Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1725

V Bruseli 17. novembra 2009

Spotrebitelia: Po prešetrovaní E urópskou úniou bolo vyčistených 70 % webových stránok s podvodnými ponukami vyzváňacích tónov

Po akcii EÚ na ochranu spotrebiteľov, ktorá trvala 18 mesiacov a prebiehala v 27 členských štátoch, Nórsku a na Islande, sa opravilo alebo zrušilo 70 % webových stránok prešetrovaných pre podozrenie zo zavádzajúceho predaja vyzváňacích tónov, pozadí a iných služieb pre mobilné telefóny. Od júna 2008, keď sa začali prvé kontroly, prešetrili vnútroštátne kontrolné orgány 301 webových stránok v súvislosti s vážnymi porušeniami právnych predpisov EÚ na ochranu spotrebiteľa. Dodnes sa vyriešilo 70 % z 301 prešetrovaných prípadov. V 52 % prípadov (159 webových stránok) bola vykonaná oprava a 17 % (54) webových stránok bolo zrušených. Boli zistené tieto tri hlavné problémy: nejasné údaje o cene (napríklad chýbajúce alebo neúplné údaje), neposkytnutie úplných údajov o predajcovi a zavádzajúca reklama, najmä reklama na vyzváňacie tóny „zadarmo“, aj keď v skutočnosti si spotrebiteľ musí službu predplatiť. Talianske kontrolné orgány uložili v nadväznosti na celoplošnú akciu vo februári a v máji deviatim veľkým spoločnostiam, ktoré porušili právne predpisy, vysoké pokuty vo výške približne 2 milióny EUR.

Meglena Kuneva, komisárka EÚ pre ochranu spotrebiteľa, uviedla: „Toto prešetrovanie v rámci celej EÚ bolo priamou odpoveďou na stovky sťažností prichádzajúce od rodičov a spotrebiteľov z mnohých krajín EÚ. Mladí ľudia by sa nemali stávať obeťami podvodov, ku ktorým patrí napríklad zavádzajúca reklama lákajúca na predplatenie vyzváňajúcich tónov, o ktorých si mysleli, že sú bezplatné. Ani rodičia by nemali nachádzať nemilé prekvapenia na svojich telefónnych účtoch, keď si ich deti neúmyselne objednajú viac, ako chceli. Z týchto výsledkov vyplýva, že spolupráca v oblasti kontroly na úrovni EÚ môže znamenať obrovský rozdiel pri vyčistení trhu v prospech spotrebiteľov. V budúcnosti sa bude v rámci spotrebiteľskej politiky EÚ zameriavať veľa úsilia práve na tento typ spoločných kontrolných akcií.“

Dr. Paolo Saba, generálny riaditeľ riaditeľstva na ochranu spotrebiteľov pri talianskom protimonopolnom úrade, uviedol: „Z hľadiska talianskeho úradu na ochranu hospodárskej súťaže dosiahla táto kontrolná iniciatíva významné výsledky v záujme spotrebiteľov, ktorí realizujú internetové a cezhraničné transakcie. Výsledky predstavujú dôležitý krok smerom k účinnejšej ochrane európskych spotrebiteľov a k integrovanejšej európskej politike na ochranu spotrebiteľa.“

Trh

Európania vlastnia viac než 495 miliónov mobilných telefónov. V roku 2007 tvorili podľa odhadov iba samotné vyzváňacie tóny 29 % celkového trhu v Európe s „obsahom pre mobilné telefóny“ (asi o 10 % viac ako v roku 2006). Tržba z predaja vyzváňacích tónov v Európe v roku 2007 sa odhadla na 691 miliónov EUR.

Výsledky celoplošnej akcie zameranej na vyzváňacie tóny v roku 2008

  • Z 301 prešetrovaných stránok sa doteraz vyriešilo 70 % problémov [v 159 prípadoch (52 %) sa vykonala oprava a 54 (17 %) stránok bolo zrušených (údaje podľa členských štátov pozri v tabuľke dokumentu MEMO/09/505 )].

  • Viac ako polovica týchto webových stránok (54 %, 163 webových stránok) sa osobitne zameriavala na deti využívaním kreslených postavičiek, dobre známych televíznych postavičiek alebo vyžadovaním súhlasu rodičov.

  • Veľa webových stránok vykazovalo početné nezrovnalosti (pozri  MEMO/09/505 ).

N a prešetrovaných webových stránkach sa zistili tieto tri hlavné problémy:

  • Na 41 % všetkých kontrolovaných webových stránok sa vyskytli nezrovnalosti v niektorej forme súvisiace s informáciami o cene ponuky (124 webových stránok z 301). Mnohé webové stránky uvádzali neúplné informácie o cene alebo o nej neinformovali vôbec, až kým spotrebiteľovi nebola fakturovaná na telefónnom účte. Najmä v prípade predplatného nebolo jasne uvádzané slovo predplatné alebo nebolo zrejmé obdobie predplatného.

  • Na 75 % všetkých kontrolovaných webových stránok chýbali niektoré údaje potrebné na nadviazanie kontaktu s predajcom – meno predajcu, jeho adresa alebo kontaktné údaje neboli úplné (225 webových stránok z 301). Toto je porušenie práva EÚ – podľa smerníc o elektronickom obchode a o predaji na diaľku (pozri MEMO/09/505 ) sa vyžaduje uvádzanie údajov o poskytovateľovi služieb vrátane e‑mailovej adresy.

  • 35 % prešetrovaných webových stránok obsahovalo údaje v zavádzajúcej forme (105 z 301). Informácie o zmluve boli síce na stránke uvedené, ale iba drobným písmom alebo sa ťažko hľadali. V 28 % zavádzajúcich prípadov sa služby ponúkali „zadarmo“, ale spotrebiteľ bol oklamaný a neskôr zistil, že boli spojené s poplatkami alebo viazané na dlhotrvajúcu zmluvu.

Taliansko uložilo veľké pokuty

V Taliansku (vo februári a v máji 2009) boli deviatim spoločnostiam, pri ktorých sa počas celoplošnej akcie zistilo porušenie pravidiel, uložené pokuty až vo výške okolo 2 miliónov EUR. Išlo o tieto spoločnosti: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G a Zeng, Fox Mobile a Tutto gratis. Taliansky protimonopolný úrad uviedol, že týmto spoločnostiam museli byť uložené pokuty, pretože stránky neposkytovali jasné informácie (napr. o počte vyzváňacích tónov za uvedenú cenu alebo o ich nákladoch).

Čo bude nasledovať?

Vnútroštátne orgány budú ďalej pracovať na uzavretí zostávajúcich prípadov. Nový systém celoeurópskych prešetrovaní bude pokračovať, pričom niekoľko ďalších celoplošných a spoločných akcií je naplánovaných na roky 2009 – 2010.

Pozri takisto MEMO/09/505

Viac informácií:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar