering van de portefeuille cdo's in lijn is met haar mededeling besmette activa (zie IP/09/322 ). Voorts ligt de vergoeding die KBC de Belgische overheid betaalt, hoger dan volgens diezelfde mededeling vereist is.

Daarnaast kwam de Commissie tot de bevinding dat het herstructureringsplan KBC zekerheid biedt op het herstel van de levensvatbaarheid van KBC op lange termijn omdat de belangrijkste bron van de problemen (de cdo-risicopositie) met de maatregel activaondersteuning is aangepakt en omdat de bedrijfsonderdelen die de cdo's hebben gecreëerd, worden stopgezet. Ook kon de Commissie vaststellen dat KBC uit eigen middelen een passende bijdrage aan de herstructurering heeft geleverd door activa van de hand te doen en diverse financiële herstructureringsmaatregelen te nemen. De afstotingen in België, de inkrimping van andere bedrijfsactiviteiten van KBC en de verbintenissen van de Belgische autoriteiten vormen, alles samengenomen, een afdoende beperking van de concurrentieverstoringen die de steun met zich brengt.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit kom t beschikbaar onder zaaknummer C18/2009 in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie , zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News .

Zie ook MEMO/09/507


Side Bar