Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1725

Briselē, 2009. gada 17. novembrī

Patērētāju aizsardzība. Pēc izmeklēšanas ES novērsti pārkāpumi 70 % tīmekļa vietņu, kas krāpnieciskā veidā nodarbojas ar mobilo tālruņu zvanu melodiju tirdzniecību

ES 27 dalībvalstīs, Norvēģijā un Islandē 18 mēn ešus notika krāpniecības apkarošanas akcija, un tās laikā novērsti pārkāpumi 70 % izmeklēšanā iesaistīto tīmekļa vietņu, kas krāpnieciskā veidā pārdod zvanu melodijas, ekrāntapetes un citus mobilo tālruņu pakalpojumus, un minētajās vietnēs vai nu veiktas korekcijas, vai šīs vietnes slēgtas. Kopš 2008. gada jūnija, kad veiktas sākotnējās pārbaudes, valsts tiesībaizsardzības iestādes 301 tīmekļa vietnē pārbaudīja, vai nav konstatējami nopietni ES patērētāju tiesību pārkāpumi. Pašlaik ir slēgti 70 % no 301 izmeklētās lietas. 52 % (159 tīmekļa vietnēs) tika veikta korekcija, un 17 % (54 vietnes) ir slēgtas. Trīs galvenās konstatētās problēmas: neskaidra cenu informācija (piemēram, informācijas trūka vai tā nebija pilnīga); nav sniegta pilnīga informācija par pārdevēju; maldinoša reklāma, it īpaši reklamējot to, ka zvanu melodijas ir bez maksas, lai gan faktiski patērētājs tiek iesaistīts maksas abonēšanā. Februārī un martā akcijas rezultātā tiesībaizsardzības iestādes Itālijā konstatēja, ka 9 lieli uzņēmumi pārkāpj likumu, un noteica tiem bargus sodus apmēram 2 miljonu eiro apmērā.

ES patērētāju aizsardzības komisāre Meglena Kuneva teica: “Šī ES mēroga izmeklēšana ir tieša atbilde uz simtiem sūdzību, kas nāk no vecākiem un patērētājiem daudzās dažādās ES valstīs. Bērniem un jauniešiem nav jākļūst par upuri tādai krāpniecībai kā maldinoša reklāma, kas tos ievilina zvanu melodiju abonēšanā, kas sākotnēji šķitusi bezmaksas. Un vecākiem savos telefonu rēķinos nav jāatklāj nepatīkami pārsteigumi, kad bērni abonējuši pakalpojumus, pašiem nezinot. Šie rezultāti liecina, ka ES mēroga sadarbībai tiesību aizsardzības jomā ir milzīga nozīme, īstenojot patērētāju tiesību aizsardzību tirgū. ES patērētāju aizsardzības politika arī turpmāk būs vērsta uz šādiem kopīgiem tiesību aizsardzības pasākumiem.

Itālijas pretmonopola iestādes Patērētāju aizsardzības direktorāta ģenerāldirektors Dr. Paolo Saba teica: “Itālijas konkurences iestāde šajā tiesībaizsardzības pasākumā guva būtiskus rezultātus to patērētāju interesēs, kuri veic darījumus tiešsaistē un pārrobežu darījumus. Šie rezultāti ir būtisks solis pretim efektīvai Eiropas patērētāju aizsardzībai un integrētākai Eiropas patērētāju aizsardzības politikai.

Tirgus

Eiropā ir vairāk nekā 495 miljoni mobilo telefonu. Zvanu melodijas vien 2007. gadā aizņēma 29 % no visa mobilo telefonu pakalpojumu tirgus Eiropā (par 10 % vairāk nekā 2006. gadā). Eiropas zvanu melodiju pārdevumu apjoms 2007. gadā tika lēsts 691 miljona eiro apmērā.

2008. gada zvanu melodiju akcijas rezultāti

  • No 301 izmeklētās tīmekļa vietnes 70 % problēmu ir atrisinātas (159 tīmekļa vietnēs izdarītas korekcijas (52%) un 54 vietnes slēgtas (17 %) (datus dalībvalstu dalījumā skat. MEMO/09/505 iekļautajā tabulā).

  • Vairāk nekā pusei šo tīmekļa vietņu tiešā mērķauditorija bija bērni (54 %, 163 tīmekļa vietnes) — tajās izmantoja bērnu multfilmu varoņus, zināmus televīzijas raidījumu tēlus vai prasīja vecāku piekrišanu.

  • Daudzās tīmekļa vietnēs konstatēja dažādus pārkāpumus (skat. MEMO/09/505 ).

Pārbaudītajās tīmekļa vietnēs konstatēja šādas 3 galvenās problēmas:

  • 41 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm konstatēja pārkāpumus attiecībā uz informāciju par piedāvājuma cenu (124 tīmekļa vietnes no 301). Daudzās tīmekļa vietnēs informācija par cenu nebija pilnīga vai tās vispār trūka, bet pakalpojumu samaksa tika pieprasīta patērētāja telefonrēķinā. It īpaši abonēšanas gadījumā vārds “abonēšana” netika skaidri minēts vai nebija skaidri noteikts abonēšanas termiņš;

  • 75 % no visām pārbaudītajām tīmekļa vietnēm informācija par tirgotāju nebija pilnīga — trūka tirgotāja nosaukuma, adreses vai kontaktinformācijas (225 tīmekļa vietnes no 301). Tas ir pretrunā ES tiesību aktiem (direktīvām par e-komerciju un tālpārdošanu (skat. MEMO/09/505 )), kurās prasīts norādīt informāciju par pakalpojumu sniedzēju, tai skaitā e-pasta adresi;

  • 35 % no pārbaudītajām tīmekļa vietnēm informāciju sniedza maldinošā veidā (105 no 301). Informācija par līgumu bija pieejama tīmekļa vietnē, bet paslēpta sīkā drukā vai nebija viegli atrodama. 28 % no maldinošajiem gadījumiem tika reklamēts, ka pakalpojumi ir bez maksas, bet patērētājs tika maldināts, un vēlāk atklājās, ka tiek iekasēta maksa vai ka patērētājs ir iesaistīts ilgtermiņa līgumā.

Itālija nosaka bargus sodus

Itālijā 2009.  gada februārī un maijā 9 uzņēmumiem, kuriem akcijas laikā konstatēja noteikumu pārkāpumus, noteica sodu, kura kopējais apmērs bija apmēram 2 miljoni eiro. Šie uzņēmumi bija Telecom Italia, Vodafone, Wind, Dada, Zed, H3G un Zeng, Fox Mobile un Tutto gratis . Itālijas pretmonopola iestāde minēja, ka šie uzņēmumi bija jāsoda, jo tīmekļa vietnēs netika norādīta precīza informācija (piemēram, zvanu melodiju skaits par piedāvāto cenu vai zvanu melodiju izmaksas).

Kas notiks turpmāk?

Valsts iestādes pabeigs iesākto pārbaudes darbu. Jaunā ES mēroga pārbaužu akciju virkne turpināsies, un 2009. līdz 2010. gadā plānotas vairākas citas akcijas un kopīgi pasākumi.

Skatīt arī MEMO/09/505

Plašāka informācija

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar