Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/09/1725

Briuselis, 2009 m. lapkričio 17 d.

Vartotojų reikalai. Europos Sąjungoje atlikus tyrimą sutvarkyta 70 % nesąžiningai skambučių melodijomis prekiavusių svetainių

Po 18 mėnesių, per kuriuos 27 valstybės narės, Norvegija ir Islandija ES mastu ėmėsi griežtų vartotojų apsaugos priemonių ir tikrino, ar internete sąžiningai prekiaujama skambučių melodijomis, darbalaukio fono piešiniais ir kitomis mobiliųjų telefonų paslaugomis, 70 % svetainių pertvarkyta arba uždaryta. Nuo 2008 m. birželio, kada buvo atlikti pirmieji patikrinimai, dėl rimtų ES vartotojų teisių pažeidimų nacionalinės vykdomosios valdžios institucijos patikrino 301 svetainę. Šiuo metu 70 % tirtų svetainių padėtis pasikeitė. 52 % svetainių pertvarkyta (159 svetainės), o 17 % – uždaryta (54 svetainės). Nustatyti trys pagrindiniai pažeidimai: neaiški kainodara (pavyzdžiui, informacija nepateikta arba neišsami), nepateikta išsami informacija apie pardavėją ir klaidinanti reklama, ypač reklamuojant „nemokamas“ skambučių melodijas, nors iš tikrųjų vartotojai priversti sumokėti už abonementą. Atlikus patikrinimą Italijoje vasario ir gegužės mėn. vykdomosios valdžios institucijos skyrė didelę maždaug 2 mln. eurų baudą 9 didžiausioms įstatymus pažeidusioms bendrovėms.

Už vartotojų apsaugą atsakinga Europos Komisijos narė Meglena Kuneva sakė: „Europos Sąjungoje atliktas tyrimas – tiesioginis atsakas į šimtus tėvų ir vartotojų skundų, gaunamų iš daugelio ES šalių. Jaunimas neturėtų tapti nesąžiningos prekybos, pavyzdžiui, klaidinančios reklamos, kuri juos sugundo užsisakyti, jų manymu, nemokamas skambučių melodijas, auka. O tėvams neturėtų būti nemalonių netikėtumų gavus telefono sąskaitą, jei jų vaikai netyčia užsisakė daugiau nei ketino. Tyrimo rezultatai rodo, kad visos Europos Sąjungos bendradarbiavimas įgyvendinant teisės aktus gali būti labai veiksmingas tvarkant vartotojų rinką. Ateityje vykdant ES vartotojų reikalų politiką tokiems bendriems įgyvendinimo veiksmams bus skiriama daug pastangų.“

Italijos antimonopolijos institucijos Vartotojų apsaugos direktorato generalinis direktorius dr. Paolo Saba sakė: „Įgyvendindama šią vykdomąją iniciatyvą Italijos konkurencijos institucija pasiekė svarbių rezultatų, gindama vartotojų, kurie vykdo sandorius internetu ir tarpvalstybinius sandorius, interesus. Šie rezultatai – didelis žingsnis veiksmingesnės Europos vartotojų apsaugos ir nuoseklesnės Europos vartotojų apsaugos politikos link.“

Rinka

Europos gyventojai turi daugiau kaip 495 mln. mobiliųjų telefonų. Apskaičiuota, kad 2007 m. Europoje skambučių melodijos sudarė 29 % visų judriojo ryšio paslaugų rinkos (apie 10 % daugiau nei 2006 m.). 2007 m. Europoje parduotų skambučių melodijų vertė siekė 691 mln. eurų.

2008 m. skambučių melodijų rinkos patikrinimo rezultatai

  • 70 % trūkumų, nustatytų 301 tirtoje svetainėje, jau pašalinta (159 svetainės pertvarkytos (52 %), 54 uždarytos (17 %) (atskirų valstybių narių duomenų žr. MEMO/09/505 lentelę).

  • Daugiau nei pusė šių svetainių specialiai skirtos vaikams (54 %, arba 163 svetainės), jose naudojami vaikiškų animacinių filmų veikėjai, gerai pažįstami televizijos veikėjai arba prašoma tėvų sutikimo.

  • Daugelyje svetainių nustatyta po keletą pažeidimų (žr. MEMO/09/505 ).

Tirtose svetainėse nustatyti trys pagrindiniai pažeidimai:

  • 41 % visų patikrintų svetainių (124 svetainėse iš 301) nustatyta tam tikrų pažeidimų, susijusių su informacija apie pasiūlymo kainą . Daugelyje svetainių informacija apie kainas buvo neišsami arba jos iš viso nebuvo – ją vartotojas sužinodavo tik gavęs sąskaitą už judriojo ryšio telefono paslaugas. Dažniausia, jei siūloma užsisakyti, žodis „abonementas“ nebuvo aiškiai nurodomas arba buvo neaiški abonemento trukmė.

  • 75 % visų patikrintų svetainių (225 svetainėse iš 301) nebuvo pateikta visa informacija, būtina norint susiekti su pardavėju , – nenurodytas visas pardavėjo pavadinimas, adresas ar kontaktiniai duomenys. Tai prieštarauja ES teisei – Elektroninės prekybos ir nuotolinės prekybos direktyvoms (žr. MEMO/09/505 ), pagal kurias reikalaujama nurodyti paslaugų teikėjo duomenis, taip pat ir e. pašto adresą.

  • 35 %  tirtų svetainių pateikta informacija buvo klaidinanti (105 svetainėse iš 301). Informacija apie sutarties sąlygas svetainėje būdavo pateikta, bet mažomis raidėmis arba ją būdavo sunku rasti. 28 % klaidinančios informacijos atvejų paslaugos buvo reklamuojamos kaip nemokamos, bet vartotojas būdavo klaidinamas ir tik vėliau sužinodavo, kad turi sumokėti tam tikrus mokesčius arba kad jis susaistytas ilgalaike sutartimi.

Italija skyrė dideles baudas

Italijoje 2009 m. vasario ir gegužės mėn. 9 bendrovėms, kuriose atliekant patikrinimą nustatyta taisyklių pažeidimų, skirta maždaug 2 mln. eurų bauda. Šios bendrovės: „Telecom Italia“, „Vodafone“, „Wind“, „Dada“, „Zed“, „H3G“, „Zeng“, „Fox Mobile“ ir „Tutto gratis“. Italijos antimonopolijos institucija teigė, kad šioms bendrovėms reikėjo skirti baudą, nes jų svetainėse buvo pateikiama neaiški informacija (pavyzdžiui, kiek melodijų siūloma už nurodytą kainą arba kokia jų kaina).

Tolesni veiksmai

Nacionalinės valdžios institucijos dirbs ir toliau, kad pabaigtų pradėtus darbus. Nauja Europos Sąjungos mastu vykdomų patikrinimų sistema bus taikoma ir toliau, bus atliekami kiti patikrinimai ir vykdomi bendri veiksmai, numatyti 2009–2010 m.

Taip pat žr. MEMO/09/505

Daugiau informacijos galima rasti

http://ec.europa.eu/consumers/enforcement/sweep/mobile_phone/index_en.htm


Side Bar