Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP /09/1725

Brussel, 17 november 2009

Consumentenbescherming: 70% van dubieuze websites voor ringtones opgeschoond na EU‑onderzoek

De 27 lidstaten, Noorwegen en IJsland hebben in het kader van de consumentenbescherming een onderzoek van achttien maanden uitgevoerd, als gevolg waarvan 70% van de websites die onderzocht zijn op misleidende verkoop van beltonen, wallpapers en mobieletelefoondiensten zijn gecorrigeerd of gesloten. Sinds het begin van de controles in juni 2008 hebben de nationale handhavingsautoriteiten 301 websites onderzocht op ernstige inbreuken op de EU-consumentenwetgeving. Bij 70% van de 301 onderzochte gevallen zijn de problemen opgelost. Op 52% (159 websites) van de websites zijn verbeteringen aangebracht en 17% (54 websites) zijn gesloten. De meest voorkomende problemen waren: onduidelijke prijsstelling (bijvoorbeeld ontbrekende of onvolledige informatie); onvolledige informatie over de handelaar; misleidende reclame, met name reclame waarin beltonen als "gratis" worden aangeprezen terwijl de consument in feite aan een betaald abonnement vastzit. In februari en maart hebben de handhavingsautoriteiten in Italië, als gevolg van de bezemactie, boetes van ongeveer twee miljoen euro opgelegd aan negen grote bedrijven die zich niet aan de wet hielden.

EU-commissaris Meglena Kuneva van Consumentenbescherming zei hierover: "Dit EU-brede onderzoek was het rechtstreekse antwoord op honderden klachten van ouders en consumenten uit vele EU-landen. Jonge mensen mogen niet de dupe worden van zwendel zoals misleidende reclame, waarbij zij verleid worden tot beltoonabonnementen die naar zij dachten gratis waren. En ouders horen geen onaangename verrassingen op hun telefoonrekening tegen te komen, als hun kinderen per ongeluk hebben getekend voor meer dan zij eigenlijk wilden. Deze resultaten tonen aan dat een EU-brede samenwerking op het gebied van handhaving een groot verschil kan uitmaken bij het opschonen van een consumentenmarkt. Het consumentenbeleid van de EU zal in de toekomst gericht blijven op dergelijke gezamenlijke handhavingsactiviteiten."

Dr Paolo Saba, algemeen directeur van het directoraat consumentenbescherming van de Italiaanse mededingingsautoriteit zei hierover: "Dit handhavingsinitiatief heeft voor de Italiaanse mededingingsautoriteit belangrijke resultaten opgeleverd ten behoeve van consumenten die online en over de landsgrenzen aankopen doen. De resultaten vormen een belangrijke stap voorwaarts naar een effectievere bescherming van de Europese consumenten en een meer geïntegreerd Europees beleid voor consumentenbescherming."

De markt

In Europa zijn meer dan 495 miljoen mobiele telefoons in gebruik. Volgens de schattingen maakten in 2007 beltonen alleen al 29% van de totale Europese markt voor mobiele inhoud uit (dat is ongeveer 10% meer dan in 2006). De waarde van de Europese verkoop van beltonen in 2007 wordt op 691 miljoen euro geschat.

Resultaten van de bezemactie voor beltonen in 2008

  • Bij 70% van de 301 onderzochte websites zijn de problemen nu opgelost , (op 159 websites (52%) zijn verbeteringen aangebracht en 54 websites (17%) zijn gesloten); (zie tabel in MEMO/09/505 voor de cijfers per lidstaat).

  • Meer dan de helft van deze websites was specifiek op kinderen gericht (54%, 163 websites); daarbij werd gebruik gemaakt van stripfiguren en bekende tv-persoonlijkheden, of was toestemming van de ouders nodig.

  • Op vele websites was sprake van meerdere onregelmatigheden (zie MEMO/09/505 ).

De drie meest voorkomende problemen op de websites waren:

  • 41% van alle gecontroleerde sites vertoonde een onregelmatigheid wat de informatie over de prijs van het aanbod betrof (124 websites van de 301). Op vele websites was de informatie over de prijs onvolledig of helemaal niet aanwezig – totdat de consument zijn telefoonrekening kreeg. Met name in geval van een abonnement werd het woord abonnement niet duidelijk genoemd of was de abonnementsperiode niet duidelijk.

  • Op 75% van alle gecontroleerde websites ontbrak informatie die nodig is om contact op te nemen met de handelaar - de naam van de handelaar, het geografische adres of de contactgegevens waren onvolledig (225 van de 301 websites). Dat druist in tegen de EU-wetgeving: volgens de richtlijnen inzake elektronische handel en inzake verkoop op afstand (zie MEMO/09/505 ) moeten de contactgegevens van de dienstverlener en een e‑mailadres worden vermeld.

  • Op 35% van de websites (105 van 301) stond misleidende informatie . De op de website beschikbare informatie over het contract stond verborgen in de kleine lettertjes of was lastig te vinden. In 28% van de misleidende gevallen werd reclame gemaakt voor "gratis" diensten, maar werd de consument misleid en kwam hij er later achter dat er kosten aan verbonden waren of dat hij aan een langdurig contract vastzat.

Italië legt stevige boetes op

In februari en maart 2009 hebben de handhavingsautoriteiten in Italië bij deze bezemactie boetes van ongeveer twee miljoen euro opgelegd aan negen bedrijven die zich niet aan de wet hielden. Het betrof de volgende bedrijven: Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G and Zeng, Fox Mobile en Tutto gratis. De Italiaanse mededingingsautoriteit stelde dat deze bedrijven moesten worden beboet omdat de websites geen duidelijke informatie verstrekten (bv. over het aantal beltonen voor de genoemde prijs of over hun kosten).

En nu?

De nationale autoriteiten zetten hun werkzaamheden voort om de nog openstaande gevallen af te handelen. Het nieuwe systeem van EU-brede onderzoeken blijft doorgang vinden met verschillende andere bezemacties en gezamenlijke activiteiten voor 2009-2010.

Zie ook MEMO/09/505

Voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar