Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1726

Bruxelles, 17 noiembrie 2009

Consiliul, pregătit să sprijine trecerea politicii maritime integrate într-o nouă fază

Comisia salută concluziile Consiliului Afaceri Generale și Relații Externe din 16-17 noiembrie, în care sunt recunoscute progresele obținute în ultimii doi ani în domeniul politicii maritime integrate (PMI) și este aprobată abordarea integrată a afacerilor maritime. În concluziile sale, Consiliul s-a referit atât la raportul intermediar privind politica maritimă integrată, prezentat de Comisie luna trecută, cât și la recenta comunicare privind integrarea supravegherii maritime.

Comisarul Borg a declarat în acest sens: „Sprijinul constant al Consiliului pentru abordarea integrată a afacerilor maritime constituie contextul adecvat pentru a încheia prima fază a politicii maritime integrate. Acum putem iniția trecerea la un nou nivel al acestei ambițioase politici. Ca răspuns la solicitările Consiliului, vom extinde acum domeniul de aplicare al politicii maritime integrate pentru a include provocările pe termen mediu și lung pentru mările și zonele de coastă ale Europei și a ne concentra asupra creșterii economice, a locurilor de muncă de calitate, a protecției mediului, a siguranței și securității, precum și a bunăstării cetățenilor.”

Cu privire la supravegherea maritimă, comisarul a adăugat: „Salutând comunicarea Comisiei și aprobând abordarea noastră, Consiliul a întărit confirmarea faptului că integrarea supravegherii maritime se află pe calea cea bună și își merită pe deplin locul în centrul politicii maritime integrate. În mod evident, toate părțile interesate împărtășesc convingerea că supravegherea maritimă integrată va aduce beneficii generalizate prin utilizarea mai bună și mai eficientă a resurselor existente, care va fi, de asemenea, și mai rentabilă.”

Consiliul Afaceri Generale și Relații Externe a încurajat Comisia să mențină ritmul imprimat politicii maritime integrate și a indicat necesitatea de a crește potențialul economic al sectoarelor maritime, de a îmbunătăți eficacitatea acțiunilor guvernamentale desfășurate pe mare și de a genera sinergii în procesele de obținere a creșterii economice, a stabilității ecologice și a unei solide dimensiuni sociale a activităților maritime.

În continuare, Consiliul a identificat mai multe direcții pentru orientarea viitoare a PMI. Acestea includ definirea unei strategii pentru creștere, ocuparea forței de muncă și sustenabilitate, prezentarea de inițiative de planificare maritimă spațială, elaborarea de propuneri privind guvernanța în materie de cercetări marine și maritime în vederea creșterii rolului cunoștințelor științifice în procesul de luare a deciziilor și continuarea progreselor în domeniul supravegherii maritime integrate. În special, Consiliul a lansat un apel pentru dezvoltarea în continuare a abordărilor strategice în cazul bazinelor maritime regionale, pornind astfel de la lucrările recente ale Comisiei cu privire la Marea Arctică, Marea Baltică și Marea Mediterană și extinzând domeniul de aplicare al acestora la alte regiuni.

Salutând comunicarea Comisiei privind dezvoltarea dimensiunii interna ționale a politicii maritime integrate, Consiliul a recunoscut, de asemenea, importanța dialogului la nivel internațional cu privire la o politică maritimă integrată și la alte aspecte din domeniul maritim, desfășurat în cadrul forumurilor competente, inclusiv cu privire la ratificarea și implementarea Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

În cadrul unei serii separate de concluzii, Consiliul a aprobat abordarea Comisiei din comunicarea sa intitulată „Către integrarea supravegherii maritime” ( MEMO /09/454 ), care pune bazele unui mediu comun în vederea schimbului de informații.

Consiliul a solicitat Comisiei să conlucreze strâns cu statele membre și cu organismele UE relevante pentru a armoniza aspectele adecvate civile și militare ale supravegherii maritime în vederea stabilirii unei abordări integrate a activităților de supraveghere. În acest scop, Consiliul a invitat Comisia să elaboreze o foaie de parcurs până la sfârșitul anului 2010, care să cuprindă pașii necesari în direcția acestei abordări integrate. Foaia de parcurs ar urma apoi să fie actualizată în 2011 pentru a reflecta rezultatele proiectelor în domeniu și experiența dobândită în operațiunile din cadrul politicii europene de securitate și apărare (PESA).

Consiliul a invitat, de asemenea, Parlamentul European, Comisia, statele membre și președințiile viitoare ale Consiliului să mențină integrarea supravegherii maritime pe lista priorităților și să exploreze oportunitățile și sinergiile care pot decurge din cooperarea și sprijinul mutual transsectorial și transfrontalier, inclusiv din aspectele corespunzătoare ale politicii europene de securitate și apărare.

Informații suplimentare:


Side Bar