Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/ 1726

Bruselj, 17. novembra 2009

Svet začenja novo poglavje celostne pomorske politike

Komisija pozdravlja sklepe Sveta za splošne zadeve in zunanje odnose s 16. in 17. novembra, s katerimi priznava napredek celostne pomorske politike (CPP) v zadnjih dveh letih in potrjuje celostni pristop k pomorskim zadevam. Svet se je v sklepih skliceval na poročilo o napredku CPP, ki ga je prejšnji mesec predložila Komisija, in na nedavno sporočilo o povezovanju pomorskega nadzora.

Evropski komisar Joe Borg je de jal: „Z nenehno podporo Sveta celostnemu pristopu k pomorskim zadevam se na primeren način zaključuje prva faza celostne pomorske politike. Zdaj lahko s to ambiciozno politiko naredimo korak naprej. V odziv na zahteve Sveta bomo CPP še razširili in s tem obravnavali srednje- in dolgoročne izzive v zvezi z morji in obalami v Evropi ter se osredotočili na gospodarsko rast, kakovostna delovna mesta, varstvo okolja, varnost, zaščito in blaginjo državljanov.“

V zvezi s pomorskim nadzorom je evropski komisar dod al: „Svet je s sprejemom sporočila Komisije in njenega pristopa znova potrdil, da je celostni pomorski nadzor na pravi poti in da si brez dvoma zasluži osrednje mesto v celostni pomorski politiki. Zaradi boljše uporabe in učinkovitosti obstoječih sredstev, ki prinašata tudi stroškovno učinkovitost, so vse zadevne strani nedvomno prepričane, da bo celostni pomorski nadzor koristil vsem.“

Svet za splošne zadeve in zunanje odnose je Komisijo pozval, naj ohrani zagon za celostno pomorsko politiko. Poudaril je tudi, da je treba okrepiti gospodarski potencial pomorskih sektorjev, izboljšati učinkovitost vladnih ukrepov na morju in si z ustvarjanjem sinergij prizadevati za gospodarsko rast, okoljsko stabilnost in trdno socialno razsežnost za pomorske dejavnosti.

Po leg tega je Svet izpostavil številne prihodnje pristope k CPP. Mednje spada opredelitev strategije za rast, delovna mesta in trajnost, izvajanje pobud za pomorsko prostorsko načrtovanje, priprava predlogov za vodenje morskih in pomorskih raziskav, da bodo imela znanstvena spoznanja večjo vlogo pri odločanju, ter nadaljnji napredek na področju celostnega pomorskega nadzora. Svet je predvsem pozval k nadaljnjem razvoju strateških pristopov za regionalne morske bazene ter tako z razširitvijo na druge regije nadgradil nedavna prizadevanja Komisije v zvezi s Severnim, Baltskim in Sredozemskim morjem.

Svet je z odobravanjem sporočila Komisije o razvoju mednarodne razsežnosti celostne pomorske politike priznal, kako pomemben je mednarodni dialog o CPP in drugih pomorskih zadevah v temu namenjenih forumih, kar vključuje tudi ratifikacijo in izvajanje konvencije ZN o pomorskem pravu.

V ločenem sklopu sklepov je Svet podprl pristop Komisije, ki v sporočilu z naslovom „Na poti k povezovanju pomorskega nadzora“ ( MEMO/09/454 ) ustvarja temelj za skupno okolje za izmenjavo informacij.

Svet je Komisijo pozval k tesnem sodelovanju z državami članicami in ustreznimi organi EU, da bi celostni pristop k nadzoru združeval ustrezne civilne in vojaške vidike pomorskega nadzora. V ta namen je pozval Komisijo, da do konca leta 2010 pripravi načrt z vsemi potrebnimi ukrepi. Načrt bi se posodobil leta 2011 in upošteval rezultate ustreznih projektov in pridobljene izkušnje iz operacij evropske varnostne in obrambne politike (EVOP).

Svet je tudi pozval Evropski parlament, Komisijo, države članice in prihodnja predsedstva Sveta, da celostni pomorski nadzor ohranijo kot prednostno nalogo ter preučijo morebitne priložnosti in sinergije, ki nastanejo s sodelovanjem in medsebojno podporo na medsektorski in čezmejni ravni, kar po potrebi vključuje EVOP.

Več o tem:

poročilo o napredku celostne pomorske politike:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/subpage_mpa_en.html

celostni pomorski nadzor: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/surveillance_en.html


Side Bar