Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1726

Brüsszel, 2009. november 17.

A Tanács kész az integrált tengerpolitika elmélyítésére

A Bizottság üdvözli az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának november 16–17-i következtetéseit, amelyben a Tanács elismeri az integrált tengerpolitika terén az elmúlt két évben elért eredményeket, valamint támogatja a tengerügyek integrált szemléletét. Következtetéseiben a Tanács hivatkozott a Bizottság által az integrált tengerpolitika eredményeiről múlt hónapban benyújtott helyzetjelentésre és a tengerfelügyelet integrációjáról szóló, nemrégiben kiadott közleményre is.

Joe Borg biztos így nyilatkozott: „A tengerügyek integrált szemléletének folyamatos támogatása a Tanács részéről annyit jelent, hogy az integrált tengerpolitika első szakaszát megnyugtatóan lezárhatjuk. Most már azon gondolkodhatunk, hogy ezt az ambiciózus politikát miként mélyíthetjük tovább. Válaszul a Tanács kérésére az integrált tengerpolitikát még nyitottabbá tesszük annak érdekében, hogy megoldást találjunk az európai tengerek és a tengerparti övezetek előtt álló közép- és hosszú távú kihívásokra, valamint hogy a gazdasági növekedést, a minőségi foglalkoztatást, a környezetvédelmet, a biztonságot és a védelmet, valamint a polgárok jólétét állíthassuk a középpontba.”

A tengerfelügyelettel kapcsolatban a biztos hozzátette: „Azáltal, hogy a Tanács üdvözölte a Bizottság közleményét és jóváhagyta a bizottsági koncepciót, a Tanács újfent megerősítette, hogy a tengerfelügyelet integrációja jó úton halad, ezért okkal képezi az integrált tengerpolitika központi elemét. Minden érintett fél egyértelműen meg van győződve arról, hogy az integrált tengerfelügyelet jótékony hatásai a meglévő erőforrások ésszerűbb felhasználása és hatásfokának növelése – és ezáltal a költséghatékonyságot fokozása – révén minden szakpolitikai területen érezhetők lesznek.”

Az Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsa arra kérte a Bizottságot, hogy tartsa fenn az integrált tengerpolitika lendületét. Kihangsúlyozta, hogy növelni kell a tengerhasznosítási ágazatok gazdasági potenciálját, fokozni kell a tengert érintő kormányintézkedések hatékonyságát, továbbá hogy szinergiákat kell létrehozni a gazdasági növekedés, a környezeti stabilitás és a tengerhasznosítási tevékenységek szilárdabb társadalmi dimenziójának kialakítása során.

Ezenkívül a Tanács több lehetséges utat is kijelölt az integrált tengerpolitika jövőbeli elmélyítésére. Ezek között szerepel a növekedésre, a foglalkoztatásra és a fenntarthatóságra irányuló stratégia kialakítása, a tengeri területek rendezésére vonatkozó kezdeményezésének folytatása, a tengerkutatás és a tengerhasznosítási célú kutatás irányítására vonatkozó javaslatok kidolgozása – abból a célból, hogy a döntéshozatalban nagyobb súlyt kapjanak a tudományos ismeretek –, valamint az integrált tengerfelügyelet megvalósítását célzó erőfeszítések folytatása. Ezen belül a Tanács felszólított a regionális tengeri medencékhez kapcsolódó stratégiai megközelítések továbbfejlesztésére, amelynek során a Bizottságnak az Északi-sarkvidékhez, a Balti-tengerhez és a Földközi-tengerhez kapcsolódó munkáját kell alapul venni, majd azt ki kell terjeszteni más térségekre.

Üdvözölve az integrált tengerpolitika nemzetközi dimenziójának fejlesztéséről szóló bizottsági közleményt, a Tanács elismerte az illetékes fórumok keretében az integrált tengerpolitikáról és más tengerügyekről nemzetközi szinten zajló párbeszéd fontosságát, ideértve az Egyesült Nemzetek Tengerjogi Egyezményének ratifikálásáról és végrehajtásáról folytatott egyeztetéseket is.

Más következtetéseiben a Tanács jóváhagyta a Bizottságnak az „Úton a tengerfelügyelet integrációja felé” ( MEMO/09/454 ) című közleményben ismertetett koncepcióját, amely lerakja a közös információmegosztási környezet alapjait.

A Tanács arra kérte a Bizottságot, hogy szorosan működjön együtt a tagállamokkal és az érintett uniós szervekkel a tengerfelügyelet megfelelő civil és katonai szempontjainak összehangolására annak érdekében, hogy létrejöhessen a felügyeleti tevékenységek integrált szemlélete. A Tanács ezért felkérte a Bizottságot, hogy 2010 végére készítsen menetrendet, amely felsorolja az integrált szemlélet kialakításához vezető lépéseket. A menetrendet ezután 2011-ben naprakésszé kell majd tenni a kapcsolódó projektek, valamint az európai biztonsági és védelmi politika (EBVP) keretében végrehajtott műveletekből levont tanulságok figyelembevétele céljából.

A Tanács egyúttal felkérte az Európai Parlamentet, a Bizottságot, a tagállamokat és a jövőbeli tanácsi elnökségeket, hogy a tengerfelügyelet integrációját kiemelt témaként kezeljék, és hogy – ágazatközi alapon és az országhatárokon túllépve – vizsgálják meg az együttműködésből és a kölcsönös támogatásból eredő lehetőségek és szinergiák kiaknázási módjait, ideértve adott esetben az EBVP-hez kapcsolódó szempontokat is.

További információk:


Side Bar