Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1725

Bruselj, 17. novembra 2009

Potrošniki: zaradi preiskave EU odpravljene prevare pri 70 % spletišč s ponudbo melodij za mobilne telefone

Po 18-mesečni potrošniški akciji EU, v kateri je sodelovalo 27 držav članic, Norveška in Islandija, so uredili ali ukinili 70 % spletišč, preiskanih zaradi prevar pri prodaji melodij, ozadij in drugih storitev za mobilne telefone. Od prvih kontrol junija 2008 so nacionalni organi pregona opravili preiskavo 301 spletišč zaradi hudih kršitev potrošniške zakonodaje EU. Doslej je bilo rešenih 70 % od 301 preiskanih primerov. Od tega so bile v 52 % primerov (159 spletišč) odpravljene nepravilnosti, v 17 % primerov (54 spletišč) pa so spletišča ukinili. Trije najpomembnejši ugotovljeni problemi so bili: nejasna navedba cen (na primer, informacije ni bilo ali pa so bile nepopolne), manjkajoče informacije o ponudnikih in zavajajoče oglaševanje, zlasti oglaševanje melodij kot „brezplačnih”, čeprav so potrošnike v resnici zavezovali k plačilu naročnine. Na podlagi preiskave so organi pregona v Italiji februarja in maja devetim velikim podjetjem, pri katerih so ugotovili kršitve zakona, naložili velike kazni v višini približno 2 milijonov evrov.

Komisarka EU za varstvo potrošnikov Meglena Kuneva je povedala: „Ta preiskava po vsej EU je bila neposreden odgovor na stotine pritožb staršev in potrošnikov iz več različnih držav EU. Mladi ne bi smeli biti žrtve goljufij, kot je zavajajoče oglaševanje, ki jih napelje k naročnini za melodije za mobilne telefone, za katere so mislili, da so brezplačne. Starši prav tako ne bi smeli biti neprijetno presenečeni nad telefonskimi računi, če se njihovi otroci pomotoma naročijo na več, kot so nameravali. Ti rezultati kažejo, da sodelovanje organov pregona po vsej EU lahko veliko pripomore k čiščenju trga za potrošnike. V prihodnosti bo politika EU za varstvo potrošnikov posvečala veliko pozornost takim skupnim akcijam za varstvo zakonitosti.“

Dr Paolo Saba, generalni direktor Direktorata za varstvo potrošnikov italijanskega protimonopolnega organa, pa je izjavil: „Italijanskim organom za varstvo konkurence je ta pobuda prinesla pomembne uspehe pri varstvu interesov potrošnikov, ki opravljajo spletne in čezmejne transakcije. Rezultati so pomemben korak za učinkovitejšo zaščito evropskih potrošnikov in bolj povezano evropsko politiko varstva potrošnikov.“

Trg

Evropejci imajo več kot 495 milijonov mobilnih telefonov. Po ocenah so samo melodije za mobilne telefone leta 2007 predstavljale 29 % celotnega trga „mobilnih vsebin“ v Evropi (okrog 10 % več ko t leta 2006). Vrednost evropske prodaje melodij za mobilne telefone leta 2007 je bila ocenjena na 691 milijonov evrov.

Rezultati preiskave ponudbe melodij za mobilne telefone leta 2008

  • Od 301 spletišč v preiskavi so bili v 70 % primerov problemi razrešeni (pri 159 (52 %) spletiščih so bile nepravilnosti odpravljene, 54 (17 %) pa so jih ukinili) (za številke po državah članicah glej tabelo v MEMO/09/505 ).

  • Več kot polovica teh spletišč je bila izrecno namenjena otrokom (54 % oz. 163 spletišč) in je uporabljala osebe iz risank in znane osebe s televizije ali zahtevala soglasje staršev.

  • Pri mnogih spletnih straneh je bilo ugotovljenih več hkratnih nepravilnosti (glej MEMO/09/505 ).

Trije najpomembnejši problemi, ugotovljeni pri preiskavi spletišč:

  • Pri 41 % vseh preverjenih spletišč je bila ugotovljena nepravilnost v zvezi z informacijami o ceni ponudbe (124 od 301 spletišč). Na mnogih spletiščih so bile informacije o ceni nepopolne ali sploh niso bile navedene, dokler potrošnik ni prejel računa za telefon. Zlasti v primeru naročnine beseda naročnina ni bila nedvoumno navedena ali pa ni bilo jasno naročniško obdobje.

  • Pri več kot 75 % vseh preverjenih spletišč so manjkale nekatere informacije, potrebne za stik s trgovcem , in sicer ime in naslov trgovca ali kontaktni podatki (225 od 301 spletišč). To je v nasprotju z zakonodajo EU, saj direktivi o e-poslovanju in prodaji na daljavo (glej MEMO/09/505 ) zahtevata navedbo podrobnosti o ponudniku storitve, vključno z elektronskim naslovom.

  • Pri 35 % vseh preverjenih spletišč so bile informacije zavajajoče (105 od 301). Informacije o pogodbah so sicer bile na voljo na spletišču, vendar skrite v drobnem tisku ali jih je bilo težko najti. V 28 % zavajajočih primerov so storitve oglaševali kot „brezplačne“, vendar so bile stranke zavedene in so kasneje ugotovile, da jih je treba plačati ali da so se zavezale z dolgoročnimi pogodbami.

Italija naložila velike kazni

V Italiji so (februarja in maja 2009) devetim podjetjem, pri katerih so med preiskavo ugotovili kršitve predpisov, naložili kazni v višini približno 2 milijonov evrov. Ta podjetja so Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G, Zeng, Fox Mobile in Tutto gratis. Italijanski protimonopolni organ je sporočil, da je bilo tem podjetjem treba naložiti kazni, ker spletišča niso zagotavljala jasnih informacij (npr. o številu melodij za ponujeno ceno ali o njihovi ceni).

Kako naprej?

Nacionalni organi bodo nadaljevali delo, da zaključijo preostale primere. Nadaljeval se bo tudi novi sistem preiskav po vsej EU in za obdobje 2009–2010 je že načrtovanih več drugih preiskav in skupnih akcij.

Glej tudi MEMO/09/505

Več informacij je na voljo na:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar