Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/09/1729

Brussel, 18 november 2009

Staatssteun: Commissie geeft groen licht voor herstructureringsplan en Illiquid Asset Back-up-faciliteit ING

De Europese Commissie heeft, op grond van de staatssteunregels van het EG-Verdrag, goedkeuring verleend voor het herstructureringsplan voor de ING Groep (Nederland). Deze goedkeuring geldt ook de Illiquid Asset Back-up-faciliteit (IABF) die de Nederlandse overheid heeft toegestaan. Deze faciliteit kon worden goedgekeurd na een nieuw akkoord tussen de Nederlandse overheid en ING. Op basis van het aangemelde herstructureringsplan zal ING een aanzienlijk deel van de herstructureringskosten voor zijn rekening nemen, wordt de commerciële levensvatbaarheid van ING op lange termijn hersteld en wordt voorkomen dat de steun de mededinging buitensporig verstoort. Volgens het herstructureringsplan zal ING het risicoprofiel en de complexiteit van zijn operaties inkrimpen en zal het mettertijd zijn verzekeringsactiviteiten van de hand doen. Daarnaast zal ING, volgens een strak tijdschema en onder toezicht van een trustee, een bedrijfsonderdeel afsplitsen (Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH) / Interadvies), om zo de concurrentie op de Nederlandse retail banking markt te versterken. Op basis van het voorgestelde plan kon de Commissie de maatregelen verenigbaar verklaren met de EU-regels over staatssteun "om een ernstige verstoring in de economie van een lidstaat op te heffen" (artikel 87, lid 3, onder b), van het EG-Verdrag).

Eurocommissaris voor Concurrentie Neelie Kroes: "Ik ben tevreden dat de Nederlandse overheid de voorwaarden van de Illiquid Asset Back-up-faciliteit in een nieuw akkoord heeft aangepast, zodat deze nu in overeenstemming zijn met de EU-staatssteunregels. Het herstructureringsplan is afdoende om ING opnieuw levensvatbaar te maken, ING financiert een belangrijk deel van de herstructureringskosten zelf, en er is een goeie oplossing voor de concurrentieverstoring die de steunmaatregelen veroorzaken."

De groep

ING levert bank- en verzekeringsdiensten en vermogensbeheer aan ruim 85 miljoen cliënten in meer dan 40 landen. Met wereldwijd circa 125 000 medewerkers en een balanstotaal van 1 332 miljard EUR was het eind 2008 een van de grootste financiële instellingen ter wereld.

Ontvangen steun

Op 22 oktober 2008 ontving ING van de Nederlandse Staat een kapitaalinjectie van 10 miljard EUR. Die werd op 13 november 2008 door de Commissie goedgekeurd als reddingssteun (zie IP/08/1699). Doordat ING 5 miljard EUR vóór eind 2009 versneld zal terugbetalen, zag het zijn terugbetalingsvoorwaarden verbeterd, goed voor zo'n 2 miljard EUR. Dit maakt duidelijk dat de bank, nu de herstructurering op gang is gebracht, opnieuw aantrekkelijk is voor de kapitaalmarkten.

Daarnaast had ING 12 miljard EUR liquiditeitsgaranties gekregen in het kader van de Nederlandse garantieregeling voor banken, die de Commissie in oktober 2008 heeft goedgekeurd (zie IP/08/1610). Ten slotte heeft de Nederlandse overheid ING op 26 januari 2009 een Illiquid Asset Back-up-faciliteit (IABF) verleend, die 80% dekt van een portfolio van 39 miljard USD. De Commissie had deze maatregel op 31 maart 2009 goedgekeurd voor een periode van zes maanden. Tegelijk had zij toen een diepgaand onderzoek ingesteld naar de waardering van dit portfolio en de mate waarin de lasten waren verdeeld (zie IP/09/514).

Beoordeling van de Commissie

De twijfel van de Commissie ten aanzien van de Illiquid Asset Back-up faciliteit is weggenomen, nu de Nederlandse overheid een reeks toezeggingen heeft gedaan om de voorwaarden van deze faciliteit in overeenstemming te brengen met de richtsnoeren van de Commissie ter zake (zie IP/09/322). Meer bepaald heeft Nederland toegezegd om de vergoeding die ING voor deze transactie moet betalen, met 1,3 miljard EUR te verhogen - in de vorm van een extra betaling.

Ook heeft Nederland toegezegd om niet alleen Westland Utrecht Hypotheekbank (WUH) af te splitsen, maar ook ING tijdelijk verbod op te leggen andere ondernemingen over te nemen en een prijsleiderschap na te streven. Voorts moet ING de Commissie formeel toestemming vragen om hybride en achtergestelde schuldinstrumenten af te lossen. Deze verbintenissen blijven voor drie jaar gelden of totdat het bedrag van de kapitaalinjectie volledig aan de Nederlandse overheid is terugbetaald, afhankelijk van welke termijn het kortste is.

Op basis van dit alles kwam de Commissie tot de conclusie dat ING dankzij de herstructureringsmaatregelen haar levensvatbaarheid op lange termijn kan herstellen en toch een voldoende grote eigen bijdrage levert in de kosten van de herstructurering. Ten slotte heeft de Commissie zich ook ervan kunnen vergewissen dat de voorgestelde maatregelen passend en evenredig zijn, om de door de steun veroorzaakte concurrentieverstoring te compenseren.

De niet-vertrouwelijke versie van het besluit komt, zodra eventuele vertrouwelijkheidskwesties zijn opgelost, beschikbaar onder het zaaknummer in het Staatssteunregister op de website van DG Concurrentie. Een overzicht van de recentste beschikkingen en besluiten inzake staatssteun die op internet en in het EU-Publicatieblad zijn gepubliceerd, is te vinden in State Aid Weekly e-News.

Zie ook MEMO/09/507.


Side Bar